Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowe ideologie ;)

No description
by

edyta brodzińska

on 18 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowe ideologie ;)

Nowe ideologie ;)
Liberalizm
Alexis de Tocqueville
Konserwatyzm
John Stuart Mill
Konserwatyzm polski:
Adam Jerzy Czartoryski, Aleksander Wielopolski, konserwatyści krakowscy zwani “Stańczykami” np. Paweł Popiel, Stanisław Koźmian, Józef Szujski, Stanisław Tarnowski
Socjalizm i komunizm
Liberalizm –(zapoczatkowali go filozofowie oświecenia) ideologia, kierunek polityczny głoszący, że wolność jest nadrzędną wartością, przyznający prymat wymiarowi indywidualistycznemu w sferze gospodarki i filozofii myślenia.
*Konserwatyzm ((łac.) conservare – zachowywać, dochować zmian)

ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna.
Przełom XVIII i XIXw. był w Europie czasem burzliwych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, w których narodziły się nowe ideologie.
ideologia- charakterystyczne dla określonego kierunku politycznego idee i poglądy na życie społeczne.
Ciekawosteczka :
*Pojęcie ideologii wprowadzone zostało przez Destutta de Tracy'ego w 1796r.
W sumie to wystarczy wiedzieć tylko, że liberałowie za najważniejsze wartościu uznawali wolność i nieskrępowany rozwój jednostki.
Alexis Henri Charles Clérelde, wicehrabia de Tocqueville (ur. 29 lipca 1805 w Verneuil-sur-Seine, zm. 16 kwietnia 1859 w Cannes) – francuski myśliciel, socjolog, polityk, zwolennik liberalizmu arystokratycznego. Minister spraw zagranicznych II Republiki.
John Stuart Mill (ur. 20 maja 1806 w Pentonville, Londyn, Anglia, zm. 8 maja 1873 w Awinion, Francja) – angielski filozof, politolog i ekonomista. (Uważany jest za twórcę liberalizmu demokratycznego).
Adam Jerzy
Czartoryski
Aleksander
Wielkopolski
Stanisław
Koźmian
*
Socjalizm
(łac. societas – wspólnota) – wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do prób zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych lub poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze).
-socjalizm utopijny - pierwsi przedstawiciele :
Claude de Saint-Simon ,Charles Fourier (myśliciele francuscy) oraz Robert Owen (pisarz angielski) ;
*
Komunizm
(od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.socjalizm naukowy (komunizm) - zasady komunizmu wspólnie opracowali niemieccy socjaliści K
arol Marks i Fryderyk Engels ;
giełda papierów wartościowych wielka brytania
Zamieszki z udziałem czartystów
czartyści -prekursorzy brytyjskiego ruchu robotniczego i walki o reformy społeczne. W 1838 r. powstało Londyńskie Stowarzyszenie Robotnicze, które opracowało tzw. Kartę Ludu (People's Charter - stąd nazwa ruchu).
Plan flansteru
Falanster - projekt wspólnoty równych i wolnych ludzi zarządzającej własnym miastem, stworzony w pierwszej połowie XIX wieku przez utopijnego socjalistę Charlesa Fouriera.
Giuseppe Mazzini (ur. 22 czerwca 1805 w Genui, zm. 10 marca 1872 w Pizie) – dziennikarz, prawnik, włoski demokrata i bojownik o wolność razem z Garibaldim w ramach Risorgimento. Uważano go za reprezentanta "Europy narodów" w walce z "Europą monarchów".
Full transcript