Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kokkuvõte 2014 aasta

No description
by

Haapsalu Põhikool

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kokkuvõte 2014 aasta

Kokkuvõte 2014 aasta
HPK lastevanemate
rahulolu uuringu vastustest

Vastas 77 lapsevanemat
Suhted koolis:
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt
head suhted
Info liikumine koolis:
Minu lapse koolis on aktiivne hoolekogu
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Info liikumine koolis:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Koolis toimuva kohta saan infot klassijuhatajalt
1 2 3%
2 8 10%
3 11 14%
4 28 36%
5 27 35%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 1 1%
... saan infot e-koolist
1 0 0%
2 2 3%
3 5 6%
4 14 18%
5 55 71%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 1 1%
... saan infot klassi lastevanemate koosolekult
1 1 1%
2 4 5%
3 10 13%
4 24 31%
5 33 43%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 5 6%

Info liikumine koolis:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
... saan infot klassi kodulehelt
1 17 22%
2 3 4%
3 2 3%
4 1 1%
5 6 8%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 48 62%
... saan infot kooli koduleheküljelt
1 2 3%
2 7 9%
3 19 25%
4 17 22%
5 15 19%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 17 22%
Info liikumine koolis:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Koolis toimuva kohta saan infot
kooli kantseleist
1 8 10%
2 5 6%
3 5 6%
4 4 5%
5 11 14%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 44 57%

... saan infot kooli juhtkonnalt
1 9 12%
2 4 5%
3 6 8%
4 6 8%
5 7 9%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 45 58%

Koolis toimuva kohta saan infot mujalt
1 7 9%
2 8 10%
3 9 12%
4 5 6%
5 5 6%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 43 56%
Õppetöö läbiviimine:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Minu lapse õpetajad on pädevad
1 0 0%
2 4 5%
3 11 14%
4 27 35%
5 27 35%
6 8 10%

Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende
individuaalsust arvestades
1 3 4%
2 11 14%
3 23 30%
4 11 14%
5 18 23%
6 11 14%
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi
1 4 5%
2 4 5%
3 9 12%
4 26 34%
5 24 31%
6 10 13%

Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks
1 1 1%
2 3 4%
3 9 12%
4 26 34%
5 30 39%
6 8 10%
Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks
1 3 4%
2 6 8%
3 10 13%
4 20 26%
5 36 47%
6 2 3%
Tugisüsteemide rakendamine:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi
Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone
1 3 4%
2 7 9%
3 8 10%
4 8 10%
5 10 13%
6 41 53%

1 2 3%
2 5 6%
3 6 8%
4 20 26%
5 24 31%
6 20 26%
Andekamate laste arendamisega tegeletakse
Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud
1 3 4%
2 8 10%
3 10 13%
4 8 10%
5 9 12%
6 39 51%
1 0 0%
2 3 4%
3 6 8%
4 12 16%
5 41 53%
6 15 19%
Koolikeskkond:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Olen rahul kooli ruumidega
1 8 10%
2 17 22%
3 20 26%
4 19 25%
5 12 16%
6 1 1%
Olen rahul toitlustamisega koolis
1 5 6%
2 6 8%
3 14 18%
4 21 27%
5 29 38%
6 2 3%
Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse
1 2 3%
2 12 16%
3 14 18%
4 19 25%
5 14 18%
6 16 21%
Koolikeskkond:
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
Minu lapse koolis…
on olnud tõsiseid koolivägivalla juhtumeid 5 6%
on kiusamine igapäevane 12 16%
on natuke kiusamist 33 43%
on sõbralikku nägelemist 35 45%
ei ole kiusamist ega koolivägivalda 5 6%
ei oska vastata 14 18%
Minu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
1 2 3%
2 3 4%
3 9 12%
4 13 17%
5 10 13%
6 40 52%
Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga:
Minu lapse koolil on hea maine,
sinna tahetakse õppima minna
vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult; 6- ei oska vastata
1 0 0%
2 3 4%
3 20 26%
4 26 34%
5 20 26%
6 8 10%
Mu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
1 0 0%
2 0 0%
3 5 6%
4 28 36%
5 28 36%
6 16 21%
Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli
Olen oma lapse kooliga rahul
1 2 3%
2 3 4%
3 5 6%
4 9 12%
5 25 32%
6 13 17%
7 20 26% - olen juba pannud
1 0 0%
2 2 3%
3 18 23%
4 33 43%
5 21 27%
6 3 4%
Taustandmed:
Minu lapsel läheb koolis ...
hästi 50 65%
nii ja naa 13 17%
võiks paremini minna 14 18%
1 0 0%
2 2 3%
3 16 21%
4 33 43%
5 20 26%
6 6 8%
Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes
1 1 1%
2 4 5%
3 14 18%
4 26 34%
5 17 22%
6 15 19%
Klassijuhataja on mu lapse jaoks
vajadusel olemas
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda
1 3 4%
2 2 3%
3 5 6%
4 19 25%
5 42 55%
6 6 8%
1 1 1%
2 4 5%
3 6 8%
4 18 23%
5 43 56%
6 5 6%
1 1 1%
2 7 9%
3 11 14%
4 15 19%
5 14 18%
6 29 38%
Hoolekogu suudab mõjutada koolis toimuvat
1 2 3%
2 4 5%
3 7 9%
4 19 25%
5 9 12%
6 36 47%
Koolis toimuva kohta saan infot oma lapselt
1 0 0%
2 1 1%
3 8 10%
4 23 30%
5 44 57%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 1 1%
... saan infot lastevanemate üldkoosolekult
1 3 4%
2 9 12%
3 13 17%
4 19 25%
5 20 26%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 13 17%
Koolis toimuva kohta saan infot hoolekogult
1 16 21%
2 10 13%
3 8 10%
4 7 9%
5 4 5%
6 - Ei kasuta seda infoallikat 32 42%
Aitäh vastajatele
Full transcript