Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА

No description
by

Monika Stoyanova

on 26 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПО ОПРР 2014-2020
ЗА 2017 г.

Седмо заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

08 февруари 2017 г., гр.София
Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура (ПО 5)
Общият размер на БФП по процедурата e
увеличен
с
1 млн. лв.
във връзка с приемане на Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. Със същата сума е
намален
размерът на БФП по процедура
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Мария Станевска
Началник отдел „Изпълнение на програмните приоритети“

Променено е наименованието на процедурата

Дата на обявяване –
ФЕВРУАРИ 2017 г. НОВО!

Краен срок -
МАЙ 2017 НОВО!

Добавен е втори краен срок за кандидатстване:
29 СЕПТЕМВРИ 2017 ЗА КОМПОНЕНТ 2 НОВО!
Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура (ПО 5)
Приоритетна ос 4 “Регионална здравна инфраструктура (ПО 4)
Процедура „Регионална здравна инфраструктура“
Дата на обявяване –
Май 2017 г. НОВО!
Full transcript