Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Johdatus mediakasvatukseen

No description
by

Mona Bergman

on 10 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Johdatus mediakasvatukseen

Nettikiusaamisen
käsittely koulussa tunnit &aihepiirit teemaviikon kulku Integrointi opetukseen -Nettikiusaaminen osana eri oppiaineita- Uskonto Äidinkieli Historia Kuvataide Äidinkieli ja kirjallisuus Ilmaisutaito Tekijät: Mona Bergman & Pauliina Kivi Lähde: Mannerheimin lastensuojeluliiton Ei nettikiusaamiselle! -oppimismateriaali

https://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/d5a04ac832a05157a604eccf5592d946/1349792160/application/pdf/13707181/MLL%20Ei%20nettikiusaamiselle%2012042011kor.pdf Olemme suunnitelleet oppilaille nettikiusaamisen vastaisen viikon, jossa aiheita käsitellään monella eri oppitunnilla.

Tarkoituksena olisi, etteivät mediakasvatuksen aiheet jäisi ainoastaan irrallisiksi ja yksittäisiksi tunneiksi, vaan niistä saataisiin mielekkäitä ja eheitä kokonaisuuksia. Äidinkielen opetuksessa nettikiusaamista voisi käsitellä esimerkiksi lyhenteiden ja erityissanojen näkökulmasta. Internetissä on osittain aivan oma kieli ja kulttuuri. Kun tätä kieltä oppii lukemaan, pärjää paremmin internetin toisinaan haastavassa maailmassa. "nyyppä = Newbie, n00b = aloittelija
nikki, nick = nimimerkki
peelo = netissä häiritsevästi tai typerästi
käyttäytyvä henkilö
seriffi, sefu = keskustelupalstan tai -kanavan
valvoja, jolla on oikeus muokata tai poistaa
viestejä
spämmi = roskapostia, ei-toivottua ja
kohdentamatonta sähköpostia" Ainakin seuraavia sanoja voisi pohtia luokassa nettikiusaamisteeman yhteydessä äidinkielen tunnilla: Jotta sanat eivät kuitenkaan jäisi täysin irrallisiksi kummajaisiksi, on sanoja tarpeen tutkia melko tarkasti esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
1) Mikä sanoissa on kummallista?
2)Miksi sanoja on vaikea ymmärtää?
3) Ovatko sanat suomea?
4)Mistä luulet sanojen ovan peräisin?
5)Mitä tuttuja sanoja sanat muistuttavat? Onko sanojen merkityksellä yhteys tuohon tuttuun asiaan?
6)Osaatko lausua sanat? Äidinkielen tunnilla voidaan pohtia nettikielessä usein esiintyviä lyhenteitä.

OMG
LOL
AFK
FB
Ovatko lyhenteet suomen kieliopinmukaisia? Onko niiden käyttäminen järkevää sujuvassa tekstissä? Nettikiusaaminen liittyy voimakkaasti tunteisiin siinä missä kasvotusten tapahtuvakin kiusaaminen. Osa ilmiötä ovat siis tunteet, joiden osoittaminen on virtuaali maailmassa hyvin erilaista. Tunteiden käsittelyn voisikin yhdistää esimerkiksi ilmaisutaitoon/draamaan. Tunnin aluksi lapsien kanssa voisi puhua kiusaamisesta ja sen herättämistä tunteista. Miltä kiusatusta tuntuu? Entäpä kiusaajasta? Minkälaisia tunteita on heillä, jotka näkevät kiusaamisen vierestä? Lapset voisivat tehdä kiusaamiseen liittyviä patsaita aiheeseen virittäytyäkseen

Tämän jälkeen voitaisiin käsitellä jälleen tarkemmin nettikiusaamista? Mistä tietää, että toinen on vihainen tai että toinen tulee surulliseksi, jos toista ei voi nähdä. Entäpä, jos toinen vain vitsailee? Mistä sen voi tietää`?
-> Perehdytään hymiöihin :) :D :/ :( D: >:/ >>:O :3 :P ;D

Draamaosuudessa lapsille voisi näyttää hymiö ja lapsen tulee näyttää kaverille vastaavanlainen ilme luonnossa. Huomataan yhteys hymiö ja oikea tunteen välillä. Nettikiusaaminen voi oppilaista tuntua vielä kovin kaukaiselta, varsinkin jo heillä ei ole kosketusta sivustoihin, joilla on chat mahdollisuus tai heillä ei ole facebook tilejä yms. Draamatunnilla voisikin pyrkiä konkretisoimaan sitä, että myös internetissä tapahtuva kiusaaminen on ihan oikeaa kiusaamista.


Opettaja voisi otta draamatunnille mukaan esimerkiksi lasten itse pahvilaatikosta askarteleman tietokoneenruudun. Pahvilaatikon keskellä on reikä ja jokainen oppilas saa mennä vuoronperään "ruudun taakse" Tässä opettaja voi ohjata oppilaita käymään keskustelua, jossa toinen sanoo ensin ikäviä asioita ruudun takaa ja sitten mukavia. Tämän jälkeen voidaan keskustella siitä, miltä ruudun toiselta puolelta, oikealta ihmiseltä, kuullut sanat tuntuivat. Teemaviikon kulku Suunnitelma on tarkoitettu toteutettavaksi yhden viikon aikana, joka olisi esimerkiksi "Ei nettikiusaamiselle". Parhaiten suunnitelmaa voisi soveltaa siten, että koko koululla olisi yhteinen internettiin liittyvä teemaviikko, jonka aikana eri luokkatasot käsittelisivät aihetta hieman eri lähtökohdista. Tämä suunnitelma sopisi parhaiten alakoulun kuudennelle luokalle, jolloin monen oppilaan internetin käyttö saattaa hiljalleen muuttua ja riski kohdata nettikiusaamista kasvaa 1 PÄIVÄ
Pohjustetaan viikon aihetta.
Puhutaan yleisesti siitä mitä on nettikiusaaminen, miten se eroaa muusta kiusaamisesta (vai eroaako?), siitä mitä voi tehdä,
jos joutuu sen kohteeksi yms. 2.PÄIVÄ
"Puhe tunteista"
Integroidaan nettikiusaamista uskontoon ja äidinkielen draamaan. 3. Päivä
"Tutkitaan tekstejä ja tilastoja"
Äidinkielen tunnilla puhutaan kielestä ja lyhenteistä. Mennään myös atk-luokkaan tutkailemaan internetkieltä käytännössä.

Matematiikantunnilla otetaan käsittelyyn tilastot. Tilastoja kiusaamisesta, nettikiusaamisesta ja niiden määrässä tapahtuneissa muutoksista voidaan itse etsiä netistä. 4. PÄIVÄ
"Taiteen avulla taiteillaan kohti loppua"

Kuvataiteessa piirretää aiheeseen liittyen ja aiheesta keskutellen.

Samana päivänä oppilaat voivat tehdä kyselyä muiden luokkien oppilailta nettikiusaamisesta (Ovatko muut nähneet nettikiusaamista tai joutuneet sen kohteeksi?) Tiedot kerätään ylös viimeisen päivän koontia varten 5. PÄIVÄ
Kootaan ryhmissä seinätyöt viikon aiheesta. Posteriin kerätään
haastatteluista saadut tulokset, matematiikan tunnilla tehdyt tilastot, kuvataidetyöt, itse suunnitellut lakitekstit ym. viikon aikana tuotettu materiaali. Tällä tavoin koko koulu päsee osalliseksi luokan projektista. Historiantunnilla nettikiusaamista voi lähestyä esimerkiksi lainsäädännöstä käsin.
Nettikiusaaminen on rikos, josta voi seurata rangaistus. Näin ollen voidaan tutustua esimerkiksi lainsäädännön kehittymiseen ja erilaisiin rangaistuksiin eri aikakausina ja verrata niitä sen jälkeen tämän päivän lainsäädäntöön.
Voidaan pohtia miten rikokset ovat muuttuneet? Miksi nettikiusaaminen voi olla rikos? Millainen rangaistus nettikiusaamisesta voi seurata? Jos samanlainen rikos olisi taphtuinut a) esihistoriallisena aikana b) keskiajalla c)toisen maailman sodan aikaan, minkälainen rangaistus siitä olisi seurannut? Jos lainsäädännön asioita halutaan vielä syventää, voidaan lasten kanssa draaman keinoin havainnollistaa oikeuskäsittely nettikiusaamisesta nykyajan malliin ja esimerkiksi Rooman valtakunnan malliin tai kirjoittaa luokan omat "lait", joita kaikki lupaavat noudattaa atk-luokissa työskennellessä tai Liikunta Liikuntatunnilla nettikiusaamisen teemaviikko voidaan hyödyntää esimerkiksi alkuleikissä.
1) Esitetään väittämiä ja toimitaan ohjeiden mukaan
esim. Kaikki, jotka ovat nähneet ikäviä kommentteja internetissä hyppäävät viisi haara-perus hyppyä
2) Oppilaat menevät salin keskelle ja opettaja sanoo väittämiä. Jos oppilas on väittämästä samaa mielt'ä, hän juoksee salin oikeaan päätyy ja jos hän on eri mieltä, hän juksee vasempaan päätyyn. Jos ei tiedä vastausta tai ei ole mielipidettä asiaan tehdään esim. kuperkeikka Matematiikka Matematiikan tunnilla tutkailla tilastoja. Niitä voidaan etsiä itse netistä tai tehdä yhteistyössä eriluokkien kanssa haastattelemalla koulun oppilaita. Tilastojan voi kerätä esimerkiksi nettikiusaamisen yleisyydestä, sen yhteydestä koulukiusaamiseen tai netissä vietettyyn aikaan jne.

Tilastoista voidaan laskea oppilaan tasolle sopivia laskuja tai vain harjoitella niiden lukemista keskustelujen ohessa. Pohditaan nettikiusaammista eettiseltäkannalta. Puhutaan kiusaamisen kokemusmaailmasta ja seurauksista. Käydään läpi, kuinka nettikiusaaminen on väärin myös laillisesti, ja mitä siitä voi seurata.Yleensä seurakunnilla on nuorille jokin tukipalvelu netissä, esimerkiksi facebook-pappi, tai anonyymi chatti. Tutustutaan oman seurakunnan auttaviin nettipalveluihin. Kerrataan nettikäytöksen pelisäännöt. Tehdään kuvistyönä sarjakuvia, joissa valitaan yksi netinkäytön pelisääntö. Valitusta pelisäännöstä tehdään kaksi sarjakuvaa: toisessa sääntöä noudatetaan ja toisessa ei noudateta. Apuna käytetään myös lehdistä leikattuja kuvia.Valmiista töistä tehdään mahdollisuuksien mukaan näyttely koulun käytävälle. Viikko aloitetaan erikseen aiheen pohjustuksella ja käsittelyllä. Tunti voitaisiin aloittaa Lähdetään liikkeelle! -harjoituksella (lähde s.8), jossa tehtäisiin näkyväksi kuinka moni luokkalaisista käyttää nettiä säännöllisesti. Katsotaan myös seuraava video, josta keskustellaan. Nettikiusaamistapauksissa kiusaajista

• 57 % on samasta koulusta kuin kiusattu

• 26 % on muualta tuttuja

• 17 % tuntemattomia

MLL:n kouluhyvinvointikysely, 2009. Esim. Kuinka monessa tapauksessa kahdestasadasta kiusaaja ja kiusaattu tuntevat toisensa? Sinä olet ihan hölmö. :)
Sinä olet ihan hölmö.
SINÄ OLET IHAN HÖLMÖ!!!!!!!!
Sinä olet ihan hölmö. :P
Pekka, älä pelleile. ;)
Pekka, älä pelleile!
Pekka, älä pelleile. :(
PEKKA, ÄLÄ PELLEILE!!!!!! >:-(
Minä pidän parsasta.
Minä pidän parsasta! <3
Minä ”pidän” parsasta. :S Esimerkki tehtävä:

Pohdi miten hymiöt
vaikuttavat viestiin:
Full transcript