Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

v. 14-16

No description
by

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of v. 14-16

v. 14-16
v. 17-19
v. 20-22
v. 23
Demokrati och rättvisa:
problem, utmaningar och möjligheter
v. 14-16
Tre föreläsningar
Tännsjö, T (2008) Global democracy: The case for a world government. Hela boken
Seminarium; Grupp 1
Naturen:
diskurser och synsätt
v. 17-19
Tre föreläsningar
Merchant, C (1992) Radical ecology: The search for a livable world. kap 4,5,6,8
Seminarium; Grupp 2
Samhällets strukturer och individens roll
v. 20-22
Fyra föreläsningar
Wätte, R (2013) Farligt land. Hela boken
Seminarium; Grupp 3
Individuell fördjupning
16 april Återkoppling 1
Idéskiss
Individuell fördjupning
Individuell fördjupning
Individuell fördjupning
7 maj Återkoppling 2
Genomförd studie samt ca hälften av texten
28 maj Återkoppling 3
I stort sätt färdig uppsats
2 juni slutinlämning
4 juni Presentation av uppsats
Obligatoriska föreläsningar
missa max två!

Studentledda seminarium
Ett till varje föreläsningsdel
Planeras i grupper om 4/5 pers
Öppen form och struktur
Ska behandla delens föreläsningar och litteratur

Inlämning:
Förberedelseuppgift senaste måndagen innan
Planeringsdokument innan seminariet
Kort individuell reflektion efteråt

Dela upp grupper!
En mindre studie
T.ex. litteratur, film, intervjuer, enkäter
Uppsats max 5000 ord
Baserad på tema från/i relation till kursen
Hållpunker
3 återkopplingstillfällen
Slutinlämning 2 juni
Muntlig presentation 4 juni
Disposition
Framsida
Innehållsförteckning
Inledning med frågeställning och syfte
Bakgrund & litteraturöversikt
Utförande & tillvägagångssätt
Empiri & resultat
Analys
Sammanfattning
Källförteckning
Bilagor

Full transcript