Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Представяна на информация за проведени писмени процедури на

No description
by

Monika Stoyanova

on 9 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Представяна на информация за проведени писмени процедури на

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Мария Станевска

Началник на отдел „Изпълнение на програмните приоритети“
Допълнителни корекции по първоначално предложените текстове
Коментари от членовете на КН:
В рамките на писмената процедура
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите
отправиха коментари по критерии, които бяха взети под внимание. Съответните текстове бяха прецизирани и последната версия на критериите беше изпратена на членовете на КН.
Последващо прецизиране:
На етапа на разработване на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”
Министерството на финансите
отправи коментари по отношение на предвидените процедури за осигуряване на съответствие с правилата по държавните помощи.
С цел да се елиминира рискът от нарушаване на правилата критериите бяха допълнително прецизирани, с което се въвежда пълно ограничение за извършване на стопанска дейност от страна на висшите училища.
Решение: Изменение на критериите за избор на операции по приоритетна ос 3 на ОПРР
Причини за изменението:
Да бъде приведена процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” в съответствие със съществуващото законодателство и последните изменения в него

Предложени промени:
Изискване на допълнителни документи с цел
да се осигури съответствие с правилата по държавните помощи

и да се гарантира устойчивост на инвестициите
Описание на приложимия режим за реализация в съответствие с новопубликувания ЗУСЕСИФ
Представяне на информация за проведени писмени процедури на КН на
ОПРР 2014-2020 г.

Пето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

12 Май 2016 г., гр.Велико Търново
Full transcript