Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Charles Darwin en Evolutie

schoolproject geschiedenis
by

Robbe Langeraert

on 3 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Charles Darwin en Evolutie

Charles Darwin en Evolutie Darwins Levensreis Als jongen,was Darwin niet bepaald een voorbeeld student.

Toch zou Charles op een dag komen met één
van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën
aller tijden, de Evolutietheorie.
Destijds ontdekte de eerste geologen dat de Aarde veel ouder was dan dat de Katholieke kerk beweerde en na verloop van tijd veel was veranderd, biologen namen dit idee over en zeiden dat het leven ook veranderden.

Darwin ontwikkelde de theorie van de biologische evolutie, die uitlegt hoe de moderne organismen geëvolueerd zijn door de tijd en afstammen ​​van gemeenschappelijke voorouders. Charles Darwin
werd geboren in Engeland op 12 februari 1809 in een welgestelde familie.
Vader: Dr. R.W. Darwin
Moeder: Susanna Darwin
Jongste van 6 kinderen Dat proces noemde men Evolutie Darwin’s Reis met de Beagle Darwin zeilde mee op 5-jaar durende reis op een schip genaamd de Beagle. Die reis had 2 doelen
Het in kaart brengen van de kustlijn van Zuid-Amerika.
Het verzamelen van planten en dieren gedurende de reis.

Dit zou een van de
belangrijke wetenschappelijke reizen in de geschiedenis zijn. Soorten verschillen wereldwijd Darwin merkte op dat op bepaalde plaatsen in de wereld (die gelijkaardige leefomgevingen hadden) vaak dezelfde soorten voorkwamen.


Hij merkte ook op dat verschillende, maar verwante, diersoorten vaak verschillende leefomgevingen bezette binnen een bepaald gebied. Rhea, Zuid-Amerika Struisvogel, Afrika Emu, Australië Soorten Verschillen lokaal Darwin merkte op dat verschillende, maar verwante, diersoorten vaak verschillende leefomgevingen bezette binnen een bepaald gebied.

Bijvoorbeeld, Darwin vond twee soorten nandoes in Zuid-Amerika: één in Argentijnse graslanden en de andere in de koudere gras- en kreupelhout gebieden in het zuiden. Soorten Verschillen lokaal Andere voorbeelden van lokale variatie kwamen van de Galápagos-eilanden, Pacifische kust van Zuid-Amerika.

Deze eilanden liggen dicht bij elkaar, maar ze hebben verschillende ecologische omstandigheden. Verschillende eilanden waren de thuisbasis van verschillende reusachtige landschildpadden.

Darwin zag verschillen tussen de schildpadden die de
eilanden bewoonden, specifieker, dat de schilden van de
schildpadden verschilden op voorspelbare manieren
tussen de eilanden. Centrale nandoe Zuidelijke nandoe Soorten Verschillen lokaal Darwin had ook waargenomen dat verschillende eilanden verschillende soorten spotlijsters hadden, die allemaal leken op spotlijsters die Darwin in Zuid-Amerika had gezien.

Bovendien had Darwin gemerkt dat er verschillende soorten kleine bruine vogels op de eilanden waren met van verschillende bekken. Hij hechte in het begin echter geen belangstelling voor deze ontdekking. Soorten veranderen over tijd Darwin verzamelde ook fossielen, dat zijn de bewaard gebleven resten of sporen van oude organismen.

Hij merkte dat sommige fossielen van uitgestorven dieren vergelijkbaar waren met die van levende soorten. Darwin vroeg zich af of het gordeldier kan worden gelinkt met de reeds uitgestorven glyptodon

Hij vroeg zich af: Waarom zijn glyptodonts verdwenen? En waarom hebben lijken ze op gordeldieren? De stukjes van de puzzel in elkaar zetten Op de reis naar huis, dacht Darwin aan de alle "patronen" die hij had gezien;

De Galápagos Spotlijsters bleken te behoren tot drie verschillende soorten die nergens anders voorkwamen. En de kleine bruine vogels waren eigenlijk allerlei soorten vinken, die ook nergens anders te vinden waren , hoewel ze leken op Zuid-Amerikaanse
vinken-soorten.

Hetzelfde gold voor de Galápagos
schildpadden, zee leguanen, en
veel planten die Darwin had
verzameld op de eilanden. De stukjes van de puzzel in elkaar zetten Darwin begon zich af te vragen of verschillende Galápagos-soorten zouden zijn geëvolueerd van Zuid-Amerikaanse voorouders.

Hij bracht jaren actief door met het onderzoeken en het vullen van boeken met ideeën over soorten en evolutie.

Het bewijs toonde aan dat soorten niet verdwenen en dat ze kunnen veranderen door een natuurlijk proces. Welke verschillen zie je tussen deze schildpad-schilden? Welke ecologische verschillen in de schildpadden hun leefomgeving kan voor deze verschillen hebben gezorgd? Darwin stelt zijn bewijzen voor Darwin wist dat zijn theorie radicaal was, dus wilde hij zoveel mogelijk bewijs verzamelen om zijn ideeën te ondersteunen voordat hij ze openbaar maakte.

In 1858, beoordeelde Darwin werk met soortgelijke ideeën over evolutie door Alfred Wallace, een naturalist die werkzaam was in Maleisië. Maat om te voorkomen dat iemand anders zijn ideeën eerst publiceerde besloot Darwin om verder te gaan met zijn eigen werk.

Wallace's essay werd gepresenteerd met enkele van Darwins waarnemingen op een wetenschappelijke bijeenkomst in 1858. Het volgende jaar, Publiceerde Darwin zijn eerste volledige werk over evolutie: The Origin of Species. Na zijn reis, schreef Darwin
een volledige boek over zijn ideeën over natuurlijke selectie, maar hij zette zijn werk terzijde en publiceerde het pas 20 jaar later. Waarom denk je dat hij zo lang gewacht om dergelijke baanbrekende ontdekkingen te publiceren? "Descending from the apes! My dear, let us hope that it is not true, but if it is, let us pray that it will not become generally known." Evolutie door natuurlijke selectie treedt op in een situatie waarin:
- Meer organismen geboren worden dan er kunnen overleven.
(de strijd om het bestaan)
- Er is natuurlijke erfelijke variatie
(variatie en aanpassing)
- Er is een gevarieerde fitheid tussen individuen.
(overleven van de sterkste) Onder welke voorwaarden vind natuurlijke selectie plaats? Natuurlijke selectie normaal gekleurde berk Donker, met roet bedekte berk vanwege vervuiling De strijd om het bestaan Als er meer organismen worden geboren dan dat er kunnen overleven, moeten de leden van een populatie concurreren om voedsel, woonruimte, en andere levensbehoeften. Variatie en aanpassing Individuen hebben natuurlijke variaties dankzij hun erfelijke eigenschappen, en sommige van deze varianten maken een organisme beter aangepast aan het leven in hun omgeving dan anderen.

Alle kenmerken die het vermogen van een organisme om te overleven en te reproduceren laten toenemen heet men aanpassingen. Aanpassingen kunnen betrekking hebben tot lichaamsdelen of structuren, zoals klauwen van een tijger, kleuren, zoals die camouflage of mimicry, of fysiologische functies, zoals de manier waarop een plant aan fotosynthese doet. Veel aanpassingen beïnvloeden ook het gedrag, zoals de “vermijden” strategieën die prooien gebruiken. overleven van de sterkste Fitheid beschrijft hoe goed een organisme kan overleven en zich voortplanten in zijn omgeving.

Van organismen met aanpassingen die helpen bij het overleven en voortplanten en wordt gezegd dat ze een hoge fitheid hebben.

Van organismen met kenmerken die NIET
goed zijn aangepast aan hun omgeving,
oftewel sterven zonder te reproduceren
wordt gezegd dat ze een lage fitheid hebben. Aanpassingen Zo zal een kraan defensief gedrag te vertonen om een roofdier af te schrikken. Kijk eens hoe groot en eng ik ben!!! ex. intrekbare klauwen Dit verschil in de gradatie van de overleving en voortplanting heet survival of the fittest. In evolutionaire termen, betekent overleven het reproduceren en doorgeven van aanpassingen aan de volgende generatie. Camouflage Mimicry Natuurlijke selectie Het proces waarbij organismen met variaties die het meest geschikt zijn voor hun lokale omgeving meer kans hebben om te overleven en voor meer nakomelingen te zorgen. Van generatie op generatie, blijven organismen veranderen naarmate ze zich beter aangepast, of als hun omgeving verandert. Natuurlijke selectie Deze bevolking van sprinkhanen is verandert doorheen de tijd als gevolg van natuurlijke selectie. Gemeenschappelijke Voorouder Volgens het principe van gemeenschappelijke voorouders stammen alle soorten, levende en uitgestorven, af van oude gemeenschappelijke voorouders. Net zoals goed aangepaste individuen overleven en reproduceren, overleven goed aangepaste soorten ook in de tijd. Over vele generaties, kunnen aanpassing leiden tot succesvolle nieuwe soorten Gemeenschappelijke Voorouder Darwin baseerde zijn verklaring voor de diversiteit van het leven op het idee dat soorten veranderen in de tijd.

Deze pagina uit een van Darwins dagboeken toont de eerste evolutionaire boom ooit getekend. Deze schets toont Darwins verklaring voor hoe de afstamming voor diversiteit in het leven kan zorgen.

Een enkele "boom van het leven 'verbindt alle levende organismen. - De vrouw van de bisschop van Worcester na gehoord te hebben over The Origin of Species Gedurende de tijd van Darwin, hadden wetenschappers niet de technologie om Darwins theorieën te testen. Onderzoek van genetica en moleculaire biologie bestonden nog niet!In de 150 jaar sinds Darwin The Origin of Species publiceerde, hebben ontdekkingen op al deze gebieden Darwins ideeën ondersteund over evolutie. Bewijs van Evolutie biogeografie Patronen in de distributie van levende en fossiele soorten vertellen ons hoe moderne organismen geëvolueerd zijn van hun voorouders. Twee biogeografische patronen zijn typerend voor de theorie van Darwin: Nauw Verwante maar Anders Ver verwant maar Vergelijkbaar Anderzijds, soortgelijke leefomgevingen wereldwijd zijn vaak de woonplek voor dieren en planten die ver verwant zijn.

Darwin merkte op dat soortgelijke grote, niet-vliegende vogels soortgelijke graslanden in Zuid-Amerika, Australië en Afrika bewoonden.

Verschillen in de lichaamsstructuren bij die dieren onderling laten zien dat zij zijn geëvolueerd van verschillende voorouders. Toch zijn er overeenkomsten tussen die dieren die het bewijs leveren dat gelijkaardige milieudruk verre-verwante soorten had gepusht om soortgelijke aanpassingen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, natuurlijke selectie zorgde voor variatie in de vorm van het schild van de reuze landschildpadden die de eilanden bewonen. De leeftijd van de Aarde Evolutie gaat maar HEEL langzaam. Huidige radioactieve gegevens van stenen en fossielen geven aan dat de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. Genoeg tijd voor evolutie door natuurlijke selectie te laten plaatsvinden. Recente fossiele vondsten Sinds Darwins tijd hebben paleontologen honderden fossielen ontdekt die duidelijk de tussenstappen in de evolutie van vele verschillende soorten tonen. Het vergelijken van Anatomie en Embryologie

Evolutie verklaart het bestaan van homologe (gelijksoortig, overeenstemmend) structuren die aangepast zijn voor verschillende doeleinden als gevolg van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. Tijdens Darwins tijd, hadden de wetenschappers wel reeds opgemerkt dat alle gewervelde dieren ledematen hadden met dezelfde fundamentele botstructuur. Bijvoorbeeld, de voorste ledematen van amfibieën, reptielen, vogels, en zoogdieren bevatten dezelfde basis botten. homologe structuren Darwin stelde dat dieren met soortgelijke structuren geëvolueerd van een gemeenschappelijke voorouder met een basisversie van die structuur.

Structuren die worden gedeeld door verwante soorten en die zijn geërfd van een gemeenschappelijke voorouder worden homologe structuren genoemd. Homologe beenderen, zoals getoond door kleurcodering, ondersteunen de verschillend gevormde voorpoten van moderne vertebraten (Gewervelden). Analoge Structuren

Lichaamsdelen die een gemeenschappelijke functiedelen, maar niet de structuur delen, worden analoge structuren genoemd. De vleugel van een bij en de vleugel van een vogel zijn analoge structuren. Rudimentaire Structuren

Na verloop van tijd, heeft natuurlijke selectie in de Galapagos eilanden geleid tot verschillen tussen bevolkingsgroepen die resulteerde in verschillende, maar nauw verwante, eiland-organismen. Niet alle homologe structuren hebben belangrijke functies.

Rudimentaire (ruw, onontwikkeld) structuren zijn structuren die geërfd zijn van voorouders, maar veel, of alle van de oorspronkelijke functies verloren hebben dankzij selectiedruk die op voorouders. Het bekken van walvissen zijn rudimentaire structuren. bij hun voorouders, speelde het bekken een rol bij het lopen. Toen de voorouders van de walvis zich echter aangepasten aan het leven in de zee, is deze functie verloren gegaan. Rudimentaire Structuren De appendix bij de mens of de benen van een drietenige skink zijn extra voorbeelden van rudimentaire structuren. Waarom zou een organisme structuren bezitten met weinig of geen functie? Een mogelijkheid is dat de aanwezigheid van een rudimentaire structuur geen invloed fitheid van een organisme. In dat geval gaat natuurlijke selectie het niet laten verdwijnen. Embryologie Vergelijkbare patronen van de embryonale ontwikkeling bieden verder bewijs dat organismen afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. Recente waarnemingen maken duidelijk dat dezelfde groepen van embryonale cellen zich in dezelfde volgorde, en in soortgelijke patronen homologe (gelijksoortig, overeenstemmend) weefsels en organen vormen bij vertebraten (gewervelden).

Vergelijkbare patronen
van embryologische ontwikkeling
leveren verder bewijs dat alle
organismen afstammen van een
gemeenschappelijke voorouder. Genetica en Moleculaire Biologie Toevallig zijn enkele van de sterkste bewijzen die de evolutieleer ondersteunen afkomstig uit de genetica.

We begrijpen nu hoe genetische mutaties optreden tijdens de geslachtelijke voortplanting en hoe erfelijke variatie (natuurlijke selectie) werken. Gondwana Bijvoorbeeld: De Gemeenschappelijk Genetische Code Alle levende cellen gebruiken gecodeerde informatie in hun DNA (is de naam van een groep speciale chemische verbindingen die in letterlijk alle cellen van alle levende wezens voorkomen) en RNA (fungeert als de “bemiddelaar” tussen DNA (informatie, instructies) en eiwit (uitvoerder) om ervoor te zorgen dat cel processen slagen) om informatie te vervoeren van de ene generatie naar de volgende. Gelijkaardige genetische codes is onweerlegbaar bewijs dat alle levende organismen afstammen van gemeenschappelijke voorouders. Homologe Moleculen Homologe proteïnen delen uitgebreide structurele en chemische gelijkenissen.

Een van de homoloog eiwitten is cytochroom c, dat functioneert in cellulaire ademhaling(Cel ademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering uit ADP ATP wordt gegenereerd, onder verbruik van zuurstof (O2) en productie van kooldioxide). Opmerkelijk gelijkaardige versies van cytochroom c worden gevonden in bijna alle levende cellen: van gist en bacteriën tot planten, dieren en mensen.

Uit dit alles blijkt dat alle organismen een
oude gemeenschappelijke voorouder delen.

Dergelijke ingrijpende biochemische overeenkomsten zijn het best verklaard door Darwins conclusie: Levende organismen zijn geëvolueerd door afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. Bijvoorbeeld bacteriën die in een warmwaterbron leven zijn zeer verschillend van dieren, maar veel van de genen en veel van de eiwitten gecodeerd door deze genen, zijn vergelijkbaar met die van dieren. Voorbeelden Deze slakken zijn allemaal dezelfde soort van Cubaanse Slakken Welke kenmerken hebben al deze slakken met elkaar gemeen? Welke verschillen zie je? Wat regelt de eigenschappen van een organisme? Toen op de Beagle, nam Darwin 3 manieren dat soorten verschillen waar...
Full transcript