Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANTYK

Bibliografia: Historia Świata - Starożytność ~ Esmond Wright, wikipedia.org, antyk.klp.pl, http://www.sciaga.pl/tekst/30629-31-antyk_omowienie_epoki
by

Maciej Bergier

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANTYK

Jest to okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też starożytnością i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.
Dokładne ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe), natomiast za zakończenie rok 476, czyli upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
W tej krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić architekturę antyku. Ówczesny styl jest chyba najlepiej rozpoznawalnym i uniwersalnym, którego nie można pomylić z żadnym innym. Architektura ta jest swego rodzaju mimesis, ponieważ mimo upływu wieków, nadal wzbudza ona zachwyt, i jest często naśladowana przez twórców współczesnych budowli.
Na początek jednak, musimy przenieść się nad basen morza śródziemnego oraz kilka tysięcy lat wstecz...
ANTYK
Ateny
Rzym
Pierwszym miejscem, które odwiedzimy, będzie Ateński Partenon
Moim zdaniem, jest on idealnym przykładem do pokazania pierwszej części elementów charakterystycznych dla architektury antycznej. Przeanalizujmy więc jego budowę!
Kolumny
występowały trzy dominujace style. Każdy z nich był charakterystyczny dla innego okresu w antyku.
Fronton
Niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego.
Tympanon
Wewnętrzne trójkątne pole frontonu. Mogło być gładkie, wypełnione rzeźbą lub z namalowanym freskiem.
Portyk
Część budynku na planie prostokąta z jednym lub kilkoma rzędami kolumn, które wspierały dach, otwarta co najmniej z jednej strony.
Teraz pora przenieść się do drugiego punktu naszej podróży, czyli Rzymu...
Rzym
W tym miejscu poznamy najważniejsze elementy najbardziej charakterystycznej dla Antyku budowli, czyli teatru.
Gdy w VI w. p.n.e obrzędy na cześć Dionizosa zaczęły przeobrażać się z obrzędów religijnych w coraz to popularniejsze wydarzenia kulturowe, jedynie o zabarwieniu religijnym, bardzo ważnym miejscem spotkań i rozwoju kultury stały się teatry. Ich specyficzna budowa odpowiadała potrzebom tragedii i komedii, a składały się one z kilku istotnych elementów.
Skene
Orchestra
Proskenion
Widownia
Budowana była na stokach wzgórz, pod gołym niebem. Wykute w skale amfiteatralnie rozłożone siedzenia przewidziane były dla tysięcy widzów.
Naprzeciw środkowych miejsc widowni, zbudowano wąskie, prostokątne podwyższenie, na którym pokazywali się artyści.
W głębi proskenionu znajdowała się fasada budynku z pięknymi kolumnami o wygladzie świątyni czy pałacu. Ten budynek to właśnie skene (scena).
U stóp widowni znajdowała się okrągła powierzchnia - to właśnie była orchestra. W miejscu tym poruszał się swobodnie chór, natomiast za czasów Sofoklesa i Ajschylosa całość przedstawienia odgrywała się w tym miejscu.
Skene
PROSKENION
ORCHESTRA
I w tym oto miejscu kończy się nasza podróż szlakiem poznawania architektury antycznej.
Dziękuję za uwagę!

Styl ten opierał się na kilku filarach, które pozwoliły mu zachować unikatową i jakże idealną formę. Przewodnią cechą architektury antycznej była harmonia. Duża uwaga przykładana do zachowania jej sprawiła, że wszystkie budowle z tamtego okresu mimo swojego rozmiaru współgrały z ich delikatnymi elementami. Ważnymi kwestiami były również symetryczność oraz zachowanie proporcji. Wydaje mi się, że właśnie one sprawiły, że sztuka ta była tak unikatowa.
Zanim nasza podróż się skończy, chciałbym ukazać jeszcze trzy, bardzo ważne dla antyku budowle. Pierwsza z nich to koloseum!
Koloseum, po włosku Colosseo (od wyrażenia grecko-łacińskiego "ogromny posąg"), właściwie Amphitheatrum Flavium. Jest to amfiteatr w Rzymie zbudowany u stóp Eskwilinu około roku 82. Było ono miejscem wielu rozrywek masowych, w tym np. walk gladiatorów, czy też polowań.
Zbudowane zostało na planie koła z kilku pięter arkad, za którymi w środku koloseum kryły się miejsca dla kikudziesięciu tysięcy widzów. W czasach rozwoju chrześcijaństwa było również wykorzystywane jako miejsce egzekucji chrześćjan za swoje poglądy.
Na drugim miejscu znajduje się Łuk Triumfalny. Jako przykładu użyjemy Łuku Konstantyna Wielkiego w Rzymie.
Łuk triumfalny jest budowlą w kształcie monumentalnej, wolno stojącej bramy stawianej dla upamiętnienia ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia, zwykle zwycięstwa militarnego. Przejście pod łukiem triumfalnym autora lub autorów zwycięstwa było punktem kulminacyjnym pochodu triumfalnego. Najbardziej znanym łukiem jest ten w Paryżu. Został on zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.
Pierwsze łuki triumfalne powstawały w starożytnym Rzymie, później ten typ budowli był wznoszony w innych krajach i epokach historycznych.
Zwykle łuki triumfalne były budowane jako stałe konstrukcje i niektóre z nich przetrwały całe stulecia, część z nich natomiast była prowizorycznymi konstrukcjami stawianymi dla uczczenia ważnego wydarzenia.
Ostatnim punktem naszej podróży jest akwedukt Pont-du-Gard we Francji zbudowany z polecenia rzymskiego polityka - Marka Agrypy.
Akwedukt to kanał wodociągowy doprowadzający wodę z odległych źródeł na ogół do miast przy wykorzystaniu siły ciążenia ziemskiego. Może być umieszczony na arkadach przeprowadzonych nad rzekami (tak jak w tym wypadku) lub nierównościami terenu. Akweduktem nazywany jest również most kanału wodnego.
Mimo iż akwedukty były budowalmi użytkowymi, Rzymianom nie przeszkodziło to w tworzeniu ich jak dzieł sztuki. Bez względu na ich przyziemne zastosowanie potrafiły zachwycać i pięknem konkurować z innymi budowalmi antyku.
Podsumowując! Patrząc przez pryzmat architektury i sztuki, antyk jest wspaniałym okresem, który mimo upływu wielu wieków zachwyca i moim zdaniem zachwycać będzie jeszcze przez wiele tysięcy lat. Jego architektura dla wielu współczesnych twórców jest traktowana jako niedościgniony kanon piękna w budownictwie, który można jedynie naśladować. Jest czymś, co mimo odmiennych gustów, przez każdego będzie traktowane jako wyjątkowe i oszałamiające.
Full transcript