Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Предлози

No description
by

Anе Risteska

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Предлози

Прошири ги
знаењата!
Предлогот во има и форма в. Кога се употребува предлогот в?
Предлогот на има повеќе значења:
Според составот, предлозите се делат на:
прости: в, во, на, до, за, со, низ, пред, зад, под, над, по, крај, меѓу...

сложени: заради, поради, откај, накај, помеѓу, наспроти, покрај...
Прочитај и согледај!
1. Децата се криеја зад вратата.
2. Ја избриша потта со раката.
3. Секогаш зборува на шега.
4. Ќе останат помеѓу една ве недели.
5. Книгата е на сестра ми.
Предлозите се неменливи (службени) зборови со кои се изкажуваат различни односи во реченицата.

Немаат сопствено значење, па конкретното значење го добиваат кога се во комбинација со полнозначни зборови.
Предлози
Запомни!
1 -
зад
- просторно значење
2 -
со
- значење на средство
3 -
на
- начинско значење
4 -
помеѓу
- временско значење
5 -
на
- присвојно значење
идно дејство (в):
В сабота ќе одиме на излет.
пред членувана именка која започнува на буквата в (во):
Одеше таму во викендите.
временско: Ќе одат на зима.
присвојно: Филмот е на Мартин.
просторно: Отидоа на плажа.
Прилозите ширум и после не се употребуваат како предлози
Погрешно
Правилно
Ширум сета наша земја. По сета наша земја.
Ти си после мене. Ти си по мене.
Проширете ги знаењата...
Предлозите во англискиот јазик (prepositions)
Во англискиот јазик, наједноставно кажано, предлозите се кратки зборови (on, in, to), кои најчесто стојат пред именки и исто како и во македонскиот јазик имаат функција да искажуваат различни односи во речениците.

Дури и оние со напредно знаење на англискиот јазик имаат тешкотии во примената на предлозите. Буквалниот (директен) превод едноставно не е возможен. Еден предлог во нашиот мајчин јазик може да има неколку преводи во англискиот во зависност од ситуацијата.

Не постојат строго дефинирани правила за тоа кој предлог кога да се користи. Единствениот начин да се научат предлозите е со пребарување во речник, многу читање на англиски јазик (литература) и учење корисни фрази напамет.

Кога станува збор за англискиот јазик, кога учиме за предлози, секаде можеме да најдеме листи или табели со најчесто употребувани предлози.
Како и во македонскиот јазик и во англискиот има предлози за:
време: on, in, at, since, for, ago, before, to, past, till, untill, by...
место (позиција и насока): in, at, on, by, next to, beside, under, below, over, above, across, through, into, towards, onto, from...
други: from, off, out of, about...
Примери:
македонски јазик
на маса (просторно значење)
на брат ми (присвојно значење)
англиски јазик
on the table (просторно значење)
на масата (просторно значење)
on the weekends (временско зн.)
вo викендите (временско зн.)
Full transcript