Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sveriges grundlagar

No description
by

Joel Tedgård

on 14 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sveriges grundlagar

TF kan sammanfattas i fem punkter:
Förbud mot censur (=förhandsgranskning)
Offentlighetsprincipen http://www.ne.se/lang/offentlighetsprincipen#http://www.ne.se/modals/view_film.jsp?mediaId=833||facebox (gå till lång och se filmen)
Vad som är tryckfrihetsbrott
Etableringsfrihet (gäller ej för markburen radio och TV)
Meddelarskydd och rätt till anonymitet (ansvarig utgivare tar juridisk smäll) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4720672
- Religionsfrihet
- Lika rättigheter för kvinnor och män
- Minoriteters rättigheter
- Skydd mot frihetsberövande utan rättegång
- Skydd mot åsiktsregistrering, dödsstraff och förlust av svenskt medborgarskap
- Skydd mot tvång att delta i politiska möten, tillhöra politiska partier eller trossamfund
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I RF
Regeringsformen innehåller bland annat:

- Hur Sverige ska styras
- De andra grundlagarna och hur de ändras.
- De mänskliga rättigheterna som ska råda i Sverige
- Rättsväsendet
- Sveriges relation till EU

Regeringsformen (1974)
Successionsordningen (1810)
Tryckfrihetsförordningen (1949)
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991)
GRUNDLAGARNA
Så garanteras den svenska demokratin
GRUNDLAGAR
Är till för att garantera yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige

1991 fick radio, TV, ljudupptagningar och senare internet samma skydd (YGL= yttrandefrihetsgrundlagen
Tf (tryckfrihetsförordningen) och YGL(yttrandefrihetsgrundlagen)
- Principen om yttrandefrihet
- Den representativa demokratin
- Den allmänna och lika rösträtten
- Parlamentarismen (relationen mellan riksdagen och regeringen)
- Den kommunala självstyrelsen
- Den lagbundna maktutövningen
-Vår viktigaste grundlag

-Fastslår den svenska demokratin genom sex grundläggande principer:
REGERINGSFORMEN
- Grundlagar = konstitution, författning  

- Grundlagarna garanterar vår demokrati och innehåller reglerna för Sveriges statsskick

- Grundlagarna står över alla andra lagar

- Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. För att ändra i en grundlag krävs:
1. Att två riksdagar med val däremellan röstar för en sådan ändring
2. Folkomröstning
Grundlagarna
Den bestämmer vem som ska vara statschef i Sverige och hur tronen ska gå i arv.

Vi har i Sverige en s.k. full kognatisk tronföljd.
successionsordningen
Regeringsformen

- Offentlighetsprincipen – alla statliga och kommunala handlingar ska vara offentliga.

- Tryckfrihetsbrott – man får inte sprida information som skulle kunna innebära hot mot rikets säkerhet, förtal eller hets mot folkgrupp. Ansvarig utgivare döms.

- Yttrandefrihetsgrundlagen
Tillkom 1992 och gäller etermedia – dvs. radio, TV, film
Mycket lik TF, dock ingen etableringsfrihet och all film förhandsgranskas
Tryckfrihetsförordningen
Tryckfrihetsförordningen
Sverige först i världen med att lagstifta om tryckfrihet - 1766

- Etableringsfrihet – alla har rätt att ge ut tidningar eller böcker, det måste dock finnas en ansvarig utgivare
- Censurförbud – ingen förhandsgranskning är tillåten
- Anonymitetsskydd – den som lämnar info till en journalist har rätt att vara anonym
Tryckfrihetsförordningen
Full transcript