Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Comm A: les 4 Feedback

No description
by

Pleunie Warnink

on 6 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Comm A: les 4 Feedback

Waarderen = dank je wel

Communicatie: Feedback Geven en Ontvangen
Indeling les Feedback
Theorie Feedback geven en ontvangen
Theorie Feedback:
De vier G's
Gedrag: wat hoor je, zie je?
Gevolg: wat voor effect heeft dat op jou?
Gevoel: hoe voel je je daarbij?
Gewenst: wat wil je dat de ander doet?


Oefeningen
Maak ondertussen aantekeningen:
Wat herken je/vind jij belangrijk?
Wat begrijp je niet?

Feedback geven
Wat is feedback?
Hoe geef je feedback?
Raam van Johari
Belangrijk:

Beschrijf het gedrag van de ander zo concreet mogelijk.

Wees eerlijk
Wees constructief
Spreek in de ik-vorm
Regels: Rollenspel
Feedback Ontvangen
Timing: check of het gelegen komt
Vertel ook wat goed gaat
Gevraagde feedback is makkelijker dan ongevraagde feedback
Check hoe het bericht aankomt
Check of de ander het begrijpt
Genoeg is genoeg
Bij opgekropte feedback: niet teveel argumenten

De ander mag feedback naast zich neerleggen

Beschouw het niet als een persoonlijke aanval

Ga niet in de verdediging

Toon waardering of respect

Luister, vraag door, vat samen

Tips & Tricks Feedback:
Valkuilen
Generaliseren
Ontbreken van suggesties
Verschillende boodschappen van verschillende boodschappers
Gebrek aan respect

Wat kan je weerhouden om feedback te geven?
Terugblik vorige les
Feedback Geven
Feedback Ontvangen

Terugblik
In viertallen:
Feedback gever (4G)
Feedback ontvanger (LSD + dank je wel)
Observant 1 let op feedback gever
Observant 2 let op feedback ontvanger

Wat moet je doen?
Gesprek tussen feedbackgever en -ontvanger

Observanten nemen waar

Observant 1 let op fbgever (4G & LSD+dank)
Observant 2 let op fb ontvanger (4G & LSD+dank)

LET OP: aan het eind geven de observanten feedback aan de studenten die het rollenspel uitvoerden

Beroepsvaardigheden
Doel
Hoe
Begeleider
door werkervaring aantonen dat je bvh op bepaalde niveaus beheerst
Portfolio: Nulmeting - verhalen - bewijs
persoonlijke begeleiding
Verbindend
luisteren
vragen stellen
complimenten geven
Effect:
sociale veiligheid
erkenning
waardering
medewerking

Jij mag zijn wie je bent
Ik-boodschap

maakt het beste in iemand los
Verwijderend
Vormen:
oordelen
interpreteren
sociale onveiligheid
angst
frustratie
verdediging
agressie
Zoals ik jou zie, zo ben jij
Je doet iemand te kort
Je spreekt namens een ander
Overtuiging

Uiterlijk

Verlangen

Talent

Ervaring

Gevoel

Gedrag

JIJ
Overtuiging

Uiterlijk

Verlangen

Talent

Ervaring

Gevoel

Gedrag

IK
Ik ben ik en jij bent jij

Gedrag
Gevolg
Gevoel
Gewenst
ACCEPTEREN
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen

Onvervulde behoefte
tip/advies

Ik-boodschap

feitelijk

waarnemen

Gevoel uiten
Gevolg uitleggen
ANDERS (WILLEN) DOEN
BINNENKOMEN
SNAPPEN
BEWUST
ONBEWUST

Ziet, ervaart voelt

Feedback ontvangen

Feedback geven

Feedback geven en ontvangen

Gewenst aangeven
Gedrag benoemen

Oordeel
Interpretatie
Spelen op de persoon
Generaliseren
Oude koeien
Iemand af laten gaan voor de hele groep
Te emotioneel


Feiten benoemen
Gaat over concreet gedrag/prestaties
Hier & nu
Timing en veiligheid
Positief
Kort en bondig
Grenzen stellen
Checken
Feedback geven
VERBINDEND
VERWIJDEREND
Zien als aanval
Ja maar…
Tegenspreken
Vermijden
Zien als kans om te leren
Laten uitspreken
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Serieus nemen
Bedanken
Feedback ontvangen
VERBINDEND
VERWIJDEREND
Waarom feedback?
Positief voor: vertrouwen en een goede (werk)relatie
Draagt bij aan een veilig werkklimaat
Voorkomt ruis en gedoe
Persoonlijk
Kans om te leren, kans om te groeien
Van goed naar beter!
Professionele samenwerking
Je ergert je aan het gedrag van je collega tijdens het werkoverleg dat jullie wekelijks hebben. De collega kijkt veel op zijn telefoon, houdt zich afzijdig en hij kijkt niemand aan. Je zou willen dat hij actief gaat meedoen en dat hij zich collegiaal opstelt.

Geef je collega feedback

Situatie 1
Je werkt samen met je collega in een team. Jullie hebben een storing gehad aan een machine die heel belangrijk is voor het productieproces. De leidinggevende werd er heel gespannen van. En doordat hij over jullie schouder bleef meekijken werden jullie ook nerveus en dat belette de voortgang van de reparatie behoorlijk.

Jouw collega heeft op heel tactische manier de leidinggevende verzocht om te vertrekken. Hierdoor hebben jullie in alle rust verder kunnen werken en is de storing verholpen.

Geef je collega feedback

Situatie 2
Je collega heeft de instructies voor de installatie van een zwembadrobot niet goed opgevolgd.De robot is beschadigd. En de machine maakt kortsluiting in het water. De collega heeft de robot niet getest en is toch vertrokken bij de klant. De kant heeft jou gebeld met een klacht.

Bespreek deze klacht met je collega.

Situatie 3
SItuatie 4
Je moet samen met een collega een presentatie geven voor de directie. De presentatie mag maximaal 10 minuten duren. Je collega stottert. Daardoor lopen jullie gigantisch uit de tijd.

Bespreek deze situatie met je collega
Full transcript