Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Betaltjänster och kontanthantering

No description
by

Anders Avdic

on 15 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Betaltjänster och kontanthantering

Betaltjänster och kontanthantering
Anders Avdic, Anders Forsman

Informatik, Industri & samhälle, Högskolan Dalarna

Agenda

Särna/historik/tidslinje
Uppdrag
Hur vi har gått tillväga
Problem
Mål
Analys
Behov
Reflektioner
Citat
1928
1949
1979
1982
2008
2014
2014
2015
2016
??

Särna-Hedlund vinner femmilen i OS
2700 inv Särna, 11 caféer/matställen
Fyra banker i Särna ?
Festveckan startar
Posten/kassaservice stängs
Konsum betaltjänst stänger
Fiber installeras
Bankomat och betaltjänster på OKQ8
ADSL stängs
4GL

Problemanalys
:

1. Problemlista
2. Ordna grafiskt

Orsaker => Effekter

Exempel:
P1. Dålig täckning
=>
P2. Transaktion kan ej genomföras
Tre områden:
- Betaltjänster
- Kontanthantering
- Infrastruktur och övergripande
(framkommit under intervjuer)

Uppdrag
:
Betaltjänster och kontakthantering i Särna-området

Mål-, problem- och behovsbeskrivning

ur näringsidkares och organisationers perspektiv
Tillvägagångssätt
Intervjuer, 14 st
Transkribering
Analys mål-problem
Utforma beskrivningar/diagram
Identifiering av behov
Reflektioner
Behov
:

Skillnaden mellan problem och mål.

T.ex.

Problem 1
: Det tar tid och kostar pengar att åka och
sätta in dagskassan

Problem 2
: Det är inte bra att förvara kontanter

Mål
: Att kunna sätta in dagskassan i närheten av verksamheten

Behov
: En tjänst i Särna för insättning av dagskassa

Problem - betaltjänster
Orsaker
:
Avgifter kortläsare
Instabil uppkoppling
Allt går inte att betala m kort
Svårt att få tag i kontanter
Äldre har inte kort
Kortavgifter varierar
Vissa kort fungerar inte

Effekter
:
Lägre lönsamhet
Stressigt när det inte fungerar
Fakturering tidsödande och riskfyllt

Problem - kontanthantering
Orsaker
:
Banktjänster avvecklas
Turister har kontanter
Evenemang ger behov av kontanter
Allt går inte att betala med kort

Effekter
:
Sämre lönsamhet
Omständlig hantering av kontanter

Problem – infrastruktur o övrigt
Orsaker
:
ADSL försvinner
Säsongsvariation
Finansieringsregler
Tveksamhet inför org. form
Information otillräcklig
Beslut ej transparenta
Beslut för snabba
Oklart vem som beslutar
Oklar ansvarsfördeln infrastruktur
Oro kring säkerhet

Effekter
:
Svårt att välja fiber
Teknik svår att lära
Stor investering i fiber
Ökade omkostnader
Kan ej genomföra
betalningstransaktion

Mål – betaltjänster och kontanthantering
Delmål
:
Lägre avgifter korthantering
Enklare teknik
Tillgång till växelkassa
Kunder tillgång till kontanter
Enkelt växla in valutor
Kund kunna välja betalningssätt
Inte åka långt med kontanter
Lägre avgifter sätta in kontanter

Huvudmål
:
Rationella betalningslösningar

41 mål
75 problem
Mål – infrastruktur o övrigt
Delmål
:
Fler evenemang i Särna
Behålla befintliga evenemang
Använd ny teknik
Annan infrastruktur
Övergripande samhällsansvar
Samverkan mellan näringsidkare
Banker skall underlätta
Rationella betalningslösningar

Huvudmål
:
Särna skall överleva/utvecklas
Goda förutsättningar för affärsverksamhet

Behov 1
Säker uppkoppling
med god kapacitet och täckning
Skall vara
stabilt
, inte gå ner och
fungera överallt. ÄVEN ute i naturen
.

Behov 2
Kunder skall kunna
välja betalningssätt
utan att det går ut över näringsidkaren
Kunderna skall inte möta några hinder att betala när de vill handla i Särna
.

Behov 3
Stöd för
fortsatt kontanthantering

Det kommer dels att fortsätta att finnas
kunder som inte kan eller vill betala med kort
och dels så kommer det att finnas
evenemang
(t.ex. festvecka, skolförsäljning, marknader, etc) av olika slag där kort inte är ett alternativ.

Behov 4
Förenklad korthantering

Uppkoppling och användning skall vara användarvänlig, mobil, billig och flexibel.
Det skall inte vara ett dyrt problem att ta betalt.

Enkelt och nära
till att sätta in och ta ut pengar

Behov 5
Företag måste kunna sätta in och ta ut pengar
utan rånrisk och onödig tidsförlust
. Kunderna måste kunna ta ut pengar för att
kunna handla
.

Behov 6
Kundorienterade och hållbara
banktjänster
(växelkassor, tillgänglighet, valuta, avgifter, stöd, byråkratiminimering)

Bankerna upplevs negativt av de intervjuade. De ger intryck av att endast tänka på sin egen vinst och
inte tillhandahålla nyttiga tjänster till sina kunder
.
Anpassa befintliga banktjänster
för kunder med klen uppkoppling.

Behov 7
Öppenhet för
nya
, användbara och effektiva
tekniker


Teknikutvecklingen har varit på ont och gott, men bland det goda är t.ex. iZettle och sms-betalning. Det är troligt att
digitala mobila innovationer
kan hjälpa näringsidkare ännu mer i framtiden.
Trendspaning
behövs.

Behov 8
Effektiv
information
till näringsidkare om fiberanslutning och annat som underlättar affärs- och föreningsverksamhet

Flera av de intervjuade gav intryck att inte ha information om vad som gällde i nutid och framtid.

Behov 9
Ett tydligt och hållbart
övergripande ansvar
för infrastrukturfrågor

Flera intervjuade efterlyste ett övergripande ansvar för frågor av infrastrukturkaraktär.

Behov 10
Transparenta beslut
och ansvarsområden

Flera av de intervjuade
visste inte vem som beslutade om vad
när det gäller infrastrukturfrågor. Man visste inte heller vilka beslut som fattats och vilka som stod för dörren att fattas.

Behov 11
Öka Särnas
attraktionskraft
och utjämna
säsongsvariation

Turisterna skall helst
stanna till i och stanna kvar
i Särna. Festveckan framhölls av flera intervjuade. Man önskade fler sådana initiativ.

Behov 12
Ökad
samverkan
mellan näringsidkare
Praktiskt taget alla intervjuade pekade på vikten av att det gick bra för alla näringsidkare. En kund hos den ena kunde bli en kund hos den andre. Man har
ett gemensamt intresse av att samverka
och attrahera turister och andra potentiella kunder. Flera näringsidkare pekade på
svårigheterna att hinna med
att samverka och hitta lämpliga former för denna samverkan.

Reflektioner
Kontanthanteringen
kommer att finnas kvar
Tillgång till
växelkassor
viktig
ADSL
svårt att ersätta överallt
Bankernas agerande
uppfattas negativt
Beslut – transparens
– aktörer
IT
kan bidra till överlevnad/utveckling
Alternativa betaltjänster
kan utnyttjas (sms swish...)
Särnaborna är inte bortskämda och kräver inte mer än vad som är rimligt

Behov 13
Möjligheter att bedriva webbhandel
Webbhandel är en affärsmodell som kan gynna eller
likställa förutsättningar
jämfört med icke-glesbygd. Men då måste post, och Internet fungera
Bankerna

Banken tar betalt för att ta emot pengar.”
”Banken sätter upp hinder.”

Enstaka företag kan inte påverka banken. Behövs flera företag. Staten skall ställa krav på banken.”

”Banken blir sur när jag kommer med för mycket pengar.”
”Bankerna tar ju betalt för allt. Bankernas sätt att vara är dåligt för glesbygden.”
”Det gäller att tjäna så mycket som möjligt. Månadslön på en miljon för att ’de skall ha en morot’.”
”Får ta valutan privat. Krångligt med banken.”
”Varför alla dessa avgifter?”
”Måste åka till Mora för att få tag i kontanter.”
”Är maffiametod att man måste betala för att sätta in på eget konto.”
”Reglerna är gjorda för de som fuskar. Vi har inga svarta konton. Kommer inte att fuska. Borde vara enklare lösningar.”

Infrastruktur
”Man kan bli utan bränsle därför att tankbilen inte kan komma för det passar inte schemat. Måste fråga gästerna hur mycket bensin de har.”
”De som fattat beslut har aldrig åkt buss och aldrig varit i Särna. De vet nog inte var Särna ligger.”
”De som fattat beslut har aldrig åkt buss och aldrig varit i Särna. De vet nog inte var Särna ligger.”
”Infrastruktur borde skötas av stat och kommun.”
”Differentierade sportlov. Skulle släta ut belastningen.”
”Bussbolagen kan inte tänka i säsonger. ”
”Vi behöver bussar, nät, kommunikationer, transporter.”
”Problemen gäller många branscher, även transporter. ”


Kontanhantering
”Det jobbigaste är kontanterna och att betalning inte fungerar.”

”Idre närmast om man inte kan få tag i kontanter. Då är det risk att de stannar där också och handlar. Det är inte bra.”
”Viktigt att slippa åka på arbetstid när det finns kunder.”
”För att få pengar är närmsta bank för oss Forex i Falun, 24 mil.”
”Turisterna frågar: Har ni ingen bankomat?”
”Inte bra att åka med kontanter. Förvaring hemma. Inte bra.”

”Får vara bank själv.”
”Vi har längtat efter kassaservice i Särna.”
”Kan inte se att mina barn kan stanna kvar här.”

Annat
Tack för oss!

Anders * 2
Full transcript