Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

S4 SRIP SI www

No description
by

Peter Wostner

on 17 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of S4 SRIP SI www

Kompetence, kapacitete in PRESEČNOST
∩ tehnologij ==> Ʃ produktne smeri

Osredotočenje je NUJNO!
Kaj če specifičnega fokusnega področja ni v S4?

Raziskovalna infrastruktura: vemo katero imamo in katero potrebujemo?
Sveženj ukrepov
... institucije ...
https://prezi.com/_u7unspctzbu/
Slovenska strategija pametne specializacije
S4
Razvoj
Energija
1.) Koncept SRIP

2.) Potrebne funkcije SRIP - opredelitev skupnih razvojnih in tržnih aktivnosti in storitev

3.) Struktura SRIP (z VV in mrežami) in koordinatorji

SRIP
PODJETJA
DRŽAVA
RAZISKOVALNE
ORGANIZACIJE
PRIORITETE
OSREDOTOČENJE

INTERNACIONALIZACIJA
SODELOVANJE
INSTITUCIJE

KONSISTENTNOST
Vizija
Sveženj ukrepov
3. (S)INDUSTRIJA
4.0
Tovarne prihodnosti
S4
1.
ZDRAVO
BIVALNO IN DELOVNO
OKOLJE
2. NARAVNI IN TRADICIONALNI VIRI ZA PRIHODNOST
Zdravje medicina
Mobilnost
Materiali kot produkti
Pametna mesta in skupnosti
Pametne zgradbe & dom z lesno verigo
Krožno gospodarstvo
Trajnostna pridelava hrane
Trajnostni turizem
TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
MoE:
clustering
MoL: Training

Competence Centres
MoE: Internationalisation

for SMEs
Inward Inter...
SI as regional R&D Hub

Green Technologies: Green Hub

One Stop Shop

...

Outward Inter...
... institucije ...
A.
Strategy Development
B.
Promotion of joint RTDI
C. Internationalisation
D.
Provision of joint services
E.
Entrepreneurship
F.
Interlocutor with the state
Human Resources
Entrepreneurship
Research potential of researchers and international mobility

Employee knowledge and competences:
(i) Competence centres for HR development 2.0 ,
(ii) scholarships for selected priorities,
(iii) Life long guidance,
iv) mentoring….


Young and creative Slovenia
creativity and entrepreneurship throughout
the whole educational system

RDTI
Osredotočenje razvojne politike RS
Konvergenca tehnologij
Strategija
Zaupanje
dolgoročno

partnerstvo


pri vzpostavljanju oz. krepitvi SI deležnikov v
verigah vrednosti
in

organiziranju
celovite podpore
raziskovalni in inovacijski dejavnosti

s ciljem
prodora na globalne trge
na prednostnih področjih S4.
SRIP
PODJETJA
DRŽAVA
RAZISKOVALNE
ORGANIZACIJE
S4
NAČELA S4
KONSIS-TENTNOST
Skozi tehnološko-razvojne stopnje (TRL)

Skozi čas

Glede na velikost projektov

CELOVIT
PRISTOP
STRATEŠKI PRISTOP
Prioritete
Trajnost / dolgočnost
OBSTOJEČE
in
PRIHAJAJOČE
INDUSTRIJE
DOPOLNJE -
VANJE
PRILAGOJEN ODZIV
KONVERGENCA TEHNOLOGIJ
RRI
Človeški viri
Podjetništvo
in inovacije
Novonastala podjetja in prenos znanja

Spodbujanje rasti in razvoja MSP

Internacionalizacija
Raziskovalni potencial raziskovalcev
in mednarodna mobilnost
Raziskovalci na začetku kariere 2.0
Pritegniti raziskovalce (domače in tuje) iz tujine

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0

Mlada in ustvarjalna Slovenija
odkrivanje, spodbujanje in razvoj potenciala mladih in njihovih sposobnosti
spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih po celotni vertikali izobraževalnega procesa
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0
Prepoznavanje potrebnih kompetenc na posameznih prednostnih področjih uporabe S4;

Pripravo in izvajanje programov usposabljanj, vključno s krepitvijo inženirskega kadra, za pridobivanje potrebnih novih kompetenc;

Mreženje podjetij na posameznih prednostnih področjih uporabe ter prenos znanja in dobrih izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri, spodbujanja inovativnosti, internacionalizacije ter prenove poslovnih modelov

Finančni del:
Inovativna in zelena javna naročila
Izdaja dovoljenj in odprava regulacijskih ovir
Gospodarska diplomacija in promocija
Davčne olajšave
Učinkovito pravosodje
Nefinančni del:
RRI
Človeški viri
Podjetništvo
in inovacije
Novonastala podjetja in prenos znanja

Spodbujanje rasti in razvoja MSP

Internacionalizacija
Raziskovalni potencial raziskovalcev
in mednarodna mobilnost
Raziskovalci na začetku kariere 2.0
Pritegniti raziskovalce (domače in tuje) iz tujine

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0

Mlada in ustvarjalna Slovenija
odkrivanje, spodbujanje in razvoj potenciala mladih in njihovih sposobnosti
spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih po celotni vertikali izobraževalnega procesa
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0
Prepoznavanje potrebnih kompetenc na posameznih prednostnih področjih uporabe S4;

Pripravo in izvajanje programov usposabljanj, vključno s krepitvijo inženirskega kadra, za pridobivanje potrebnih novih kompetenc;

Mreženje podjetij na posameznih prednostnih področjih uporabe ter prenos znanja in dobrih izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri, spodbujanja inovativnosti, internacionalizacije ter prenove poslovnih modelov

Finančni del:
Inovativna in zelena javna naročila
Izdaja dovoljenj in odprava regulacijskih ovir
Gospodarska diplomacija in promocija
Davčne olajšave
Učinkovito pravosodje
Nefinančni del:
Strateško razvojno inovacijska partnerstva
S4
Thematic


Internationalisation
Alpine Space
Clustering
S3-4AlpClusters
V4 +
RIS 3
Cooperation
Danube
RIS 3
Cooperation
Adrion
Open Innovation
Western Balkans
Advanced Manufacturing Systems
Advanced Materials
ICT & Electronics
Creative Industries
ZAKAJ
Europe 2030...
40 key and emerging technologies
Kaj dela SRIP?
FUNKCIJE
A.
Strategija razvoja področja
Spremljanje globalnih trendov in novih tehnologij

Dolgoročne opredelitve trgov

Artikulacija razvojnih in tržnih priložnosti

Nadaljnje osredotočenje S4 - vpliv na razvojno politiko RS.
B.
Spodbujanje skupnega razvoja
Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ

Osredotočenje raziskovalnih kapacitet, tako javnih kot zasebnih

Prenos znanja
C. Internacionalizacija
Vključevanje v mednarodna partnerstva, javna in zasebna

Skupni nastopi na tujih trgih in skupno trženje

Razvoj mednarodnih konzorcijev in poslovnih modelov

Čezmejno in transnacionalno sodelovanje
D.
Razvoj
človeških virov
Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Izobraževalni sistem
Strokovno in poklicno izobraževanje
Ustvarjalnost

Štipendijska politika


E.
Spodbujanje podjetništva & skupnih storitev
Spodbujanje nastajanja novih podjetij

Odprto inoviranje

Spodbujanje izvirnih zamisli in pristopov

Living labs (prototipiranje & iteracija)

Standardizacija

Novi poslovni modeli
F.
Zastopanje interesov do države
Inovativnih in zelenih javnih naročil;

Gospodarske diplomacije in promocije;

Izdaje dovoljenj in odprave regulacijskih ovir

Prednostna obravnava pri izdaji soglasij za izvedbo naložb;

Spremembe sektorske zakonodaje in regulacijskega okolja.
A.
Strategija razvoja področja
B.
Spodbujanje skupnega razvoja
C. Internacionalizacija
D.
Razvoj
človeških virov
E.
Spodbujanje podjetništva & skupnih storitev
F.
Zastopanje interesov do države
Država
Priporočila
Brez leporečenja "za državo"

Fokus je na SKUPNIH AKTIVNOSTIH

ODPRTOST: argumentirana obravnava predlogov / pobud & dostopnost informacij

Kaj:
x Umestitev v globalne trende, verige in trge
x Opredelitev primerjalnih prednosti, niš
x Kje smo 2018, 2022?
Center raziskovalnih umetnosti: FUTURE LAB
Dve vrsti: razvojna in tržna internacionalizacija

Skupni nastopi na ciljnih trgih
(... skupno trženje...?)

Vključevanje v mednarodna partnerstva, mreže, iniciative

Že vrsta primerov: npr. Vanguard, Digitalna transformacija na Balkanu

Pomen komunikacijskega kanala
Poseben razpis za internacionalizacijo vezano na S4 KAJ JE PRIORITETA?

Gospodarska diplomacija (obiski vladnih in ostalih delegacij,....):
uskljavanje tudi vnaprej (MZZ)
AKCIJSKI NAČRTI
podlaga za razpise na področju RRI
(pogoj in merilo relevantnosti):

JR za RRI verige in mreže vrednosti (MIZŠ & MGRT)
Raziskovalna infrastruktura (MIZŠ)
Instrumenti komplementarnosti (MIZŠ)
Raziskovalci na začetku kariere (MIZŠ)
Pilotni / demonstracijski projekti
Dopolnjevanje SME instrumenta
Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

= VSE PRAVNO ZAVEZUJOČE ZA TC1
Predhodna izhodišča, ki še niso verificirana na DSDS (razen kjer drugače navedeno)
TODA... že z mandatom za proaktivno vlogo države (druga seja z dne 22.12.2016)
Supply Chains
Value Chains &
Horizontal Networks (KETs)
Value Networks
Kompetenčni centri za razvoj kadrov

JR karierni centri na visokošolskih zavodih
Sooblikovanje štipendijske politike

NPO Prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom
Promocija poklicnega in strokovnega izo.

Spodbujanje podjetnosti na osnovni, srednji in visoki stopnji izobraževanja

Odprt pristop na področju odprtih učnih okolij
Eno temeljnih področij za krepitev konkurenčnosti in možnosti preboja za podjetja iz prioritetnih področij

Karierne platforme za zaposlene : kaj & koliko (napovedovanje potreb) ==> sodelovanje med SRIPi

Gospodarstvo - usposabljanje:
navezava SRIP - Kompetenčni centri za razvoj kadrov


Proaktivno gospodarstvo za odzivnejši izobraževalni sistem


Odprava regulacijskih / administrativnih ovir ==> kaj je ključno, vezano na prioritete / AN?

Tesno sodelovanje z občinami in državnimi organi
Priprava predlogov za integrirane pilotne / demo projekte

Celostne teritorialne naložbe


KAJ:
ŽE NAVEZANO NA SRIPe
Tehnološki parki
Univerzitetni inkubatorji
Pospeševalniki
(Start-up)
Pisarne za prenos tehnologij
Procesne inovacije
(Lean / Kaizen / 6 sigma / ...)
Sistematično spodbujanje PREBOJNIH inovacij
KAKO?
Gremo...
Delat akcijski načrt?
Razvijat nove produkte in storitve

Iskrat nove prebojne ideje

Se razvojno in trženjsko internacionalizirat

Si zrihtat kadre, ki jih rabimo sedaj in čez 5 let
Prehod iz izobraževalnega sistema v gospodarstvo

Usposabljanje zaposlenih

Coachingi, mentorstva,...

Medgeneracijsko sodelovanje

Neformalno in priložnostno pridobljena znanja
Predlogi po stropnjah in vrstah izobraževanja:

Kaj in koliko?

Štipendijska politika

Karierni centri in sistem vseživljenske karierne orientacije

Inovativna učna okolja ter ostale nove oblike izobraževanja

Prehajanje med gosp in izobraževalci
Full transcript