Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HoneyIris

No description
by

E I

on 11 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HoneyIris

Përfundime
Sistemet biometrike nuk ofrojnë autentikimin perfekt, ato thjesht janë forma më e mirë që kemi gjetur deri më sot.
Metodologjia
HoneyChecker
HoneyIris
Faleminderit!
Sistemet biometrike të autentikimit
Irisi si karakteristikë biometrike
HoneyIris

Tiranë, 2014
FAKULTETI I EKONOMISË, UNIVERSITETI I TIRANËS
DEPARTAMENTI “STATISTIKË DHE INFORMATIKË E ZBATUAR”


“HONEYIRIS: NJË TEKNIKË PËR SISTEMET
BIOMETRIKE TË AUTENTIKIMIT”
TEZË DIPLOME
Enkeleda Ibrahimi


Udhëheqës shkencor:
Dr. Edlira Martiri
Identifikim
Verifikim
Autentikimi më i sigurtë përfshin diçka që jeni, diçka që keni dhe diçka që dini. Sistemet biometrike i mundësojnë të treja me një të dhënë.

Avantazhet e sistemeve biometrike

Nuk ekziston risku që:
Të harrohen
Të humbin
Të vidhen
Të kopjohen

Disavantazhet e sistemeve biometrike

Problemet e mohimit të aksesit një përdoruesi të autorizuar ose më keq akoma, dhënien e aksesit një përdoruesi të paautorizuar
Figura 1: Arkitektura e një sistemi biometrik autentikimi (Leniski et al, 2003)


Teknikat e procesimit të imazheve përdoren për të nxjerrë në pah vlerat unike të fotos së irisit dhe i enkodojnë ato në modele biometrike të quajtura IrisCodes.
John Daugman
Libor Masek
Zhvilluesit e sistemeve biometrike me iris
Inxhinieria e kundërt mundëson rikrijim e karakteristikave biometrike.
Figura 5: Rikrijimi i irisit të syrit
Figura 4: Rikrijimi i shenjave
të gishtërinjëve
Figura 2: Pozicionimi i irisit
Figura 3: Segmentimi dhe IrisCode
regjistrimin e përdoruesve
gjenerimin e honeyIris
kontrollin në çdo kërkesë për akses
alarmi
Funksionet
HoneyChecker është një paisje e thjeshtë kompjuterike e cila ka një proçesor dhe duhet të jetë i shkëputur nga sistemi.
MATLAB®

SYIRIS i Schmid dhe Zuo (2010)

Iris Recognition System i Masek (2003)
Figura 8: Gjenerimi i honeyIris
Gjenerimi i honeyIris
Figura 6: Arkitektura e sistemit
Teknika HoneyIris konsiston në idenë që bashkë me modelin binar të irisit ruajmë edhe modele të tjera, jorealë (honeyIris), të gjeneruar artificialisht. Modelet binare honeyIris dhe modelin binar të vërtetë nuk i diferencojmë duke e bërë të padallueshëm modelin e saktë .
Në rastin më të mirë (prob=n-1/n) kjo teknikë e bën të pamundur aksesimin e sistemit nga vjedhja e modeleve binare biometrike ndërsa në rastin më të keq (prob=1/n) e kthen sistemin në kushtet fillestare kur kjo teknikë nuk është implementuar, pra pa e përkeqësuar sistemin aktual të sigurisë.
Komponentët

Një kujtesë për ruajtjen e të dhënave biometrike reale dhe honeyIris
Një Honeychecker
Një funksion për futjen e karakteristikave biometrike reale.
Një funksion për gjenerimin e karakteristikave joreale, honeyIris.
Një funksion për verifikimin e karakteristikave biometrike.


Funksionimi i HoneyIris
Teknika HoneyIris sjell një përmirësim të dukshëm duke ulur riskun e aksesit të paautorizuar në sistemet biometrike.
Studimi dhe implementimi i teknikës HoneyIris është pjesë e një projekti në bashkëpunim me Gjovik University College në Norvegji i cili vazhdon dhe rezultatet e tij do pasqyrohen në punime dhe publikime të së ardhmes.
Puna vazhdon...
Thyerja e sigurisë së sistemeve biometrike
Full transcript