Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Wmo-adviesraad Boxtel 30 oktober 2013

No description
by

Henny Kerkhof

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Wmo-adviesraad Boxtel 30 oktober 2013

Uitdagingen!
Ontwikkelingen in het sociale domein
Participatiewet
Decentralisatie Jeugdzorg
Decentralisatie AWBZ
begeleiding en pers. vz
Langer thuis
Ontwikkelingen.....
Participatiewet
Decentralisatie Jeugdzorg
Transitie AWBZ
Langer thuis
Nieuwe WMO wet per 01-01-2015
Eigen kracht is uitgangspunt
Individueel naar collectief/algemeen
Van recht op voorziening naar recht op compensatie
Het moet anders
Hoe?

Volgen van ontwikkelingen
Geven van gevraagd en ongevraagd advies
Informatie delen en beschikbaar stellen
U uitnodigen !
http://www.wmoadviesraadboxtel.nl
Facebook: wordt u vriend van ons ?
2015: Geïndiceerde jeugdzorg --> Gemeenten
Jeugd GGZ (nu AWBZ)
Jeugdreclassering (nu Rijk)
Begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (nu AWBZ)
Jeugdzorg en jeugdbescherming (nu Provincie)

Rol Centra Jeugd en Gezin (CJG) steeds belangrijker
Toegang straks via CJG samenwerkingsverband

Winst:
Combinatie preventie en zorg
Eerstelijnsinstellingen (dichter bij het gezin) kunnen bijdragen aan een 'oplossing'
Verbeteren van kwaliteit van zorg en ondersteuning
Vergroten van betrokkenheid van samenleving
Financiële houdbaarheid
2015
Extramuralisering minder vergaand voor zwaardere indicaties
Straks:
In staat om te werken: één regeling in plaats van WWB, WSW en deel van Wajong
Niet in staat om te werken: sociaal vangnet (bijstandsuitkering)
Nu: Voor elke doelgroep gelden andere regels
van 2014 naar 2015
Scheiden wonen en zorg
stapelingseffecten
nog niet alles is duidelijk
inkomensondersteuning
Wat gaan we doen
Quotumregeling?!?
Versnelling
Persoonlijke verzorging
Extramurale begeleiding
individueel
groep
logeerhuis
vervoer
inloop GGZ
Bezuiniging op hulp bij het huishouden vermindert
Aanpassing Wmo
Korting budgetten
--> uitgaan van mogelijkheden
--> wat zijn eigen (financiële) mogelijkheden
--> als nodig ondersteuning/zorg beschikbaar
Regio
Regio
Regio
EVEN VOORSTELLEN
Onze nieuwe website...
Wat hebben wij gedaan..
Versterking gezocht
Bijeenkomsten bijgewoond
Adviezen gegeven
Website vernieuwd
Full transcript