Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion & Vetens

No description
by

Hiba Adem

on 10 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion & Vetens

Religion & Vetenskap
Förenlighetsteorin
Religion och vetenskap går att förena

Separationsteorin och kontaktteorin

Separationsteorin
Svarar på olika frågor, skillnaderna är viktiga att betona

Vetenskap: Fakta, naturlagar, hur saker och ting är
Religion: Människans förhållande till högre makter, meningen med livet etc.


Kontaktteorin
Behöver nödvändigtvis inte hållas isär, kan komma i kontakt med varandra
Etablerade religionen har uppmuntrat och drivit vetenskapen framåt.
Medeltiden-kyrkan bedrev all vetenskaplig forskning
Muslimska lärda utvecklade matematiken

Oförenlighetsteorin
Religion och vetenskap går inte att förena.
Vetenskap-slutgiltig segrare
Naturalister

Tro och Vetande
Tro
Två betydelser av ordet tro.
Det första: När vi gör ett kunskapsmässigt sakpåstående.
Det andra: När det handlar om tillit till eller att förlita sig på något.
Religiösa övertygelser (jag tror på Gud)

SKILLNADER MELLAN TRO OCH VETANDE

Tro bortom vetenskapen.
Subjektiva källor till tron.
Övertygelser som grundas på subjektiva upplevelser
.

RELIGIONSFILOSOFI

Vad är religionsfilosofi?
Vilka punkter berör denna?

Gudstro & evolutionsteorin
Ateistisk tolkning
Kreationism
Teistiska tolkningar av evolutionsteorin
Gudsbevis
”Det går varken att bevisa eller motbevisa Guds existens”

Argument mot
Via vetenskapen kan universums uppkomst förklaras
Finjusteringen är en tillfällighet
Evolutionen förklarar människans utveckling
Ondska och lidande
Moralen kommer från vetenskapen
Argument för
Det kosmologiska argumentet
Finjusteringen i universum
Den välordnade naturen
Det moraliska argumentet
1. DET FINNS EN RÖRELSE I VÄRLDEN TILL EN FÖRSTA RÖRARE- GUD

2. DET KOSMOLOGISKA GUDSBEVISET

3. ALLT HAR EN TILLFÄLLIG EXISTENS OCH KAN UPPHÖRA ATT VARA TILL

4. FRÅN OLIKA VÄRDEGRADER SLUTER MAN SIG TILL ETT ABSOLUT VÄRDE

5. DET TEOLOGISKA GUDSBEVISET

Thomas Aquinos fem vägar till Gud
Vetenskapsmännens syn på Tro och Vetenskap

Newton
Hawkin
Einstein
Bengt Gustafssons,


Fysikerna
Biologerna
Dawkins- Biolog och ateist
Charles Darwin- Biolog
Francis Crick
Stephen Jay Gould
Edward O. Wilson

Religiösa Vetenskapsmän
Paul Davies- Religös och Fysiker
Usama Hasan- Imam och Fysiker
John Lennox- Troende och professor i mattematik

Ersättningsteorin
Religion innehåller mycket felaktigheter och måste förkastas
Naturvetenskap bör ersätta religion

Vetenskap i Koranen & Bibeln
"Han ...hänger upp jorden på intet." Job 26:7.

"Han är den som tronar över jordens rund." Jesaja 40:22.

”Han mätte upp vindens tyngd” Job 28:25


Modern vetenskap har upptäckt att det finns en barriär mellan två hav, där de möts. Denna barriär skiljer haven från varandra, så att varje hav har sin egen temperatur, sin egna salthalt och sin egen densitet

”Och det är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt - den enas [vatten] är sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert - och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida.”
(25:53)

Okeanologi: Barriären som skiljer vattnet åt
I tidigare civilisationer antog man att månens ljus hade sitt ursprung från månen själv. Idag säger vetenskapen att ljuset från månen är reflekterat ljus. Emellertid var denna sanning redan omnämnd i Koranen för 1400 år sedan i följande vers:

"Välsignad vare Han som har smyckat himlens valv med stjärnbilder och där satt upp en [lågande] fackla [sirâj] och en måne som [återkastar dess] sken!
"(Koranen 25:61)

sirâj
som betyder "fackla",
wahhâj
som betyder "vitglödande lampa" eller
diyâ’
som betyder "bländande ljus". Alla dessa tre benämningar är passande beskrivningar för solen eftersom den genom inre förbränning genererar intensiv värme och ljus.

”INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”
[21:30]
Tack för er uppmärksamhet !

Brwa, Mariam, Arej, George, Gabriel, Hiba
Full transcript