Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikation

No description
by

daniel molin

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikation

Kommunikation

Communicare - "göra gemensamt"

Definition av kommunikation:

Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan.
Sammanfattning
* Människan är en kommunikativ varelse som ständigt kommunicerar

* Kommunikation handlar om överföring av information mellan människor. Det finns även sociala aspekter av kommunikation


Allt kanske kan kommunicera, men allt är inte kommunikation.
Verbal kommunikation

Medium - bok, tidning, datorskärm

Visuell kom. - via bilder. x reklam

Kroppsspråk


Funktioner
Performativ funktion - att få någon att göra något,

Emotionell funktion - sedda, lyssnade på och känslor

Social funktion - umgås

Spegla - genom andra ser vi oss själva. Interaktion bekräftar och/eller korrigerar självbild
Kommunikation som modell
Envägskommunikation:
Sändare --- Budskap --- Mottagare

Tvåvägskommunikation:
Sändare--- Budskap --- Mottagare ---Feedback
3 Nivåer
Överföring
Uppfattning
Påverkan
Shannon & Weaver
Visuell och Auditiv

Preception
George Grebner 1950
Masskommunikation

Harold Lasswell
* VEM
* Säger VAD
* Genom vilken KANAL
* Till VEM
* Med vilken EFFEKT
Shannon & Weaver för att beskriva kommunikation.

Det finns ett budskap, en sändare och mottagare. Modellen kan sedan fyllas på med begrepp som feedback för att beteckna tvåvägskommunikation andra begrepp är brus och olika kanaler
Tre kommunikationsnivåer S&W modell:
Den tekniska, hur väl budskapet når fram till mottagaren och hur mottagaren påverkas

Perception handlar om hur vi upplever världen. Det är viktigt för sändaren att ha en tydlig bild av hur mottagarens perception fungerar


George Grebner utvcklade S&W modell för att ta hänsyn till omgivning och perception


Masskommunikation är när kommunikationen går genom ett medium ut till en massa mottagare.

För att studera effekten av ett masssmedium kan Harold Lasswells modell användas
Övningar

Vad är kommunikation för dig?

Exemplifiera när kommunikation har en performativ funktion, emotionell funktion och social funktion.

Diskutera Grebners modell samt i vilken grad ni tror att vi uppfattar omvärlden lika eller olika och vad det kan bero på

Rita upp schema för tre kommunikattiva situationer, använd båda de presenterade modellerna. Identifiera skillnader och likheter
Full transcript