Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MESURA

No description
by

Xavier Becerra Ortega

on 3 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MESURA

Mesura la teva creativitat
Xavi Becerra
Què és la mesura?
Una mesura és un valor numèric o magnitud d'algun atribut físic d'un objecte, com per exemple la longitud, la capacitat, el volum o el pes, obtingut per experimentació mitjançant mètodes empírics i expressat segons uns patrons, les unitats de mesura, determinats per alguna norma estàndard, com podem ser el metre, el litre o el quilogram. El terme també s'utilitza per anomenar el procés per a arribar a obtenir el valor d'una determinada magnitud.
Què cal saber sobre la mesura a Primària segons el currículum? (geometria a part)
Tipus de mesura?
Instruments de mesura
- Longitud (taula de km a mm, canvis d'unitat...)
- Capacitat (taula de kl a ml, parts de litre 1/4 l, 1/2 l...)
- Massa (taula de kg a mg, canvis d'unitat...)
- Temps (hora analògica, digital, calendari, sistema sexagessimal...)
- Moneda: tipus de moneda i bitllets, canvi, € i cèntims...)

- Longitud: cinta mètrica, comptaquilòmetres...
- Massa: bàscula i balança.
- Capacitat: recipients graduats...
- Temps: rellotge, calendari...
- Moneda: sistema monetari.
- Utilització dels diferents instruments.
Mesura

Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar

- Reconeixement de les magnituds de longitud, capacitat, massa i temps.
- Diferenciació de les magnituds discretes i les magnituds contínues relacionades amb l’ús dels nombres.
- Comparació directa i indirecta i ordenació de mesures de les diferents magnituds.
- Mesura de les diferents magnituds utilitzant unitats no convencionals i convencionals (longitud: m; massa:
kg; capacitat: l; temps: dia, setmana, mes, hora).
- Selecció de la unitat i de l’instrument adequats, d’acord amb la magnitud a mesurar.
- Expressió, mitjançant pictogrames i taules, de mesures preses.
- Lectura i escriptura de mesures en contextos reals.
Aplicació de tècniques i d’instruments per mesurar

- Aplicació del procés de mesurar, tot utilitzant una unitat de forma repetida i un instrument adequat: cinta
mètrica, regle, rellotge analògic, balança de plats.
- Desenvolupament de referents comuns que facilitin la comparació, la mesura i l’estimació.
- Descripció oral del procés de mesura i d’estimació.
69/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6900 - 26.6.2015
4. Competència matemàtica
Implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

Si ens fixem com tracten el bloc de mesura els diferent llibres de text, podrem veure que l'objectiu prioritari és que els nens aprenguin els continguts proposats al currículum però no que esdevinguin competents.

Què vol dir ser competents?
Estratègies
Coneixements
Eines
Experiències
Interpretar el món i resoldre situacions problemàtiques
EXPRESSIONS = COMPETENTS EN MESURA
nocions de massa,...
construcció instrument mesura
relació quantitat - massa, longitud
relació mesura antropomètrica - estàndard
relació entre mesures
què es pot mesurar?
instruments de mesura que coneixes
mesurar sense instrument
unitats de mesura quotidianes
...
Experiència a l'aula
Sessió 1
Sessió 3 i 4
Sessió 3 i 4 (alumnes)
Sessió 2
Situacions en què heu de mesurar?
Saber quan fa...
Quina quantitat hi cap...
Què necessito per...
En tindré prou per...
Quanta estona ha passat...
I si hi afegeixo...
Tindré temps per fer...
Quant canvi m'hauran de tornar si...
CLASSIFICACIÓ
(massa, capacitat, longitud, ...)
I només podem mesurar això?
La pregunta va generar inquietud i els alumnes van començar a buscar altres tipus de mesura. Van anar sortint coses interessants fins que algú va comentar que si exisitia un instrument per mesurar alguna cosa, volia dir que existia tal mesura. Així vam construir la taula següent:
Tipus de mesura: massa
Tasca 1: completa la taula estimació/pes real amb objectes que tinguis a l'abast, els que vulguis.
Tasca 2: Ets capaç de trobar objectes que pesin 1 kg exacte? I objectes que pesin 1g? Quan els tinguis tira una fotografia.
Tasca 3: Ets capaç de trobar una combinació d'objectes que sumin 879 g? Com ho has fet?
Tasca 4: Disseny d'una taula personal amb mesures que et vagin bé per poder aconseguir fer "qualsevol pes".
Tipus de mesura: massa
Tasca 1:
Tasca 2:
Tasca 3:
Tasca 4:
Què vol dir mesurar? (concepte de mesura)
Poseu-vos en parelles escriviu 10 situacions en les que hagis d'utilitzar mesures de: longitud, massa, temps, capacitat i monedes.
Sessió 1
I només podem mesurar això?
Els alumnes estan acostumats a imaginar-se situacions relacionades amb les mesures especificades: longitud, massa, capacitat, temps i monedes
Sessió 2
Sou capaços de fer una llista amb altres tipus de mesura? Compartiu la vostra llista amb els companys de taula
A continuació compartiu la vostra llista amb els vostres companys de taula.
Sessió 3
Agafeu els objectes que teniu a l'aula i completeu la taula següent. Heu de fer primer una estimació de massa i després comprovar-ne el seu pes exacte (via balança o via codi QR)
Tasca 2: Ets capaç de trobar objectes que pesin 1 kg exacte? I objectes que pesin 1g? Quan els tinguis tira una fotografia.
Tasca 3: Ets capaç de trobar una combinació d'objectes que sumin 879 g? Com ho has fet?
Tasca 4: Disseny d'una taula personal amb mesures que et vagin bé per poder aconseguir fer "qualsevol pes".
Sessió 4
Perspectiva escolar (nº314 any 2007)
Noció d'unitat:
és un element imprescindible per esdevenir competents en mesurar. Cal fer molts treballs previs amb unitats no convencionals (pams, dits, passes...) amb la intenció que els alumnes generin patrons i/o models de referència. Cal abordar, posteriorment les unitats estàndars, però no cal córrer.
Sovint es creu que quan un alumne sap fer canvis d'unitat (taula d'equivalències), vol dir que ja domina les unitats de mesura, però habitualment no és cert. El nen aplica una mecànica, però no té referència de què suposa, quantitativament parlant, per tant no té noció de mesura, que al final és l'objectiu prioritari.

En ocasions, els alumnes verbalitzen expressions com centímetre petit, un metre gran... perquè saben que hi ha una referència però no en comprenen la seva utilitat.
Sessió 5
Sessió 5
I a tu què t'agradaria mesurar?
I quin instrument necessitaries? El podries construir?
Sessió 5
I a tu què t'agradaria mesurar?
I quin instrument necessitaries? El podries construir?
Gràcies per la vostra atenció


Quants ulls brillants estàs disposat a aconseguir?
Full transcript