Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abrahamitiska religioner

No description
by

Carina Sterner

on 23 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abrahamitiska religioner

Abrahamitiska religioner
Sara
Hagar
Isak
Ismael
Abraham
Judendomen
Islam
Alla tre religioners anfader

-ismer: olika sätt att tro
Deism- Tron på en skapare som inte längre lägger sig i.
Teism-Tron på Gud eller Gudar.
Agnosticism- Osäker på om Gud existerar
Panteism- Tron att Gud är I allt
Polyteism- Tron på många gudar
Monoteism- Tron på EN Gud
Animism- Tron att allt har en själ
Absolutism- Den enda vägen till Gud är genom Jesus
Ateism- Tror inte på Gud
Humanism - Tron på mäniskans egen kraft och godhet
Tanach
Toran
Profeterna
Urkunder
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Ursprung
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Inriktningar
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Mötesplats
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Symboler
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Talmud
Centrala gestalter
35 e v t
600 e v t
35 e v t
600 e v t
Riter & Regler
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
GT
Kristendomen & Judendomen
Messias
Heliga texter på originalspråk
Gud kan inte avbildas
Islam & Judendomen
Monoteistisk
Jerusalem
Abraham
Gud är allvetande och god
Alla tre
Islam
Kristendom
Tron på livet efter döden
Kristendom & Islam
Koranen
Gudomliga
Kristendomen
Mekka
Medina
Arabiska halvön pre-islam
- polyteism (bl.a. Allah)
- rivalitet mellan stammar
Kaban
Färden till
Jerusalem
Tre heliga städer i Islam:
1. Mecka
2. Medina
3. Jerusalem
Bokens folk
Sunni
Shia
90 %
Muhammed utsåg ingen khalif - Abu Bakr den förste
Koranen och Sunna utgångspunkt
10 %
Muhammed ville ha Ali till Kahlif
(shiat Ali - Alis parti)
De tolv första khaliferna ärvde
Muhammeds gåva
Koranen och Sunna utgångspunkt, men Sunnan är inte bara Muhammeds
Sunna
Haditherna
Muhammeds levnadssätt
114 suror
Längsta först
Äktenskap
Begravning
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Muhammed
Moses
Jesus
Fatimas hand
Halvmånen
Kaba
Trosbekännelsen
Gud är gud, och Muhammed är hans profet
Bönen
Allmosan
Fastan (Ramadan)
Eid al-fitr (bayram/bajram)
Vallfärden
Konfirmation
Bikt
Sjukas smörjelse
Korset
Duvan
Davidsstjärnan
Menoran
Kippa
Gamla testamentet
Nya testamentet
Judendom
Sverige är världens mest sekulariserade land.
Synagogan
Templet
Klagomuren
Kyrka
Templet

Abraham
Templet förstörs av romarna
70 e.v.t
Diasporan
Assyrisk/Syrisk påverkan
Babylonsk fångenskap
Persiskt styre
(frihet att utöva sin religion)
Mackabéernas uppror
(uppror mot försök att hellenisera judendomen)
Romersk ockupation
632
661
733
Abraham
Abraham
Islam sprids
Delar historia med judarna fram till tiden för diasporan
Romersk statsreligion på 300-talet efter många år av förföljelse.
Politisk aktivist
Mirakel
Kunskaper om sjukdomar
En lärd man
Jungfrufödsel
Jesu anhängare
skapade Kristendomen


Muhammed, 570 e.v.t.
- föräldralös
- uppfostrad av en farbror
- gift med Khadija
- handelsresande
Medina
Mekka
622
629
Muhammed dog
den 8 juni 632
- Religiös ledare
-Politisk ledare
Gabriel
610 e.v.t.
På berget Hira
Quran (Koranen)
Monoteism
Jesus korsfästs under
påsken i Jerusalem
Namngivning
Bar mitzva
Bröllop
Begravning
Livets riter
Bat mitzva
Namngivning
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.
Sabbat
Bön
Kosher
Äktenskap
Prästvigning
Namngivning/Dop
Nattvard
Begravning
Livets riter - sakrament
Högtider
Jul
Påsk
Pingst
Högtider
Chanukka
Sukkot -
Lövhyddofesten
Pesach
Yom kippur -
försoningsdagen
Islam
Kristendomen
Judendomen
Omskärelse
Judendomen
Kristendomen
Islam
Högtider
Ramadan
Eid al-Fitr
Eid al-Adha
Aashra
Judendomen
Islam
Kristendomen
Judendomen
Islam
Kristendomen
Judendomen
Islam
Kristendomen
Talmud
Skrifterna
+
Vilka likheter och skillnader finns det mellan de Abrahamitiska religionerna?(Judendomen, Kristendomen och Islam)
Judendomen, Kristendomen, Islam
De fem moseböckerna
Förutsägelser, t.ex. om messias
Samling av olika böcker, t.ex. de poetiska
Tolkningar av Tanach
Testamente = förbund
Moses
Arken
10 budord
Jesus
Guds son
Dog och
återuppstod
Sprids i Romarriket
Muhammed
Tar emot
Koranen
"Den siste profeten"
Arabiska halvön tas
10 budorden
Arken
Slavar i Egypten
Vandrar till det heliga landet - Kanaans land: Israel/Palestina
Uppenbarelsen
Efterträds av Kalifen ...
Treenigheten
Färgen grön
Judendomen
Kristendomen
Vallfartsorter
Rom
Jerusalem
Betlehem
Konstantinopel
Livets riter
Omskärelse
De fem pelarna
Efter döden
3000 f v t
35 e v t
600 e v t
Judendomen
?
Lev livet så som gud vill!
Bara gud kan veta...
Kristendomen
Himmel
Helvete
Skärseld?
Domedagen
(apokalypsen)
Islam
Paradiset (jannah)
Helvete
Domedagen
Vad göra?
Vad göra?
Judendomen
Ortodox
Konservativ
Reform/liberal
Kristendomen
Ortodoxa
Katolska
Protestantiska
Vad är identitet?
Självbild, medveten om sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand av en medvetenhet om sitt jag. Hur jag ser på mig själv – det är min identitet
Identiteten är kopplad till en människas livsåskådning. Livsåskådning betyder att se på livet. Man kan antingen ha en religiös livsåskådning eller en icke-religiös livsåskådning
Det är många saker/faktorer som formar en människas identitet. Tex:

• Kön
• Ålder
• Sexualitet
• Familj
• Vänner
• Hur vi pratar
• Utbildning
• Religion och religiösa riter
• Traditioner
• Livsfrågor

Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden,
vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. Här finns en nära
släktskap med kultur, speciellt i fråga om etik- och moraluppfattning och tabun. Religion fyller
en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle
som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar,
innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett
medvetet eller omedvetet plan
Identitet

Islam
Moske
Full transcript