Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ŠCC_2. predavanje

No description
by

Miha Zimšek

on 19 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ŠCC_2. predavanje

Kaj je politična participacija?
Kakšne oblike participacije poznamo?
REŠITVE?
Ali je politična participacija
pomembna
?
Vzroki za obstoječo politično participacijo mladih?
Politična participacija mladih
Imamo težave s politično participacijo mladih?
RADIKALIZACIJA
IN

POLITIČNA PARTICIPACIJA

splošno nesporna definicija:
"PP se nanaša na sodelovanje posameznikov v procesih oblikovanja, uzakonjanja in izvajanja javnih politik"
individualne in kolektivne
konvencionalne (tradicionalne) in nekonvencionalne
legalne in nelegalne
"Če je razlaga demokracije vladavina ljudi, potem postane vprašanje, kdo sodeluje pri političnih odločitvah, lastnost demokracije same."
poleg izobrazbe in spola je starost eden izmed najmočnejših napovedovalcev politične participacije
Politična participacija mladih
Ali mladi manj participirajo ali samo participirajo drugače?
V resnici
ne
živimo v dobi politične apatije
protesti M15 v Madridu, v parku Gezi in na trgu Taksim v Carigradu, študentski protesti na Hrvaškem, protesti zaradi šolnin (UK)
Kaj pa
Slo
ven
ija
?
Oblike participacije
Kaj pa demonstracije proti zapiranju tovarne?
Ali tudi tisti, ki zagreši teroristično dejanje, »politično participira«?
Smo katero obliko pozabili?
volitve
kandidiranje na volitvah
informiranje o kandidatih
pomoč v volilni kampanji
včlanitev v politično stranko
včlanitev v sindikat
pisma bralcev
priponka ali majica, ki izraža mnenje
stik z izvoljenim predstavnikom
podpisovanje peticij
sodelovanje v bojkotu
samozmanjševanje davkov ali najemnin
zasedba poslopij
cestne zapore
sedeči protesti
udeležba v divjih stavkah
udeležba na mirnih sprevodih
povzročanje škode na gmotnih dobrinah (npr. gesla po zidovih)
nasilje zoper ljudi
1. participacija
zvišuje kakovost demokratičnega upravljanja
(poznavanje interesov ljudi je bistvenega pomena za demokratično odločanje)
2. participacija lahko
izboljša kakovost življenj
3. participacija je povezana z
večjim osebnim zadovoljstvom
(nekaj, kar trg in država ne moreta zagotoviti)
4. oblast legitimna, ko
ljudje kot celota participirajo
(zastopani vsi interesi prebivalstva)
mladi se nikoli niso umaknili iz politike, ampak so prevzeli drugačne oblike sodelovanja (sodelovanje pri nekonvencionalnih načinih
enako ali celo višje
kot v drugih starostnih skupinah in od povprečja prebivalstva)
1. DV v kurkulih šol
- skupna opredelitev državljanske vzgoje
- partnerstva med formalnimi in neformalnimi izvajalci izobraževanja
- izobraževanje učiteljev in drugih predavateljev DV
- izmenjava dobrih praks
2. Medsektorski pristop
- več raziskav o participaciji mladih
- spodbujati mehanizme participativne politike in soodločanja mladih pri ključnih odločitvah
- reforma mladinskih svetov
3. Dostop do informacij o volilnem procesu
- informacije volivcev in izobraževalne kampanje
- volilna udeležba za 16. letnike
- večja preglednost in omejitve pri financiranju političnih strank in kampanj
4. Zastopanje in vključitev v demokratične strukture
- prisotnost mladih v ključnih pol. organih
- vključiti mlade v "življenje" PS
- vključenost in zastopanost mladih v strukturah PS
Kateri so vzroki za (ne)participacijo mladih? Zakaj bi vi participirali oziroma zakaj ne bi?
V SISTEMU
V POSAMEZNIKU
- socio-ekonomski pogoji (dohodki, raven izobrazbe, zakonski stan)
- (politično) znanje
- zanimanje za politiko
- identifikacija s politično stranko
- politična učinkovitost
- politično zaupanje
- prejšnje politično udejstvovanje
- politična socializacija
- kompetce in pismenost
- aktivne strategije učenja
- apatičnost
- nezaupanje v politiko
...
- socio-ekonomski pogoji (število prebivalcev)
- politični vplivi (majhna politična konkurenca)
- politične kampanje (neprofesionalne)
- strukture politične mobilizacije
- (ne)vključenost medijev
- institucionalne ovire (volilni sistem)
- hkratne volitve
- registracija volivcev
- obvezna volilna udeležba
- poenostavitev volitev (predčasno glasovanje, e-volitve ...)
- slabo izvajanje učnih načrtov DV
- nizka raven zastopanosti mladih v politiki
- nizka stopnja članstva v pol. strankah med mladimi
...
ŠCC, Gimnazija Lava
Torek/četrtek, 20. in 22. marec 2018
Asist. Miha Zimšek
Delitev oblasti
3. člen Ustave RS
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno
.
Ali katera od vej prevladuje?
Naloge posamezne veje oblasti?
Vloga medijev
Svet prežet s številnimi in raznovrstnimi informacijami -->
množična občila imajo središčno vlogo, saj s svojimi sporočili vplivajo na razmišljanje posameznika, njegove vrednote, zaznavanje družbene in politične realnosti - slabitev kritičnega, neodvisnega mišljenja.
- prikrita sporočila, posredovanje vrednot, čustev in sodb
Mediji kot četrta veja oblasti?
Novinarstvo opravlja funkcijo
nadzora oblasti
in je pri svojem delu
neodvisno.
Z novimi mediji tudi pritisk na politiko (watchdog).
Nevarnosti preiskovalnega novinarstva?
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-d-for-digital-youth
Svobodni mediji predpogoj za demokracijo, a tudi nevarno orodje za oblikovanje stališč.
Ali politiki uporabljajo medije?
Mediji z informiranjem sooblikujejo javno mnenje.
Medijski pluralizem vs. monopol
Kaj to pomeni?
https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/az-d-for-digital-youth
Lažne novice (fake news)
Politične in ekonomske elite zavedajo, da je uspešnost nadzora nad množicami ljudi odvisna od
nadzora nad informacijami
.
Kdo naseda?
Pizzagate, smrt znanih oseb, bitcoin ...
"ko javnega mnenja ne oblikujejo objektivna dejstva, temveč čustva in osebna prepričanja"
Prepoznavanje:
Kdo je to objavil?
Kdaj je bilo objavljeno?
Zakaj je bilo ustvarjeno?
O čem govori novica?
Full transcript