Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PCM

No description
by

GÖKHAN GÜNPAY

on 5 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PCM

→ Düşük risk
PAYDAŞ KİMDİR:

Projede gerçekleştirilmek istenen toplumsal dönüşümden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek ve bu süreci etkileyecek herkestir.
(Birey-grup-topluluk-kurum)
4- PAYDAŞ ANALİZİ:
ARAÇ
ETKİLER
- Tasarlama ve hazırlık aşamasındaki yetersizlikleri azaltır

- Projenin hedef grup ve ihtiyaçlarıyla ilgili olmasını sağlar.

- Etkinin sürekli olmasını sağlar.

- Projedeki paydaşların hazırlık ve uygulamada etkin rol almasını sağlar

- Karşılaşılacak risk ve başarı kriterlerinin dikkate alınmasını sağlar.
Proje Döngüsü Yönetiminin Yararları:
Proje Döngüsü Yönetiminin Amacı:
Proje döngüsü yönetimi, proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini arttırmak, sağlanacak faydayı garantilemek
ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir yöntemdir.
PROJE DÖNGÜSÜ NEDİR?
Proje döngüsü; Proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin kağıda dökülmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasından yürütülmesine,bitmesi ve değerlendirilmesine ve bunların toplanıp diğer kuruluşlara gönderilmesini kapsayan döngüyü yönetme yaklaşımıdır.
2016
BÖLÜM 1
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Kılavuz sorular:

Bu sorun kimin sorunu
Bu sorunun çözümünden olumlu ya da olumsuz kimler etkilenecek
Bu sorunun çözümüne en çok kim katkı sağlar, engel olur.
Projenin sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu olumsuz etkilenecek olan kişi grup ve kuruluşların belirlenmesine paydaş analizi denir.
YÖNTEM:
ÇOK SAYIDA PAYDAŞ KATILIMI VE SORUN AĞACI YÖNTEMİ
Toplumda var olan bir sorunu temel bir sorun olarak alır ve bu sorun etrafında yer alan tüm olumsuzluları ortaya çıkarmaya çalışır.
1- SORUN ANALİZİ:
ADIM 1 → DURUM ANALİZİADIM 2 → PLANLAMA
AMACA YÖNELİK PROJE
1970-USAID-ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı
1981-GERMAN TECHNICAL COORPERATION
Projenin gerçekleştirmek istediği dönüşümün ve bunun
yönteminin mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde
yapılandırmaya yarayan yaklaşımdır.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Belirlenen bir vizyon etrafında toplanmış bir/çok STK (STÖ-DKÖ)’nın ya da bir grubun görev tanımlarından yola çıkarak, oluşturdukları strateji çerçevesinde bir amaç için çalışmalarını belirli bir zaman,faaliyetler ve kaynaklar temelinde tasarlayıp yürütmeleridir.
FİKİR ≠ PROJE
PROJE NEDİR?
YÖNTEM:

İLGİLİ STK’LARIN YETKİLİLERİ VE DİĞER PAYADAŞLARIN KATILIMI İLE HEDEF AĞACINDAN SEÇİM
Yapılacak projedeki sorunları çözmek için
kullanılacak yöntemin seçilmesi;
hedefler arasında seçim ve eleme
yapılması sürecidir.
3- STRATEJİ ANALİZİ:
Paydaş Grupları:
SWOT
PLANLAMA

Faaliyet Planlaması
Beklenen Etki ve Çıktılar
Risk Analizi
Nesnel başarı göstergeleri
Kaynak Planlama
DURUM ANALİZİ
:

Sorun Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
Paydaş Analizi
Genel Hedef ve Amaç
Araç - Etki
Neden – Sonuç
HEDEF AĞACI
SORUN AĞACI
Sorun analizindeki “Olumsuz Durumlar”ın “Olumlu Durumlar” olarak ifade edilmesidir.
2- HEDEF ANALİZİ:
NEDENLER
“ Bu soruna yol açan nedir? ”
SONUÇLAR
TEMEL SORUN
SORUN AĞACI
Projenin Değerlendirilmesi
Projenin Uygulanması ve İzlenmesi
Projeye Kaynak Bulunması
Proje Çıktıları:
Öğrenme
ve
Bilgi Üretimi
Proje Fikrinin Belirlenmesi
Projenin Tasarlanması
Proje
Proje
TEMEL SORUN
Bu sorunun sonuçları nedir?
HEDEF AĞACI
→ Cinsiyet Eşitliği
→ Dezavantajlı Gruplar
→ Yerel Kaynakların Kullanımı
→ Çevreye Olumlu Etki
→ Kurumsal Kapasite Gelişimi
→ İlgili Paydaş
Önemli Kriterler
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
Paydaş Analizi Nedir?
Birincil Paydaşlar:

Doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlar
İkincil Paydaşlar:

Sorunun çözümünden çıkarı olan, fon veren kuruluşlar
Ortaklar:

İstenen dönüşümü yaratacak olan kurumlar.
DURUM ANALİZİ
Proje Nesnesi
Proje Öznesi
5- Genel Hedef ve Amaç
Genel Hedef:

Projenin neden ÖNEMLİ olduğunu açıklar

İdeal durumu tanımlar.

Uzun vadelidir

Hemen ulaşılması beklenmez.
Amaç:

Çözmek istediğimiz temel sorundur.
Kim yapacak
Kim yararlanacak
Ne tür toplumsal bir değişim yaratacak
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
"SMART" BİR PROJE İÇİN...

S
pecific - Belirli, Özel ve somut.
Amaç belli ve somut olmalı

M
easurable - Ölçülebilir. Nitelik veya nicelik
kullanılmalı

A
chievable - Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir.Uygun maliyet

R
ealistic - Gerçekçi- Projeyi yöneten kişilerle
yapılacak işler aynı olmalıdır

T
imely - Süreli: Sonuca ne zaman ulaşılacağı
belirtilmelidir.
DURUM ANALİZİ
Faaliyetlerin Oluşturulması
GANNT ŞEMASI
Unutmayın
Maç her zaman
90 dakikadır...

EKİP!!!
Ekip Nedir?


TÜRK
KIZILAYI
İZMİR ŞUBESİ

Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için biraraya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur.
gokhan.gunpay@kizilay.org.tr
Gökhan GÜNPAY
TEŞEKKÜRLER.
§ Ekibi başarılı kılmak için ekip elemanları birbirlerini desteklerler.

§ Ekip elemanları birbirlerinin önceliklerini bilirler ve sorun çıktığında birbirlerine yardım ederler.
§ İletişim açıktır.

§ Konularında uzman kimselerin bulunması sorunların çözümlenmesini daha kolaylaştırır.

§ Çatışmalar normal kabul edilip, sorunların çözümü için bir fırsat olarak değerlendirilir. Sorunlar yıkıcı bir düzeye gelmesine olanak vermeden açık tartışma ile çözümlenir.

§ Ekibin verimliliği ile ekip elemanlarının kişisel beklentilerinin karşılanması arasında denge sağlanır.

§ Elemanların yeteneklerinin ve önerilerinin denenmesi özendirilir. Bu da elemanların daha güçlü uygulayıcılar olmalarını sağlar.

Proje yönetiminde ekip oluşturmanın yararları:
Full transcript