Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПР

индикативна годишна работна програма 2016
by

Monika Stoyanova

on 9 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПО ОПРР 2014-2020
ЗА 2016 г.

Приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура (ПО 3)
Процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“

Актуализирани са параментрите в съответствие с обявената процедура.

- Дата на обявяване на процедурата –
ФЕВРУАРИ 2016 г. НОВО!

- Краен срок -
30 ЮНИ г. 2016 НОВО!

- Минимален/максимален размер на БФП –
3-4,5 млн. лв.
, съгласно Насоките за кандидатстване
НОВО!

- Режим на държавни помощи –
Н/П НОВО!
Приоритетна ос 8 “Техническа помощ“ (ПО 8)
Процедура „Бюджетна линия за АПИ"

Нова процедура, включена в ИГРП 2016

- Дата на обявяване –
ЮЛИ 2016
- Конкретен бенефициент –
Агенция „Пътна инфраструктура“

- Общ бюджет на процедурата –
1 206 813,30 лв.

Допустими дейности:
-
Специализирани обучения
по Европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
- Наемане на специализирани помещения
за архивиране на документация по договорите за БФП, финансирани по ОПРР 2014-2020
Приоритетна ос 8 “Техническа помощ“ (ПО 8)
Процедура „Бюджетна линия за бенефициентите по ПО 3“
- Дата на обявяване –
ЮЛИ 2016 НОВО!
- Конкретен бенефициент –
Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта

- Общ бюджет на процедурата –
650 000 лв.

Допустими дейности НОВО!:
- Доставка на техническо оборудване
– компютри (хардуер и софтуер), информационни системи и офис оборудване, необходимо за комуникация и координация
- Обучение на персонал
, участие в програми за обмяна на опит и добри практики.
-
Подкрепа за подготовката на Процедурен наръчник
и контролни листове за изпълнението на проектите по ПО 3.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Мария Станевска
Началник отдел „Изпълнение на програмните приоритети“Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура” (ПО 5) и Приоритетна ос 6 “Регионален туризъм”
Процедура „Регионална социална инфраструктура“ (ПО5)

- Дата на обявяване –
Октомври 2016 г. НОВО!

Процедура „Развитие на туристическите атракции“
(ПО6)

- Дата на обявяване –
Декември 2016 г. НОВО!

Пето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

12 май 2016 г., гр.Велико Търново
Full transcript