You're about to create your best presentation ever

Singing Bee Powerpoint Template

Create your presentation by reusing a template from our community or transition your PowerPoint deck into a visually compelling Prezi presentation.

SINGING BEE

Transcript: KanTANG INA MECHANICS: A portion of the song will be shown on the screen and then the contestants had to attempt to sing the next line of the song and guess the title and the performer of the song. Each team has 10 seconds to guess the lyrics and 3 seconds to guess the title and the performer of the song. M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: I wanna __ __ _______ na walang _______ bato sa ilalim __ ____, _______ ng manok Title: _________ Perfomer: ____________ SCORES The team with the right answers will earn: 2 points = Correct lyrics of the song 1 point = Correct title 1 point = Correct performer If the answer is incorrect, the other team have a chance to give the right answer S SCORES CATEGORIES There are 3 rounds: - Rare - Medium Rare - Well Done In every round, there are different categories. C CATEGORIES RARE: OPM MEDIUM RARE: INTERNATIONAL WELL DONE: HALO -HALO ROUND 1 1 R RARE RARE Lyrics: Tulad ng mundong _____ _________ sa pag-ikot ________, 'di mapapagod Title: Perfomer: Lyrics: Tulad ng mundong hindi Tumitigil sa pag-ikot Pag-ibig, 'di mapapagod Title: Magbalik Perfomer: Callalily 2 Lyrics: __ ___ ____, hindi nga pala tayo. ________ ____ lang ako, ___________ na mapasa'yo Title: Performer: Lyrics: Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako, nangangarap na mapasa'yo Title: Migraine Performer: Moonstar 88 3 Lyrics: Nagtapos ang lahat sa __ __________, panahon at ngayon ako'y _____ ______. ______ _______, 'di mapakinabangan Title: Performer: Lyrics: Nagtapos ang lahat sa 'di inaasahang pahanon At ngayon ako'y iyong iniwan Luhaan, sugatan, 'di mapakinabangan Title: Oo Performer: UDD/Up Dharma Down 4 Lyrics: ____ ___ pag-ibig na hinintay ____ __ ________ nang kay tagal ______ ngayo'y nandito na ____ Title: Performer: Lyrics: Ikaw ang pag-ibig na hinintay Puso ay nalumbay nang kay tagal Ngunit ngayo'y nandito na ikaw Title: Ikaw Performer: Yeng Constantino 5 Lyrics: Sa _____ __ _____ ginagawa ____ ______ ang nasa isip ko, _____ _____ __ __ ____ magkahiwalay Kahit ______ __ man Title: Performer: Lyrics: Sa lahat ng aking ginagawa Ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta Sana'y 'di na tayo magkahiwalay Kahit kailan pa man Title: Ikaw Lamang Performer: Silent Sanctuary ROUND 2 MEDIUM RARE M MEDIUM RARE 1 Lyrics: Hey, _ ____ ___ you and ____ __ _____ But ______ __ ______, so __ _____ __, maybe Title: Performer: Lyrics: Hey, I just met you and this is crazy But here's my number, so call me, maybe Title: Call me maybe PerformerL Carly Rae Jepsen 2 Lyrics: __ _ _____ fall into the ____ Do ___ think time would ____ __ __ 'Cause you know I'd ____ _ ________ miles. Title: Perfomer: Lyrics: If I could fall into the sky Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk A Thousand Miles Title: A Thousand Miles Perfomer: Vanessa Carlton 3 Lyrics: If _ ___ ____ If I just ___ ____ Would you ___ ____ __ and just forget ___ _____ Title: Perfomer: Lyrics: If I lay here If I just lay here Would you lie with me and just forget the world? Title: Chasing Cars Perfomer: Snow Patrol 4 Lyrics: That I've got ___ ____ _ ____ Right here in ___ _________ ____ Oh, and I can't keep my ____ __ ____ _____ Knowing that she's ______ ____ __ Title: Perfomer: Lyrics: That I've got all that I need Right here in the passenger seat Oh, and I can't keep my eyes on the road Knowing that she's inches from me Title: Passenger Seat Perfomer: Stephen Speaks 5 Lyrics: ____ __ __ meet you, tell you __ _____. You don't know how ______ ___ ___ I had to find you, tell you _ ____ ___ Tell you _ ___ ____ _____ Title: Perfomer: Lyrics: Come up to meet you, tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you, tell you I need you Tell you I set you apart Title: The Scientist Perfomer: Coldplay ROUND 3 W WELL DONE WELL DONE 1 Lyrics: No matter ____ _ __ ___ _ _____ about is you Even when I'm ____ __ ____ Boy, you know I'm _____ ____ you Title: Perfomer: Lyrics: No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo Boy, you know I'm crazy over you Title: Dilemma Perfomer: Nelly 2 Lyrics: I take ___ ____ away Then _ ____ ______ coming back __ ___ My ___ ___ ____ One and ____ ___ Title: Perfomer: Lyrics: I take one step away Then I find myself coming back to you My one and only One and only you Title: Your Song Perfomer:Parokya ni Edgar 3 Lyrics: You and me ________ Through ___ days ___ nights I don't _____ 'cause Everything's _____ __ alright Title: Perfomer: Lyrics: You and me together Through the days and nights I don't worry 'cause Everything's gonna be alright Title: No One Perfomer: Alicia Keys 4 Lyrics: Baka ________ ______ kitang muli ________ __ araw, ________ ng gabi Kung __ _________ ang 'di pa para ______ Title: Perfomer: Lyrics: Baka sakaling makita kitang muli Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi Kung 'di pipilitin ang 'di pa para sa'kin Title: Malaya Perfomer: Moira Dela Torre 5 additional 3 points Lyrics: ____ ____ is for the boys with the _______ system ___ _____, AC with the cooler ______ When __ _____

Singing Bee - BSMA3A

Transcript: SINGING BEE MECHANICS: The player will be chosen through the wheel of names. A portion of the song will be played, and then the contestant had to attempt to sing the next line of the song. Each player has 10 seconds to guess the lyrics. M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: Ako sila'y nandito na Ikaw na ____ ____ _____ Anong ____ o ____ ba't 'di na lang ____ Anong tamis ang ____ at aking _____ Walang _____ ang narito 'Di mo na _____ SCORES The player with the right answers will earn: 1 point = Correct lyrics of the song for the first two rounds 3 points = correct lyrics of the song on the third round If the answer is incorrect, then other players to volunteer had a chance to give the right answer. S SCORES CATEGORIES There are 3 rounds: - OPM - International - Random C CATEGORIES OPM INTERNATIONAL RANDOM ROUND 1 1 OPM O OPM Lyrics: At kung masaya ka sa ______ ___ Hindi ko na _______ __ Ang _______ ______ ko lang sa kanya Wag kang paluhain at alagaan ka niya Title: Paubaya Performer: Moira Dela Torre Lyrics: At kung masaya ka sa piling nya Hindi ko na pipilit pa Ang tanging hiling ko lang sa kanya Wag kang paluhain at alagaan ka niya Title: Paubaya Perfomer: Moira Dela Torre 2 Lyrics: Wag ka ng _______ Wag kang ________ Andito ako pag ika'y ______ Wala akong takas sa ___________ ____ _____ Halika nga Title: Habang Buhay Performer: Zack Tabudlo Lyrics: Wag kang matakot Wag kang mangamba Andito ako pag ika'y mag-isa Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda Halika nga Title: Habang Buhay Performer: Zack Tabudlo 3 Lyrics: The world _____ ___ And everything may lie Still you ________ ___ Cause time ___ ____ But longer than it'll last I''ll be by ____ ____ Title: 214 Performer: Rivermaya Lyrics: The world could die And everything may lie Still you shouldn't cry Cause time may pass But longer than it'll last I'll be by your side Title: 214 Performer: Rivermaya 4 Lyrics: Hindi ko ______ ___ ______ mong tinatangi Sadya namang _____________ Di ____________ ang nararamdaman Title: Paraluman Performer: Adie Lyrics: Hindi ko mawari ang taglay mong tinatangi Sadya namang nakakabighani Di maipaliwanag ang nararamdaman Title: Paraluman Performer: Adie 5 Lyrics: Maninigas ang aking _______ Kapag umikot na ___ _____ Patay sa ______ __ ______ mo at pungay ng 'yong mga ____ Title: Ang Huling El Bimbo Performer: Eraserheads Lyrics: Maninigas ang aking katawan Kapag umikot na ang plaka Patay sa kembot ng beywang mo at pungay ng 'yong mga mata Title: Ang Huling El Bimbo Performer: Eraserheads ROUND 2 I International International 1 Lyrics: Hear my heart that _____ __ ____ Trying to tell ___ _____ That I've got all ____ _ ____ Right here in ___ _________ ____ Title: Passenger Seat Performer: Stephen Speaks Lyrics: Hear my heart that beats so loud Trying to tell her simply I've got all that I need Right here in the passenger seat Title: Passenger Seat Performer: Stephen Speaks 2 Lyrics: It's not that _ ____ ___ Not to say, but if ___ ____ ____ How easy it would be to ____ __ ___ ___ ____ Title: More than Words Perfomer: Extreme Lyrics: It's not that I want you Not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel Title: More than Words Perfomer: Extreme 3 Lyrics: If I can't be _____ __ ___ I settle for the _____ ___ ___ I miss you ____ ____ ____ And if you can't __ ____ __ __ Title: Ghost Perfomer: Justin Bieber Lyrics: If I can't be close to you I settle for the ghost of you I miss you more than life And if you can't be next to me Title: Ghost Perfomer: Justin Bieber 4 Lyrics: Oh I've ____ _______ I love it when ___ __ _____ You take all __ ___________ ____, there's nothing holding me back Title: There's Nothing Holding me Back Perfomer: Shawn Mendez Lyrics: Oh I've been shaking I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby, there's nothing holding me back Title: There's Nothing Holding me Back Perfomer: Shawn Mendez 5 Lyrics: Baby I'd give up anything __ ______ Inside your ____ Baby I fall in ____ _____ Come every __________ Title: Every Summertime Perfomer: Niki Lyrics: Baby I'd give up anything to travel Inside your mind Baby I fall in love again Come every summertime Title: Every Summertime Perfomer: Niki ROUND 3 Random R Random 1 Lyrics: Tumingin ka sa _____ ___ ____ At hindi mo na kailangan pang _________ __ __________ Ikaw lang ang _______ Title: Ikaw Lang Perfomer: Nobita Lyrics: Tumingin ka sa aking mga mata At hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit Ikaw lang ang iniibig Title: Ikaw Lang Perfomer: Nobita 2 Lyrics: He broke his own heart and _ _______ As he tried to __________ __ And my _____ _____ That she would never ___ _______ ______ Title: The Only Exception Perfomer: Paramore Lyrics: He broke his own heart and I watched As he tried to reassemble it And my momma swore That she would never let herself forget Title: The Only Exception Perfomer: Paramore 3 Lyrics: I'm sorry if its ___ ___ ____ Everyday you're here, __ _______ And I was running ___ __ ____ I never thought I'd find

Singing Bee

Transcript: The Singing Bee MECHANICS: The host will play a song. At certain parts, the song will be paused, and the participants have to be fill in the blanks/give the correct lyrics to continue the song. Each round will give different points. We have 3 rounds (1 song per round) -- after the 3rd round, the top 3 with most points accumulated will be the winners. We will have a buzz-in link which the participants will use so we can easily see who will be the first one to answer. If answered incorrectly, there is a chance for a steal (except for round 2) M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: It's the most beautiful time ____ ____ _____ lights fill the streets, Spreading so ____ cheer. I should be ____ in the winter _____, But I'ma be under the mistletoe. SCORES The contestant with the right answers will earn: 1st Round (Sing in the blank) 1 point each = Guess the correct lyrics of the song. 2nd Round (The choosing one) 2 points each = Choose the correct lyrics of the song. 3rd Round (Picsing a broken song) 3 points each = Guess the exact/missing words using the picture/clip art. If the answer is incorrect, the other contestant have a chance to give the right answer S SCORES CATEGORIES There are 3 rounds: - We only have Christmas Songs for all rounds. GOOD LUCK! C CATEGORIES INTERNATIONAL ROUND 1 1 1 Song: Jingle Bells 1 point each SONG Lyrics: Bells on bob-tails ring, Making spirits bright. What fun it is to ride and sing A sleighing song _______, oh! Lyrics: Bells on bob-tails ring, Making spirits bright. What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight, oh! Answer: Tonight 2 Lyrics: Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride In a one-horse open _____, hey! Lyrics: Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh, hey! Answer: Sleigh 3 Lyrics: Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh what fun it is to ride, In a ___-_____ open sleigh. Lyrics: Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh what fun it is to ride, In a one-horse open sleigh. Answer: One-Horse 4 Lyrics: Now the ground is white, Go it while you're young. Take the girls tonight, Sing this sleighing ____. Lyrics: Now the ground is white, Go it while you're young. Take the girls tonight, Sing this sleighing song. Answer: Song 5 Lyrics: Get a bobtailed bay, Tow forty for his speed, And hitch him to an open sleigh, And you will take the ____. Lyrics: Get a bobtailed bay, Tow forty for his speed, And hitch him to an open sleigh, And you will take the lead. Answer: Lead ROUND 2 2 Song: All I want for Christmas 2 points each SONG 1 Lyrics: I just want you for my own A.) More than you could ever know, or B.) More than you would ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you, yeah Lyrics: I just want you for my own A.) More than you could ever know, or B.) More than you would ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you, yeah Answer: A.) More than you could ever know, 2 Lyrics: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need (and I) A.) Don't care about the presents, or B.) Don't think about the presents Underneath the Christmas tree. Lyrics: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need (and I) A.) Don't care about the presents, or B.) Don't think about the presents Underneath the Christmas tree. Answer: A.) Don't care about the presents 3 Lyrics: I don't need to hang my stocking A.) There upon the mistletoe, or B.) There upon the fireplace Lyrics: I don't need to hang my stocking A.) There upon the mistletoe, or B.) There upon the fireplace Answer: B.) There upon the fireplace 4 Lyrics: Santa Clause won't make me happy A.) With a toy on Christmas Day, or B.) With a toy on Christmas Eve. Lyrics: Santa Clause won't make me happy A.) With a toy on Christmas Day, or B.) With a toy on Christmas Eve. Answer: A.) With a toy on Christmas Day 5 Lyrics: I just want you for my own More than you could ever know A.) Make my dream come true, or B.) Make my wish come true All I want for Christmas is you You, baby Lyrics: I just want you for my own More than you could ever know A.) Make my dream come true, or B.) Make my wish come true All I want for Christmas is you You, baby Answer: B.) Make my wish come true ROUND 3 3 Song: 12 Days of Christmas 3 points each SONG 1 Lyrics: On the second day of Christmas, my true love sent to me Two turtle , and A partridge in a pear tree. Lyrics: On the second day of Christmas, my true love sent to me Two turtle doves, and A partridge in a pear tree. Answer: Doves 2 Lyrics: On the third day of Christmas, my true love sent to me Three hens, Two turtle doves, and A partridge in a pear tree. Lyrics: On the third day of Christmas, my true love sent to me Three French hens, Two turtle doves, and A partridge in a pear tree. Answer: French 3 Lyrics: On the fourth day of Christmas, my true love sent to me Four birds, Three french hens, Two turtle doves, and A partridge in a pear tree. 4 5

SINGING BEE

Transcript: SINGING BEE Who we are? MECHANICS: The player will pick of a number in every category in order to be fair. A portion of the song will be played, and then the contestant had to attempt to sing the next line of the song. Each player has 10 seconds to guess the lyrics. M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: This is my desire to _____ you Lord, with all my _____ I worship you All I have ______ me I give You ______ All that I _____ is in you SCORES The player with the right answers will earn: 1 point = Correct lyrics of the song for the first round 2 point = Correct lyrics of the song for the second round 3 points = correct lyrics of the song on the third round If the answer is incorrect, then they will got 0 point. S SCORES CATEGORIES There are 3 rounds: - PRAISE - WORSHIP - RANDOM C CATEGORIES PRAISE WORSHIP RANDOM ROUND 1 1 PRAISE P PRAISE Lyrics: Handog Niya ay __________ Handog Niya ay _________ Handog Niya ay _________ Sa bawat ______ napapagal Kaya't ang awit ng ______ Awit ng pasasalamat At ang awit ng ________ Ay para lang sa Kaniya Title: May Galak, May Saya Lyrics: Handog Niya ay kapayapaan Handog Niya ay kagalakan Handog Niya ay kalakasan Sa bawat pusong napapagal Kaya't ang awit ng papuri Awit ng pasasalamat At ang awit ng pagsamba Ay para lang sa Kaniya Title: May Galak, May Saya 2 Lyrics: Ito ang panahong 'di na ___ ang _____________, oh Ito ang panahon ng _______________ sa Kanya Sama-sama na ________ sa ngalan Niya Ang gawa ng _______ ay _________ na Title: KATULAD NG MGA AGILA Lyrics: Ito ang panahong 'di na uso ang mag-backslide, oh Ito ang panahon ng pagbabalik-loob sa Kanya Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya Ang gawa ng diyablo ay tutupukin na Title: KATULAD NG MGA AGILA 3 Lyrics: Lahat ng mga bansa Sila'y ___________ Ihahayag ang 'Yong __________ Ang ngalan Mong _____ ay aming __________ Lahat ng 'Yong mga ginawa'y __________ Ang _________ Mo'y aming aawitin Ang pag-ibig Mo'y hindi __________ Title: MULA SA PAGSIKAT Lyrics: Lahat ng mga bansa Sila'y magdiriwang Ihahayag ang 'Yong kadakilaan Ang ngalan Mong banal ay aming sasambahin Lahat ng 'Yong mga ginawa'y sasambitin Ang kabutihan Mo'y aming aawitin Ang pag-ibig Mo'y hindi nagmamaliw Title: MULA SA PAGSIKAT 4 Lyrics: Every _____ will see Your _____ Every ______ bow before You All our ________ turned to _____ In the light of You As we're singing Holy is the Lord ________ Only You are ______ Worthy of it all Title: TRIBES Lyrics: Every tribe will see Your glory Every nation bow before You All our treasure turned to ashes In the light of You As we're singing Holy is the Lord Almighty Only You are worthy Worthy of it all Title: TRIBES ROUND 2 W WORSHIP WORSHIP 1 Lyrics: At the cross I bow my ____ Where Your _____ was ____ for me There's no greater love than this, no You have ________ the _____ Glory _____ the highest praise What can separate me now Title: AT THE CROSS Lyrics: At the cross I bow my knee Where Your blood was shed for me There's no greater love than this, no You have overcome the grave Glory fills the highest praise What can separate me now Title: AT THE CROSS 2 Lyrics: Death could not ____ You The veil ____ before You You silenced the _____ of sin and grave The Heavens are _______ The ______ of Your glory For You are ______ to life again Title: WHAT A BEAUTIFUL NAME Lyrics: Death could not hold You The veil tore before You You silenced the boast of sin and grave The Heavens are roaring The praise of Your glory For You are raised to life again Title: WHAT A BEAUTIFUL NAME 3 Lyrics: Ang _______ ko ay _______ sa'yo Sa'yo lamang ________ O _________ ang ____ ko Sa'yo _____________ Title: LILIM Lyrics: Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo Sa'yo lamang iniaalay O Panginoon ang puso ko Sa'yo magpakailanman Title: LILIM 4 Lyrics: Sa umaga ___________ Ngalan Mo’y pupurihin ____ ko’y laging may ____ para sa’Yo Lagi kong ___________ Katapatan Mong walang hanggan ________ Mo’y laging ______ sa araw-araw Title: HINDI AKO MAGSASAWANG PURIHIN KA Lyrics: Sa umaga pagkagising Ngalan Mo’y pupurihin Puso ko’y laging may awit para sa’Yo Lagi kong nararanasan Katapatan Mong walang hanggan Pag-ibig Mo’y laging sariwa sa araw-araw Title: HINDI AKO MAGSASAWANG PURIHIN KA ROUND 3 Random R Random 1 Lyrics: Proverbs, Ecclesiastes, ____ __ _______, Isaiah, Jeremiah, ____________, Ezekiel, Daniel, _____, Joel, Amos, _______, Jonah, Micah, Nahum, ________, Zephaniah, Haggai, _________ , Malachi; Title: BOOKS OF THE BIBLE Lyrics: Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah , Malachi; Title: BOOKS OF THE BIBLE 2 Lyrics: I'll bring You more than a ____ For a song in ______ Is not what You have ________ You search much ______ within Through the ____ things appear You're looking into my _____ Title: HEART OF WORSHIP Lyrics: I'll bring You more than a song For a song in itself Is not what You have required You search much deeper within Through the

SINGING BEE

Transcript: Singing BEE MECHANICS: A portion of the song will be shown on the screen and then the contestants had to attempt to sing the next line of the song and guess the title and the performer of the song. Each team has 10 seconds to guess the lyrics and 3 seconds to guess the title and the performer of the song. M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: I wanna __ __ _______ na walang _______ bato sa ilalim __ ____, _______ ng manok Title: _________ Perfomer: ____________ SCORES The team with the right answers will earn: 2 points = Correct lyrics of the song 1 point = Correct title 1 point = Correct performer If the answer is incorrect, the other team have a chance to give the right answer S SCORES CATEGORIES There are 4 rounds: - Flower - Hive -Honey -Queen In every round, there are different categories. C CATEGORIES ROUND 1 1 F FLOWER FLOWER Lyrics: Papa, naalala mo pa ba? ____ Nung ako ay ____ pa, 'di ba? Aking puso'y 'yong hinanda sa Mga bagay na _____ ang may dala ____ ko ang 'yong bawat payo At hanggang sa dulo, _________ man tayo Ako'y tatayo, _______, tatay ko Title: Perfomer: Lyrics: Papa, naalala mo pa ba? Yeah Nung ako ay bata pa, 'di ba? Aking puso'y 'yong hinanda sa Mga bagay na buhay ang may dala Dala ko ang 'yong bawat payo At hanggang sa dulo, magkalayo man tayo Ako'y tatayo, pangako, tatay ko Title: MAPA Perfomer: SB19 2 Lyrics: Ganyan talaga ang buhay lagi kang ___________ Pagkat ikaw ay ____ at wala pang nalalaman _______ ka sa 'king payo pagkat musmos ka lamang At malaman ng maaga ang wasto sa ________ Title: Performer: Lyrics: Ganyan talaga ang buhay lagi kang nasasabihan Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman Makinig ka sa 'king payo pagkat musmos ka lamang At malaman ng maaga ang wasto sa kamalian Title: Batang-Bata Ka Pa Performer: APO Hiking Society 3 Lyrics: Ngunit ang paborito Ay pagsayaw mo ng __________ Nakakaindak, _________ Nakakatindig-balahibo Pagkagaling sa ________ ay Didiretso na sa _____ At buong ________ ay __________ mo ako Title: Performer: Lyrics: Ngunit ang paborito Ay pagsayaw mo ng El Bimbo Nakakaindak, nakakaaliw Nakakatindig-balahibo Pagkagaling sa 'skuwela ay Didiretso na sa inyo At buong maghapon ay Tinuturuan mo ako Title: Ang Huling El Bimbo Performer: Eraserheads 4 Lyrics: Sasakay ako sa aking _______ Basta't ang kasama ko'y ikaw, may _______ _______ ako sa aking pangarap Hangga't ang laman ng ____ ko'y ikaw, may _______ Title: Performer: Lyrics: Sasakay ako sa aking pangarap Basta't ang kasama ko'y ikaw, may liwanang Sasakay ako sa aking pangarap Hangga't ang laman ng puso ko'y ikaw, may liwanag Title: Pangarap Lang Performer: Yeng Constantino 5 Lyrics: At sa gabi'y napupuyat ang iyong _____ Sa ________ ng gatas mo At sa umaga nama'y ______ ka Ng iyong _____ tuwang-tuwa sa iyo Title: Performer: Lyrics: At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga nama'y kalong ka Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo Title: Anak Performer: Freddie Aguilar ROUND 2 H HIVE HIVE 1 Lyrics: Near, far, wherever you are I ______ that the heart does go on Once more, you ____ ___ ____ And you're here in my heart And my _____ will go on and on Title: Performer: Lyrics: Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more, you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Title: My Heart Will Go On Performer: Celine Dion 2 Lyrics: I'm on the top of the world ______ down on creation And the only _________ I can find Is the ____ that I've found, ever since ______ been around Your _____ put me at the top of the world Title: Perfomer: Lyrics: I'm on the top of the world lookin' down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found, ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Title: Top Of The World Perfomer: Carpenters 3 Lyrics: Yes, there were times I'm sure you ____ When I ___ ___ more than I could chew But through it all, when there was _____ I ___ it up and ____ it out I faced it all and I stood tall and did it __ ___ Title: Perfomer: Lyrics: Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all and I stood tall and did it my way Title: My Way Performer: Frank Sinatra 4 Lyrics: It's my life It's now or never But I ain't gonna live _______ I just want to ____ while I'm alive (It's my life) My heart is like an open _______ Like Frankie said, "I did it __ ___" I just want to live while I'm alive It's __ ___ Title: Perfomer: Lyrics: It's my life It's now or never But I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said, "I did it my way" I just want to live while I'm alive It's my life Title: It's My Life Performer: Bon Jovi 5 Lyrics: It's the eye of the _____ It's the ______ of the fight Rising up to the _________ of our rival And the last known ________ Stalks his prey in the night And he's

Singing Bee

Transcript: Singing BEE MECHANICS: A portion of the song will be shown on the screen and then the contestants had to attempt to sing the next line of the song and guess the title and the performer of the song. Each team has 10 seconds to guess the lyrics and 3 seconds to guess the title and the performer of the song. M MECHANICS SAMPLE: Lyrics: I wanna __ __ _______ na walang _______ bato sa ilalim __ ____, _______ ng manok Title: _________ Perfomer: ____________ SCORES The team with the right answers will earn: 2 points = Correct lyrics of the song 1 point = Correct title 1 point = Correct performer If the answer is incorrect, the other team have a chance to give the right answer S SCORES CATEGORIES There are 3 rounds: - Rare - Medium Rare - Well Done In every round, there are different categories. C CATEGORIES RARE: OPM MEDIUM RARE: INTERNATIONAL WELL DONE: HALO -HALO ROUND 1 1 R RARE RARE Lyrics: Tulad ng mundong _____ _________ sa pag-ikot ________, 'di mapapagod Title: Perfomer: Lyrics: Tulad ng mundong hindi Tumitigil sa pag-ikot Pag-ibig, 'di mapapagod Title: Magbalik Perfomer: Callalily 2 Lyrics: __ nga ____, hindi nga pala tayo. ________ dito lang ako, ___________ na mapasa'yo Title: Performer: Lyrics: Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako, nangangarap na mapasa'yo Title: Migraine Performer: Moonstar 88 3 Lyrics: Nagtapos ang lahat sa 'di __________ panahon At ngayon ako'y iyong iniwan ______, _______, 'di mapakinabangan Title: Performer: Lyrics: Nagtapos ang lahat sa 'di inaasahang pahanon At ngayon ako'y iyong iniwan Luhaan, sugatan, 'di mapakinabangan Title: Oo Performer: UDD/Up Dharma Down 4 Lyrics: ____ ang pag-ibig na hinintay ____ ay ________ nang kay tagal ______ ngayo'y nandito na ____ Title: Performer: Lyrics: Ikaw ang pag-ibig na hinintay Puso ay nalumbay nang kay tagal Ngunit ngayo'y nandito na ikaw Title: Ikaw Performer: Yeng Constantino 5 Lyrics: Sa _____ ng _____ ginagawa ____ ______ ang nasa isip ko, _____ Sana'y 'di __ ____ magkahiwalay Kahit ______ __ man Title: Performer: Lyrics: Sa lahat ng aking ginagawa Ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta Sana'y 'di na tayo magkahiwalay Kahit kailan pa man Title: Ikaw Lamang Performer: Silent Sanctuary ROUND 2 MEDIUM RARE M MEDIUM RARE 1 Lyrics: Hey, _ ____ ___ you and ____ __ _____ But ______ __ ______, so __ _____ __, maybe Title: Performer: Lyrics: Hey, I just met you and this is crazy But here's my number, so call me, maybe Title: Call me maybe Performer: Carly Rae Jepsen 2 Lyrics: __ _ _____ fall into the ___? Do ___ think time would ____ __ __ 'Cause you know I'd ____ _ ________ miles. Title: Perfomer: Lyrics: If I could fall into the sky Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk A Thousand Miles Title: A Thousand Miles Perfomer: Vanessa Carlton 3 Lyrics: If _ ___ ____ If I just ___ ____ Would you ___ ____ __ and just forget ___ _____ Title: Perfomer: Lyrics: If I lay here If I just lay here Would you lie with me and just forget the world? Title: Chasing Cars Perfomer: Snow Patrol 4 Lyrics: That I've got ___ ____ _ ____ Right here in ___ _________ ____ Oh, and I can't keep my ____ __ ____ _____ Knowing that she's ______ ____ __ Title: Perfomer: Lyrics: That I've got all that I need Right here in the passenger seat Oh, and I can't keep my eyes on the road Knowing that she's inches from me Title: Passenger Seat Perfomer: Stephen Speaks 5 Lyrics: ____ __ __ meet you, tell you __ _____. You don't know how ______ ___ ___ I had to find you, tell you _ ____ ___ Tell you _ ___ ____ _____ Title: Perfomer: Lyrics: Come up to meet you, tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you, tell you I need you Tell you I set you apart Title: The Scientist Perfomer: Coldplay ROUND 3 W WELL DONE WELL DONE 1 Lyrics: No matter what I __ ___ I think about is you Even when I'm with __ ____ Boy, you know I'm _____ ____ you Title: Perfomer: Lyrics: No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo Boy, you know I'm crazy over you Title: Dilemma Perfomer: Nelly 2 Lyrics: I take ___ ____ away Then _ ____ ______ coming back __ ___ My ___ ___ ____ One and ____ ___ Title: Perfomer: Lyrics: I take one step away Then I find myself coming back to you My one and only One and only you Title: Your Song Perfomer:Parokya ni Edgar 3 Lyrics: You and me ________ Through ___ days ___ nights I don't _____ 'cause Everything's _____ __ alright Title: Perfomer: Lyrics: You and me together Through the days and nights I don't worry 'cause Everything's gonna be alright Title: No One Perfomer: Alicia Keys 4 Lyrics: Baka ________ makita kitang muli ________ ng araw, ________ ng gabi Kung 'di _________ ang 'di pa para ______ Title: Perfomer: Lyrics: Baka sakaling makita kitang muli Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi Kung 'di pipilitin ang 'di pa para sa'kin Title: Malaya Perfomer: Moira Dela Torre 5 additional 3 points Lyrics: ____ ____ is for the boys with the _______ system ___ _____, AC with the cooler ______ When __

Singing Bee

Transcript: yeah yeah yeah yeah yeah Yeah yeah yeah yeah yeah yeah I think I did it again I made you believe - - - - - Oh baby - - - - - - - - - - - - - Cause to lose all my senses That is just so typically me - -, - Britney Spears- Oops I Did It Again Oops!...I did it again - - - - - - - - - - Oh baby, baby Oops!...You think I'm in love That I'm sent from above - - - - Am I your fire Your one desire - - - - - - - - - - - - Do you ever feel already buried deep? Six feet under screams, - - - - - - - - Do you know that there's still a chance for you - - - - - -? - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dirty babe You see - - - - - - I’ll let you - - - - - It’s just that no one makes me feel this wayTake 'em to the chorus - - - - - - I'm dreaming away Wishing that heroes, they truly exist I cry, - - - Can't you see I'm a fool- - - - But to lose all my senses That is just so typically me Baby, oh I’m bringing sexy back - - - - - - - - I think you're special,- - - -? So turn around and I'll pick up the slack. - - - - - Backstreet Boys- Incomplete Come here girl Go ahead, be gone with it Come to the back Go ahead, be gone with it - Go ahead, be gone with it - - - Go ahead, be gone with it Let me see what you’re torquing with Go ahead, be gone with it Look at those hips Go ahead, be gone with it - - - - Go ahead, be gone with it - - - Go ahead, be gone with it - - - - - Go ahead, be gone with it Do you ever feel like a - - Drifting through the wind, wanting to start again? - - - -, - - - - Like a house of cards, one blow from caving in? Tell me why Ain't nothin' but a – Tell me why Ain't nothin' but a – Tell me why I never - - - - - - - - - Singing Bee Spirit Week 2011 Kappa Alpha Theta Justin Timberlake- SexyBack - -, - - - Come on, show 'em what you're worth - - -, -, -, - - - - - - - Katy Perry- Firework

Now you can make any subject more engaging and memorable