Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekat Obrazovanje za prava deteta, VII-XII 2015.

No description
by

Marija Milovanović

on 24 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekat Obrazovanje za prava deteta, VII-XII 2015.

Projekat
Obrazovanje
za prava deteta

VII-XII 2015.
Sastanci
Obuka roditelja
Regionalna (studijska)
razmena
Prezentacija
interkulturalne
razmene
"Pravopol"
Prezentacija Alternativnog
izveštaja o primeni
"Konvencije o pravima deteta"
i o pravima deteta
u R Srbiji
"Kroz igru i zabavu
do lepšeg dvorišta"
Akcioni plan za podsticanje
participacije učenika
Tim
Nastavnici koji su prošli obuku
Učenici aktivno uključeni u projekat
Koordinacijski
OŠ "Učitelj Tasa"
11.10.2015.
Srbija-Makedonija
Kraljevo, 4-7.11.2015.
Izveštaji o pravima deteta u Srbiji i Makedoniji
Prezentacija projekta u Srbiji
Prezentacija sajta projekta
Prezentacija
Indeksa ostvarenosti prava deteta u obrazovnom sistemu
Prezentacija primene
Indeksa
po školama (plakati)
Mogućnosti primene
Indeksa
u makedonskim školama
Mogućnosti primene projekta
Dete pravobranitelj
u srpskim školama
Poseta kraljevačkim školama
Prijem kod gradonačelnika Kraljeva
Akcija obeležavanja
Svetskog dana deteta
Pravopol,
20.11.2015.
Prezentacija Alternativnog
izveštaja
24.11.2015.
Nastavne jedinice

II trogodišnja projektna faza
januar 2016-decembar 2018.
"Kroz igru i zabavu do
lepšeg dvorišta"
Leci-pozivnice (predškolci)
Plakat
Uređene školskog dvorišta
05.12.2015.
"Čuvajmo naše dvorište!"-plakati I2
Akcioni plan za podsticanje
participacije učenika
Primena Indeksa-participacija
(Učenički parlament)
Primena Indeksa-participacija
(Učenički palament)
- Anketiranje učenika VII i VIII razreda
- Anketiranje odeljenjskih starešina VII i VIII razreda
- Isticanje rezultata ankete

1. Upoznavanje učenika sa radom U.parlamenta I mogućnostima njihovog uticaja
2. Upoznavanje učenika sa kriterijumom za odabir članova U.parlamenta
3. Informisanje učenika o učešću predstavnika U.parlamenta u Školskom razvojnom planiranju, izradi Godišnjeg plana škole, Samovrednovanju
4. Informisanje nastavnika o potrebi da I učenici budu konsultovani prilikom vršenja odabira udžbenika
U periodu septembar-decembar 2015.realizovani su časovi po scenarijima sa elementima prava deteta.
Svi časovi realizovani su po originalnim (autorskim) scenarijima.
1. Časovi o pravima deteta

2.Treninzi u školama

3. Evaluacioni sastanci sa nastavnicima

4. Trening o primeni
Indeksa
i kreiranje timova koji će se baviti
Indeksom
u školi

5. Procena ostvarenosti prava deteta u školama tj. primena celog
Indeksa
- Oblast 0-Sistemske mere za ostvarivanje prava deteta u obrazovno-vaspitnom sistemu
- Oblast 1-Pravo na obrazovanje i kvalitet obrazovanja
- Oblast 2- Participacija i građanska i politička prava
- Oblast 3- Pravo na zaštitu od diskriminacije

6. Trening o pravima deteta za Učeničke parlamente

7. Akcije škola

8. Interkulturalna razmena

9. Sastanci i akcije sa Savetima roditelja

10. Pokušaj da škole postanu model škole u oblasti prava deteta

11. Sastanak sa lokalnim vlastima

12. Koordinacijski sastanci

Časovi
Marija Milovanović
Gostovanje na lokalnoj
Belle amie
tv stanici-prezentacija akcije (19.12.2015, emisija
Subotom
)
Full transcript