Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Defensa Virtual TFM_Natalia Garcia Català

No description
by

Natalia Garcia Catala

on 22 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Defensa Virtual TFM_Natalia Garcia Català


Alumna: Natalia García Català.
Consultor UOC: Jaume Ríos Calvet.
Tutora externa: Amparo Noguera Català.
Projecte d’aplicació professional e-learning TFM
Itinerari de docència en línia
Màster Educació i TIC
UOC
Carcaixent (València) Gener 2015


Màster Educació i TIC (e-learning)
Les noves tecnologies i TIC: redisseny, implementació i avaluació de l'àrea de Coneixement del Medi, Natural, Social i Cultural a la tutoría de 6é del CEIP Frances Pons Boigues de Carcaixent (València).
Modalitat d'aprenentatge b-learning i sustentada en les NNTT i TIC
D'on naix aquesta proposta?
Necessitats Educatives Especials a la tutoria de 6é
Grup molt heterogeni amb ritmes d'aprenetatge i necessitats molt diferents


Metodologia tradicional i el llibre de text no funcionen per assolir continguts curriculars.


Motivació als docents per dissenyar propostes formatives amb través de recursos i eines 2.0
Aconseguir aprenetatges constructivistes i significatius.


Individualitzar el procés d'aprenentatge de cada alumne, donant una resposta educativa de qualitat adaptada a les seves necessitats i ritmes d'aprenentatge.
Objectius generals i específics del projecte
Objectiu general 1: Redissenyar una unitat didàctica de l’àrea curricular d’educació primària: Coneixement del Medi, Social i Cultural utilitzant les TIC
Objectiu general 2: Fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida per mitjà de l’ús de les noves tecnologies i TIC
Objectiu general 3: Aconseguir que el projecte sigui un èxit i es pugui implantar en altres centres educatius
Utilitzar les noves tecnologies i TIC com a eina per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat.
 Impartir i desenvolupar els continguts de les àrees del currículum d’educació primària a través de la docència en línia (més concret en modalitat b-learning)
 Tenir i aprendre estratègies i eines d’avaluació en línia per al procés d’ensenyament/aprenentatge.
 Avaluar la pròpia pràctica docent en línia.
Aconseguir desenvolupar en l’alumnat les principals competències bàsiques i sobre tot la Competència Digital i Tractament de la Informació.
 Fomentar la participació activa i el aprenentatge col•laboratiu entre els estudiants.
 Desenvolupar la capacitat d’autoavaluació en els alumne

 Augmentar la motivació dels docents per utilitzar les noves tecnologies i TIC com a nova metodologia del procés d’ensenyament/aprenentatge.
 Ser conscient i valorar si la dotació de recursos materials, humans i econòmics per part de l’Administració Educativa són suficients per assolir els continguts i competències bàsiques establertes en la normativa.
 Millorar la qualitat de l’ensenyança.

Com aconseguin els objectius del projecte?
Model disseny
tecnopedagógic: ADDIE
Enfocament teòric
"Learning by doing"
Constructivisme
Connectivisme
Cronograma de les fases i les tasques/activitats
Fase análisi necessitats
Necessitats del centre educatiu
Necessitats alumnes de 6è Primària
Necessitats tecnològiuqes
Necessitats formatives del professorat
Instruments de recollida d'informació
Entrevista
Enquesta
Recerca de informació centre (Projecte Educatiu Centre)
DAFO
Fase disseny
Fase desenvolupament
Bloc d'aula
Webquest
Qüestionaris avaluació
Autoavaluacions
Coavaluacions
Rúbriques avaluatives
https://sites.google.com/site/webquestmenssanaincorporesano/
https://sites.google.com/site/wqmenssanaincorporesano/
http://classesisefpboigues.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/menssanaincorporesanowebquest/
Fase implementació prova pilot i avaluació
Glogsters
La classe de 6é
Tipus d'Avaluacions
Grau alt de col·laboració per part de tots els agents implicats
Molt poc temps per al gran volum de treball
Conclusions finals
Falta de dotació de recursos econòmics, materials i personals per Part de l'administració, el que té com a conseqüència que els docents no tinguin temps suficient per dissenyar continguts mitjançant les noves tecnologies i TIC
Escassa senyal d'ADSL perque tot l'alumant pugui treballar alhora amb els recuros tecnològics del centre

Viable eliminar el llibre de text
Noves tecnologies i TIC son considerades una nova metodologia per a l'aula ajudant a atendre de manera adequada a les necessitats educatives especials de tots els estudiants, seguint el principi de flexibilització i inclusió educativa
Gràcies per la vostra atenció
Somewhere Over The Rainbow "The Piano Guys"
Música de fons:
Pots llegir la memòria del projecte fent clic al següent enllaç
https://drive.google.com/file/d/0B8w17ALw7DSya01wdDBZTmVreFU/view?usp=sharing
Full transcript