Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IR rendszerek 1.

2013/14. ősz
by

Álmos Dinnyés Dr.

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IR rendszerek 1.

IR fejlesztés 1.

Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények
Út:
- irodalomkutatás és feldolgozás
- a rendelkezésre álló IT eszközök kreatív alkalmazása
- aktív részvétel a projektmunkában
Robert C. Martin:
Túlélőkönyv programozóknak

Craig Larman:
Applying UML and Patterns

Internetes szakmai fórumok:
- http://www.ted.com/
- http://www.linkedin.com/
stb.
Cél:
képessé válni
- üzleti igények megértésére,
- informatikai megoldások felderítésére/kitalálására és megtervezésére
Értékelés:
- év végén vizsga - írásbeli + szóbeli (az előadáson elhangzottak alapján)
vagy
- megajánlott jegy a gyakorlat során elkészített anyagok alapján
Előadások: Dr. Dinnyés Álmos
Gyakorlat: Nagy Sándor

prezi.com
google drive
sharepoint
mindmanager
android
Projektmunka:
üzleti igénytől az üzleti specifikációig
csoportmunka (max. 12 fős csoportok)
minden lépés dokumentálása
részletes üzleti igényspecifikáció
igény leírás
gazdaságossági számítások
fejlesztési terv
ütem- és erőforrásterv az üzleti oldalon
részletes szabályok
az előrehaladás mérése (mutatószámok)
bevezetési terv
változások
folyamat
szervezet
HW/SW
üzemeltetési terv
tesztelési
Az előadások témái
Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények ismertetése
Adatból információ; adatforrások, adatfolyamok, adat/információ feldolgozása, adat/információ tárolása, adattáblától az adattárházig, folyamatok IT támogatása
Üzleti és technikai fejlesztési igények, gazdaságossági számítások
Az üzlet és az IT feladatai, felelősségei: üzleti és technikai tervezés
Együttműködés, dokumentálás, kommunikáció, SLA
IR fejlesztési típusok: implementáció, integráció, migráció
IR illesztése: szervezeti funkciókhoz, üzleti folyamatokhoz más IT rendszerekhez
SW és HW Üzemeltetés tervezése: rendelkezésre állás, karbantartás, upgrade
Use Case - Test Case
Üzleti specifikáció, projektterv
Fejlesztési terv, eszköz és módszertan kiválasztása
Szoftver ergonómia, IT biztonság
Terv tesztelése, tesztelési terv, bevezetési terv, átadás-átvételi terv
a félév során tanult ismeretek összegzése, értékelés
Adat és információ
adatforrások
adatfolyamok,
adat/információ feldolgozása,
adat/információ tárolása,
adattáblától az adattárházig,
folyamatok IT támogatása
Adatforrások
szekunder
általános céllal, gyakran más által gyűjtött, esetenként már részben feldolgozott adatok
pl. KSH adatok, belső rendszerek adattartalma
Adatfolyamok
email:
dinnyes.almos.sze@gmail.com
VÉGE
primer
célzottan gyűjtött adatok közvetlenül a forrásból
pl. gépek, műszerek, kérdőív, interjú
rendszerbeli információáramlás
fizikai és logikai adatmodellekkel lehet leírni
fizikai adatmodell:
a valóságot írja le
rendszerek (HW + SW)
szereplők
folyamatok
gyakran anyag (pl. nyomtatott dokumentum) mozgatása kapcsolódik hozzá
logikai adatmodell:
a fizikai rendszer racionalizált működési modellje
kiszűrve a redundanciák
a felhasználó által meghatározott funkcionális területek szerinti szerkezetben tartalmazza az elemi folyamatokat
ellentmondásmentesség és teljesség
Ajánlott irodalom:
SSADM - strukturált rendszerelmezési és tervezési módszer
http://www.itb.hu/ajanlasok/a4/
Adat információvá alakítása
forrás: http://igemorzsa.hu/vitatott_temak/nyul/kerodzes.html
Adatfeldolgozás
validálás
hibás/nem megfelelő értékek
szűrés
redundanciák
nem releváns adatok
csoportosítás
rendezés
átalakítás
módosítás
adatok összekapcsolása
Információ feldolgozása
információk eljuttatása a szereplőkhöz
döntéshozatal
végrehajtás
visszacsatolás
csak
az összes szükséges információ
a megfelelő időben
a megfelelő formában
Feltételek
a szükséges információk
Folyamat
hány forrás forrásból érkezik
milyen rendszerességgel frissül
milyen időtávon kell tárolni
miként kell rendelkezésre állnia
milyen gyakorisággal mennyi adatot kérnek le
adatvédelem
hozzáférhetőség - jogosultságok
biztonsági másolatok
Adat/információ tárolása
táblák:
legegyszerűbb tárolási mód
kevés oszlop és/vagy kevés rekord
soronként olvasható
pl.: Mik az egyes rendelések adatai?
Adattáblától az adattárházig,
Folyamatok IT támogatása (work-flow-k)
gyorsabb folyamatok
minőségbiztosítás
rendszerek közti átjárhatóság
kommunikációs csatorna két szervezet között
Szempontok
Üzleti problémák
nincs elegendő adat
tárolási problámák
lassú a rendszer
az összefüggések nem egyértelműek
performancia problémák
feldolgozatlan adatok
nincs visszacsatolás
forrás: http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.1111/b40105/i_olap_chapter.htm
adattárház:
többdimenziós adatkockákból áll
pl.: Mennyi bevétel származott XXXX régióban 20XX-ben XXXX termékből?
relációs adatbázis:
összekapcsolt táblákból áll
pl.: Mi az XXXX számú rendelés értéke?
Gazdaságossági számítások
Abbreviation of Total Cost of Ownership, a very popular buzzword representing how much it actually costs to own a PC. The TCO includes:
Original cost of the computer and software
Hardware and software upgrades
Maintenance
Technical support
Training
Napi HBR nr. 2: TCO
Megtérülés
nettó jelenérték
költségek
összes bekerülési költség
fenntartás költségei
bevételek/megtakarítások
bevétel többlet
költségcsökkenés
a fejlesztés elvetésének költsége
az egyes fejlesztési alternatívák költségei (idő, anyagi ráfordítás)
Üzleti igények
számszerűsíthető célok
pénzügyi
hatékonyság
gyorsabb
több
nem számszerűsíthető célok
jogi megfelelőség (számszerzűsíthető lehet, ha pl. van büntetés)
presztizs (pl. PR)
Látens üzleti igények
amit az ügyfél nem mond el, mert
természetesnek vesz
nem is hallott róla
Elfogadási kritériumok
funkcionális követelmények
szolgáltatások részletes leírása
mit kell tennie a rendszernek
mit nem szabad tennie a rendszernek
nem funkcionális követelmények
termék követelmények
szervezeti követelmények (folyamatok, telepítési-üzemeltetési szabályzat)
egyéb külső (együttműködés, etika, adatvédelem stb.)
A jó specifikáció
egyértelmű
ellentmondásmentes
teljes
and nothing but the truth
The truth,
the whole truth,
Tervezés
"karácsonyi lista" átalakítása követelménycsoportokká
kötelező tételek
"nice to have"
elhagyható
Napi HBR nr. 1: NPV
Dokumentálás
Együttműködés
Kommunikáció
SLA
Az üzlet és az IT feladatai, felelősségei
üzlet: megrendelő
IT: kivitelező
üzlet: igény specifikáció
IT: technikai specifikáció
üzlet & IT: együttműködés keretében valósítják meg a fejlesztést
üzlet: teszteli az eredményt
IT: támogatja a bevezetést, használatot
Nem idegenek, csak más nézőpontból látják egymást és a világot.
közös érdek, közös célok megtalálása
szervezett keretek:
formalizált, de nem túlbürokratizált
egyértelmű
felelősségek
utasítási jogkörök
eszkalációs utak
konszenzus vs. kompromisszum
asszertivitás, kreativitás
"Pluralitas non est ponenda sine necessitate"
William Ockham
a szükséges minimum
szabványos, igényes, alapos
mindenki számára azonosan érthető
a teljes fejlesztési folyamatot lefedi
aktualizált, verziókezelés
jogosultságokkal szabályozott elérés
közös nyelv - szótár, "házi wikipedia"
rendszeres egyeztetések
minden érintett bevonása

az email elavult - új csoportmunka támogató eszközökre van szükség
Service Level Agreement
Szolgáltatási Színvonal Megállapodás

Az együttműködés jogi kerete. Mutatószámokat határoz meg, amelyhez mérési időszakokat rendel, és definiálja az eltérés következményeit (penalty)
Implementáció
Migráció
Integráció
IR illesztése
Két egyenlő vagy hasonló funkcionalitású rendszer egységesítése
A célrendszer lehet az egyik meglévő vagy egy harmadik rendszer
Az üzleti logika eltéréseit fel kell tárni, és a közös rendszerben kell működtetni.
Egy meglévő rendszer funkcionalitásának bővítése, továbbfejlesztése, üzemeltetési környezet fejlesztése.
Üzleti folyamatokat kell módosítani
Cél: optimalizálás, költségcsökkentés, kényelem
Legfontosabb kérdés:
Erős rendszer vagy Erős folyamatok
dönteni kell, hogy a szervezetet alakítják a rendszerhez, vagy a rendszert igazítják a folyamatokhoz
Egy teljes rendszer/új modul bevezetése
"Zöldmezős beruházás"
Új vállalalat indítása.
Hosszú idejű elkötelezettséget jelent.
Hosszú betanulási időszak.
Fontos a külső támogatás.
A szervezet egészét, minden folyamatot érint.
Adatokat kell tisztítani
Riportolási rendszert kell újragondolni
Archiválás
más IT rendszerekhez
szerver környezet
egyéb rendszerek
felhasználói környezet (pl. nyomtatók)
egyéb (pl. GPS)
üzleti folyamatokhoz
felelősségek, feladatok
dönt, véleményez, végrehajt, információt kap
képzések
Full transcript