Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Пројекат Образовање за права детета

No description
by

Marija Milovanović

on 22 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пројекат Образовање за права детета

Пројекат
Образовање за права детета
I-VI 2016.

In school
тренинг за наставнике
www.opd.org.rs
Обука за примену Индекса
Краљево, 19 - 21.02.2016.
Тренинг за ученике
18. и 19.05.2016.
Ученици VI разреда
Ученици VII разреда
Промоција пројекта
Интеркултурална размена
Троген, 08-24.03.2016.
Састанци
Тим пројекта Образовање за права детета
Тим за примену Индекса ("Индикатора остварености права детета у образовању")
Наставници који реализују часове по сценаријима са елементима права детета
Ученици и наставници учесници интеркултуралне размене
Родитељи чија су деца учесници интеркултуралне размене ("О.клуб")
Локални координатор пројекта
Реализација акционих планова осмишљених у Швајцарској
Четири акциона плана
Унапређење индикатора Индекса
Теме: дискриминација, толеранција, поверење, тимски рад
Циљне групе: ученици VI, VII и VIII разреда, наставници и родитељи
Толеранција
, 28.03.2016, ученици VIII разреда, ЧОЗ
Тимски рад
, 04.04.2016, ученици VI и VII разреда
Дискриминација
, 04.04.2016, 12 наставница и 1 наставник
Поверење
, 4 мајке и 1 отац
У Крaљeву je oдржaнa инструктaжa зa примeну Индeксa – индикaтoрa oствaрeнoсти прaвa дeтeтa у oбрaзoвaњу зa 28 учeсникa, лoкaлних, шкoлских кooрдинaтoрa, члaнoвa тимa из Књaжeвцa, Сoкo Бaњe, Врaњa, Нишa, Ужицa и Крaљeвa.
Марија Миловановић
Сајт Образовање за права детета уврштен је међу 50 најбољих домаћих сајтова и међу 5 најбољих у категорији база знања.
http://opd.org.rs/resursi.html
http://opd.org.rs/prirucnici.html
http://opd.org.rs/indikatori.html
20 ученика VIII разреда
Душица Марковић
Данијела Петровић
Просветни преглед
http://prezi.com/cxuir-zhrihp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Душица Марковић
http://opd.org.rs/blog/
ОШ "У.Таса", 12.04.2016.
Трансформативни дијалог
3 наставнице и 1 учитељица
Теме наредних тренинга ове врсте:
Реализовање и примена Индекса (акредитован; 1 дан; 8 сати)
Од предрасуда и стереотипа до дисриминације и насиља (акредитован; 1 дан; 8 сати)
Примена Приручника и ресурс пакета о правима детета у настави (акредитован; 1 дан; 8 сати)
"Медија центар" Ниш
02.06.2016, 19 часова
"Градски форум"
Душица Марковић
Нишка телевизија
Часови са елементима права детет
Фестивал дечјих права
ОШ "У. Таса"
06.06.2016.
Ученици VII разреда
127 часова
3 предшколске групе; 12 активности; Зденка Марковић, Мирјана Васиљевић, Соња Јеремић
5 одељења I разреда; 28 часова; Марина Цветковић, Марина Аранђеловић, Драгана Филиповић, Милена Јовановић, Марија Миловановић
5 одељења III разреда; 29 часова; Ирена Сретић
4 одељења IV разреда; 31 час; Данијела Шуњеварић, Данијела Петровић
4 одељења V разреда; 14 часова; Душица Марковић
5 одељења VII разреда; 13 часова; Јована Стојковић, Марија Ђорђевић
Индекс
Тим за примену Индекса ( Душица Марковић, Данијела Коцић, Ирена Сретић, Новица Миладиновић, Марија Миловановић); од 01.03.2016.
Истраживање остварености индикатора Индекса (I, II, III област)
Чек листе
Резултати:
А.
- I област-Право на образовање и квалитет образовања; 120 индикатора; остварена 94 (78,3%), делимично остварена 23 (19,2%), неостварена 3 (2,5%);
- II област-Партиципација, грађанска и политичка права; 112 индикатора; остварена 52 (46,4%), делимично остваренo 36 (32,1%), неостварена 24 (21,5%);
- III област-Право на заштиту од дискриминације; 83 индикатора;
остварено 67 (80,7%), делимично остварено 11 (13,3%), неостварено 5 (6%);
--укупно315 индикатора; остваренo 213 (67,6%), делимично остваренo 70 (22,2%), неостварена 32 (10,2%);
Б.
-I област-10 стандарда; 3 остварена (30%), 7 неостварених (70%);
-II област-8 стандарда; 0 остварених (0%), 8 неостварених (100%);
-III област-12 стандарда; 4 остварена (33,3%), 8 неостварених (66,7%);
--укупно 30 стандарда; 7 остварених (23,3%), 23 неостварена (76,7%)

Следи...
Анализа резултата
Акционо планирање
Унапређење индикатора и стандарда (из сваке од три области Индекса):
- у 2016.години-15 индикатора, 2 стандарда;
- у 2017.години-30 индикатора, 5 стандарда;
- у 2018.години-15 индикатора, 2 стандарда
Спровођење акционог плана (до 10.06.2018.)
Информисање
Поновна провера остварености (01.07.2016-30.10.2018.)

28.03.2016.
Толеранција
Тимски рад
04.04.2016.
Дискриминација
04.04.2016.
Поверење
14.04.2016.
Full transcript