Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2018 OFERTA ZST

No description
by

Mariusz Kominiarczyk

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2018 OFERTA ZST

Kierunki kształcenia
technik informatyk
technik teleinformatyk
- klasa mundurowa

technik mechatronik
- stypendium - PROFIm Sp. z o.o.
technik mechanik
- stypendium - PROFIm Sp. z o.o.
technik elektryk
technik elektronik
technik ekonomista
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik handlowiec
technik logistyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii
technik przemysłu mody

Technik elektronik
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
kierunek zamawiany / stypendium - PROFIm i SunGarden

ślusarz *
kierunek zamawiany / stypendium - PROFIm
operator obrabiarek skrawających *
tapicer
kierunek zamawiany / stypendium - PROFIm
mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
stolarz
fryzjer
kucharz *
oraz inne zawody w ramach klasy wielozawodowej
Raport firmy
Niedobór talentów - 2016 r.
ManpowerGroup
Technikum - 4 letnie
Branżowa Szkoła
I stopnia - 3 letnia

Technik teleinformatyk - klasa mundurowa
Technik informatyk - kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować na stanowiskach m.in jako:
serwisant sprzętu komputerowego
administrator sieci
programista
informatyk wsparcia użytkowników
konsultant/wdrożeniowiec IT
robotyk
konsultant help desk
tester oprogramowania komputerowego
grafik komputerowy
webmaster
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować znaleźć zatrudnienie w:
w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
w zakładach poligraficznych
rozrywce,
studiach grafiki,
studiach fotografii cyfrowej,
inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.
Klasa mundurowa pod patronatem
33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu
Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie
Zespół Szkół Technicznych w Turku posiada certyfikowane laboratoria komputerowe
Lokalna Akademia Cisco
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rzucanym przez współczesny rynek pracy zapewniamy uczniom możliwość poznania nowoczesnych technologii sieciowych. ZST w Turku w 2013 r. uzyskał status oficjalnej
Lokalnej Akademii Cisco
. W związku z tym pracownie, w których przeprowadzane są zajęcia zaopatrzone są w nowoczesne urządzenia sieciowe klasy operatorskiej firmy Cisco. Uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursach CCNA i IT Essential i zdawać amerykańskie egzaminy honorowane na całym świecie.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Wcześniej nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.
Laboratorium ECDL
Teleinformatyka
to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji
i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych.
Specjalność
teleinformatyk
to zawód pozwalający na znalezienie pracy w zawodach dających zatrudnienie w kraju i za granicą.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie m. in.:
w firmach korzystających z informacji w formie elektronicznej
montujących i sprzedających komputery i systemy teleinformatyczne
firmach świadczących usługi teleinformatyczne
na stanowisku administratora sieci komputerowych
jako specjalista do spraw zabezpieczeń
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu
Technik teleinformatyk
Technik elektryk
Technik elektryk
uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:
konserwatorów urządzeń i sprzętu,
specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.
mistrzów i kierowników przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych.
Technik elektryk
Technik mechatronik
Mechatronika
jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształcimy uczniów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,
w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
w przygotowaniu produkcji jako technolog procesów wytwarzania,
jako monter przy rozruchu i ruchu układów automatyki,
jako programista lub operator obrabiarek i innych.
Technik mechatronik -
stypendium PROFIm Sp. z o.o.
Technik mechanik
- kierunek, który obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne obsługi nowocze­snych maszyn i urządzeń oraz wykonywanie prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych w przemyśle.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować na stanowiskach związanych z:
obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
montażem maszyn,
kontrolą techniczną,
organizacją i nadzorowaniem prac,
konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Certyfikowane laboratorium
Haas Technical Education Center
Technik mechanik -
stypendium PROFIm Sp. z o.o.
Technik urządzeń sanitarnych
Technik logistyk
Technik logistyk
zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu, dystrybucji oraz analizy finansowej i ekonomicznej w tym prawa krajowego i międzynarodowego. Technik logistyk łączy w sobie zawody
logistyka
oraz
spedytora
.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować m.in. jako:
logistyk
spedytor
lub specjalista ds.
zaopatrzenia, sprzedaży i prognozowania popytu
planowania zakupów
zarządzania zespołami ludzi w działalności logistycznej (cywilnej i służb mundurowych)
Technik logistyk
Technik mechanik
Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie
technik urządzeń sanitarnych
, biorą udział w programie
„Junkers szkoli”
, którego organizatorem jest Bosch Sp. z o. o.

Program
„Junkers szkoli”
realizowany jest tylko w 3 szkołach w Polsce: Poznaniu, Bydgoszczy oraz w ZST w Turku
Kwalifikacje:
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Technik urządzeń sanitarnych
jest zawodem przygotowującym uczniów do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.
Absolwenci posiadający dyplom technika tego kierunku bez problemu znajdują zatrudnienie w firmach budowlanych, instalatorskich, w przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych, energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych, a także podejmują dalszą naukę na wyższych uczelniach technicznych.
Technik urządzeń sanitarnych
Pobierając naukę na kierunkach informatycznych
w Zespole Szkół Technicznych w Turku
uczniowie mogą bezpłatnie podchodzić do międzynarodowych egzaminów w certyfikowanych laboratoriach
Lokalna Akademia Cisco
- CCNA
- IT Essential
Laboratorium ECDL
- Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych
Technik elektronik
to zawód poszukiwany na rynku pracy, dający możliwość prowadzenia między innymi własnej działalności usługowo-gospodarczej z różnych dziedzin przemysłu, począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, inteligentnych systemów budynkowych, alarmowych i monitoringu, poprzez naprawy sprzętu RTV i AGD, diagnostykę komputerową pojazdów samochodowych, naprawy sprzętu komputerowego aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych.


Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w:
zakładach pracy, w których są produkowane urządzenia elektroniczne
zakładach naprawy urządzeń elektronicznych
zakładach
zakładach instalujących i eksploatujących urządzenia elektroniczne
placówkach badawczo-rozwojowych
pracowniach konstrukcyjno - technologicznych urządzeń elektronicznych
placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektronicznego
Technik elektronik
Technik usług fryzjerskich
z elementami kosmetologii
Kariera zawodowa: Technik usług fryzjerskich
może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich.
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik przemysłu mody
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik przemysłu mody
w procesie kształcenia zdobywa praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:
projektowania wyrobów odzieżowych, opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych, wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Kariera zawodowa
Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest specjalistą modowym i może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:
kreatora / projektanta mody
stylisty wizerunku
dekoratora witryn - marchandiser
technologa w przemyśle mody (przygotowanie i nadzór produkcji odzieży)
konstruktora odzieży
wykonawcy dekoracji wnętrz
właściciela pracowni mody


Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Ślusarz
Certyfikowane laboratorium Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Operator obrabiarek skrawających
Możliwości zatrudnienia:
zakłady przemysłowe, zakłady produkcyjne,
zakłady usługowe, przemysł maszynowy,
prowadzić własną działalność gospodarczą
Stolarz
Tapicer
kierunek zamawiany / stypendium - PROFIm i SunGarden
kierunek zamawiany / stypendium PROFIm
kierunek zamawiany / stypendium - PROFIm
A także inne zawody:
elektromechanik pojazdów samochodowych
fryzjer
kucharz
sprzedawca
oraz inne w ramach klasy wielozawodowych
BAZA DYDAKTYCZNA
Nowoczesna sala sportowa
DRZWI OTWARTE
POŁĄCZONE Z PIKNIKIEM NAUKOWYM
„WIOSNA Z TECHNIKĄ”
25 KWIETNIA 2018 r.

POWIATOWY PIKNIK
INNOWACJI I TECHNIKI
9 CZERWCA 2018 r.

Zespół Szkół Technicznych
im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego
ul. Milewskiego 3 B, 62-700 Turek
tel. /63/ 280 36 12

www.zst.net.pl

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Dziękujemy za uwagę!
Kształcąc się na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów.
Technik ekonomista
organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie m. in. w:
biurach księgowych
działach kadr;
komórkach finansowo-księgowych;
działach marketingu;
urzędach skarbowych;
bankach;
instytucjach ubezpieczeniowych;
urzędach administracji państwowej i samorządowej;
przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w:
restauracjach,
kawiarniach hotelowych,
zakładach gastronomicznych,
pensjonatach, domach wczasowych,
szpitalach, sanatoriach, internatach czy przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych w procesie kształcenia zdobywa
m.in. takie umiejętności jak: montowanie układów automatyki i urządzeń precyzyjnych, uruchamianie oraz obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.

Zatrudnienie dla tego rodzaju specjalisty oferują liczne przedsiębiorstwa produkcyjne. Mechanik może także poszukiwać zatrudnienia w licznych gałęziach przemysłu.

Ślusarz
może być zatrudniony, np.: w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych
i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych).
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik ekonomista
* możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole
Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole
Możliwość odbywania praktycznej
nauki zawodu w szkole
Technik handlowiec
- manager handlu
Technik handlowiec - manager handlu
Handlowiec
organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług.

Kariera zawodowa
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub może podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach np.: przedstawiciel handlowy, menadżer handlu, doradca klienta, asystent ds. zaopatrzenia, konsultant ds. sprzedaży, kierownik działu handlowego, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży, zaopatrzenia czy obsługi klienta.
Głównym zadaniem projektu będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej. W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny, specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, który zapewni wysoką jakość kształcenia młodzieży na terenie powiatu tureckiego. Fundusze, które zostaną wykorzystane na rozwój szkolnictwa zawodowego z pewnością przyczynią się do wzrostu poziomu kształcenia. Podjęte działania wesprą również współpracę z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorcami.
Projekt 9.3.2
Dofinansowanie umożliwi realizacja projektu
9.3.2 „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.
Drodzy Państwo, Drodzy Rodzice

W latach 2016-2018 powiat turecki zainwestuje w szkolnictwo zawodowe ponad
15 mln złotych.
Dzięki temu nasze szkoły będą spełniały najwyższe europejskie standardy.
Starosta Turecki - Mariusz Seńko
Wybierajmy szkoły powiatu tureckiego !
Firmy INEA S.A.
Technik informatyk
z elementami kosmetologii
Mechanik
pojazdów
samochodowych
15 mln zł na kształcenie zawodowe w Powiecie Tureckim
Na potrzeby kształcenia młodzieży na innowacyjnych kierunkach technicznych, przewidziano wyposażenie
Zespołu Szkół Technicznych w Turku
w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 7 mln złotych.
Full transcript