Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tja hoe noemen we deze?

No description
by

Mirjam Faber

on 26 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tja hoe noemen we deze?

Praten ouders mee over opvoedkundige
issues, zoals straffen en belonen, normen
en waarden, respect etc. draagt school actief over aan ouders dat
het belangrijk is dat ouders betrokken
zijn bij de leerervarigen van hun kinderen? Is er interesse vanuit school in hoe
het kind thuis functioneert? -bijvoorbeeld, huisbezoek, actief mee
laten denken bij moeilijkheden op school bijvoorbeeld door
thuisbezoeken
actief mee laten denken bij problemen op school
op gebied van leren of welzijn kind stimuleert school onderlingcontact tussen ouders? Actief Ouderschap maatschappelijk
partnerschap pedagogisch
partnerschap formeel
partnerschap informeel
partnerschap actief
burgerschap onderwijskundig
partnerschap ouderparticipatie worden ouders betrokken bij onderwijs in de klas? is er een visie op
didactisch
partnerschap? wordt kennis van ouders over het
kind gebruikt (leerstijlen,
concentratie etc)? wordt ondersteuning van het onderwijs gestimuleerd in de thuissituatie? zijn er vormen van leerdoelen-overleg?
zoals 10-minutengesprekken, ontwikkelgesprekken etc? aandacht van school voor
sociaal emotionele ontwikkeling is opvoeding een issue op school?
(draagvlak voor activiteiten?) worden ouders betrokken
bij speciale zorg voor leerlingen? is school betrokken bij thuissituatie
van de leerlingen? thuisbezoeken etc. is het CJG betrokken bij de school?
inloopspreekuren, informele ontmoeting ...... didactisch
partnerschap zijn er vormen van leerdoelen-overleg?
zoals 10-minuten- of ontwikkelgesprekken? worden ouders betrokken bij onderwijs in de klas? is er een visie op didactisch partnerschap? wordt kennis van ouders over het kind gebruikt voor onderwijsdoelen? wordt ondersteuning van het onderwijs gestimuleerd in de
thuissituatie? zijn er brede school activiteiten? zijn er buurtactiviteiten samen met de school? heeft school afspraken met sportverenigingen,
muziekschool of andere instanties om na schooltijd
in of om de school activiteiten te organiseren? worden
ouders betrokken
bij activiteiten? .... formeel partnerschap informeel partnerschap vrijwilligerswerk (excursies, overblijven etc) ouderoverleg onderling (oudercoordinator, belangenbehartiging) werven van ouders De 5 dimensies van
Actief Ouderschap Sanne-Lot
Claartje David
Mirjam 5 dimensies van AO intern extern handig voor gebruik we bieden scholen een adviesgesprek over Actief Ouderschap waarom een adviesgesprek? Scholen bewust maken van wat ouderbetrokkenheid kan opleveren en op welke dimensies zij kunnen werken aan ouderbetrokkenheid 1 Scholen zelf (tijdens adviesgesprek) laten inventariseren wat al goed gaat en op welke dimensies zij nog zouden willen inzetten 2 3 De school praktische handvatten en oplossingen bieden, aansluitend op hun situatie en wensen. Dit kunnen zowel tips zijn voor activiteiten die de school zelf kan doen, als producten van de stichting of anderen de scholen krijgen voorafgaand of tijdens het adviesgesprek de volgende presentatie te zien! het proces ziet er als volgt uit: handig voor gebruik intern leidraad voor interne communicatie in de stichting
projecten en producten passen in een dimensie (overzichtelijkheid) handig voor gebruik extern showt het palet van diversiteit van AO
biedt structuur voor adviesgesprekken met scholen
is goed houvast om screening te doen van de mate van AO in een school Degene die het gesprek voert heeft voor iedere dimensie
een cirkel met thema's en vragen bij zich.
Dit ziet er ongeveer zo uit! de figuurtjes van
Twanny erbij?!
Full transcript