Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vertaisarvioinnin käytänteitä

No description
by

Jarkko Vilkkilä

on 18 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vertaisarvioinnin käytänteitä

Company Logo
(OPS 2014:n hengessä)

Vertaisarvioinnin käytänteitä
Taulukko
vertaisarviointiin
Arvioinnin kohde:
Jokaiselle kohteelle arviointikriteerit:
- Tyydyttävä:
- Hyvä:
- Kiitettävä:
- Erinomainen:
Oma & opettajan arvio:
Useampi arvioi yhtä
Sama kuin pariarviointi, mutta tällä kertaa arvio tehdään 3-5 hengen ryhmissä.
Seuraavaksi arviot/tehtävät esitellään kaikille
Yhteissuunnittelu
"Oppilaat osallistetaan opiskelun suunnitteluun"


1. Opettaja kertoo tavoitteet (ops apuna), aikataulun yms.
2. Oppilas miettii näiden toteutusta ensin yksin/parin kanssa ja kirjaa ajatukset ylös.
3. Oppilaat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin, jossa käydään läpi kaikkien ehdotukset. Ryhmä kokoaa näistä yhteisen listan (sisällön, toiminnan, arvioinnin yms. osalta.)
4. Lopuksi käydään yhdessä läpi ryhmien esitykset, joista koostetaan toimintasuunnitelma.
"Asiantuntijaluento"
Oppilas tekee valitusta aiheesta esityksen, jonka muut oppilaat arvioivat taulukon avulla.
Eri oppilaat voivat arvioida eri puolia esityksestä.
Pariarviointi
1. Arvotaan tai valitaan parit
2. Opiskelijat esittelevät työnsä parille sekä arvioivat oman työnsä ja toisen työn (taulukko tässäkin apuna?)
3. Opiskelijaparit esittelevät työnsä ja arvionsa perusteineen toisille.
4. Muut saavat kommentoida kaikkien töitä.

Opettaja pitää keskustelua yllä ja tekee täydentäviä kysymyksiä!


Kaikki arvioi toisiaan
1.Asetetaan kaikki työt pöydälle/ kiinnitetään seinälle, ja kaikille tehdään selväksi arvioinnin kohteet ja kriteerit (taulukko apuna?)
2.Opiskelijat kiertävät työltä työlle ja merkkaavat kukin yhden tai useamman arviointikohteen aina yhteen työhön ja perustelevat arvionsa. Jokaiselta tulee kaikkiin tehtyihin töihin joku merkintä.
3.Opiskelija siirtyy oman työnsä kohdalle lukemaan saamansa arviot ja tekee omat arvionsa työstään.
4.Opiskelija kertoo ääneen muulle luokalle saamansa arvion (Tämän voi tehdä myös toinen opiskelija) ja kertoo työskentelystään ja arvioi sitä.
5.Kaikki voivat kommentoida ja kysellä opiskelijan esitellessä työtään.

Tutoriaali
Oppilaat tekevät ohje-esityksen, jostakin aiheesta.

Esim. video, kuvaesitys, "step-by-step guide"

Arvioidaan pari- tai ryhmäarviointina (taulukko?)
Koe ryhmätyönä
Kaikki vastaavat omiin koepapereihinsa.

Kokeen lopuksi tehdään sekä vertais- että itsearviointi sekä itse tehtävistä että ryhmän prosessista. (esim. prosentteina jokaisen panos)

Annetaan arvosanat itselle ja muille. (opettajan kontrolli? esim. alennettu arvosana, jos vain kopioitu muilta)
(Ajatuksena on, että opiskelijat tekevät saman asian monella eri tavalla, mikä mahdollistaa monien ratkaisujen löytämisen. )
("Loppukäyttäjät osallistetaan palvelun muotoiluun")
("Asiakas mukana rakentamassa palvelukokemusta")
Otetaan huomioon oppilaiden lähtötaso ja toiveet.
Opettajan ohjaava rooli korostuu!
Full transcript