Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mapy učebního pokroku ve školách

No description
by

Michaela Stoilova

on 4 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mapy učebního pokroku ve školách

Mapy učebního pokroku ve školách
Jak naše MUP vypadají?
Scio vyvíjí mapy pro tyto vzdělávací oblasti:

český jazyk
matematická gramotnost
čtenářská gramotnost
přírodovědná gramotnost
angličtina
společenské vědy
Jak vypadá webové rozhraní MUP
Hodnotící nástroje
důležitá není podoba nástroje, ale způsob jeho využití
každý výkon žáka musí být ohodnocen zpětnou vazbou, která odpovídá na otázky:
Kde jsem?
Kam dál?
Jak se tam dostanu?
Jak se naše škola může zapojit?
K čemu jsou dobré mapy učebního pokroku?
mapy učebního pokroku (MUP) slouží jako základ pro formativní hodnocení
je možné na nich názorně a konkrétně sledovat pokrok v jednotlivých oblastech
napomáhají jasné komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči (vizualizace poskytuje oporu v každodenní školní práci i při schůzkách učitel- žák - rodič)
mohou pomoci při orientaci ve zvládnuté látce v průběhu učení, ale třeba i při změně školy
nabízejí prostor pro plánování hodin vzhledem k dovednostem a znalostem jednotlivých žáků
zahraniční inspirace (Skotsko, Ontario, Austrálie)
jde o sled kroků, které obvykle následují v procesu učení - kontinuum
na vývoji se podíleli zejména aktivní učitelé
na pilotáži nástrojů MUP spolupracovalo 16 škol různého typu a velikosti
jednotlivé nástroje pilotovalo více než 17 000 žáků
atraktivní grafické znázornění
5 aktivit na úroveň
ověření jednotlivých charakteristik
vývoj vedený garantem oblasti
autoři z praxe
oponentura
pilotáž v různých typech škol
zanesení výsledků pilotáže
hodnocení prostřednictvím rubrik (sebehodnocení)
Aktivity
1 projekt na úroveň (jeden projekt - více úrovní)
ověření jednotlivých charakteristik
vývoj vedený garantem oblasti
autoři z praxe
pilotáž v různých typech škol
důraz i na rozvojovou složku projektu
podpora klíčových kompetencí

Projekty
Testy
6 testů
1 test ověřuje 2 úrovně, několik témat
vývoj vedený garantem oblasti
nové typy úloh
autoři z praxe
oponent
pretestace
pilotáž - kalibrace

profil žáka
sledování pokroku v jednotlivých vláknech každé předmětové oblasti
podrobné hodnocení jednotlivých výstupů a jejich zobrazení v mapě
komentáře učitelů
přehled o absolvovaných krocích
zobrazení nejbližších cílů
profil učitele
nástroje ke stažení
metodická podpora pro práci s mapou a nástroji, e-learning
prostředí pro plánování hodin
přehled o pokroku jednotlivých žáků i třídy jako celku
informace pro rodiče
rodiče se logují pod svými přihlašovacími údaji
ve svém profilu se propojí s mapou svých dětí
zapojit se může jakákoli škola v České Republice
zástupce školy nás může kontaktovat na
mup@scio.cz
, vedení školy obdrží přihlašovací údaje
V rámci školy je možné zřídit libovolné množství žákovských i učitelských přístupů
osoba, která se v rámci školy o MUP stará - implementátor, má nárok na honorář (pouze u mimopražských škol)
škola se může zapojit v libovolném rozsahu (pouze některé ročníky, pouze některé předměty, využití pouze některých nástrojů)
Full transcript