Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nehéz az iskolatáska? - Segít a báb!

No description
by

Judit Szluka

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nehéz az iskolatáska? - Segít a báb!

Nehéz az iskolatáska? - segít a báb!
Bábjáték az iskolában
Az iskoláskorba lépő gyermek számára a fő tevékenységforma még mindig a játék. A tanulás is a játékos tevékenységeken keresztül lesz a legeredményesebb. A bábjáték, mint komplex játéktevékenység, a gyermek számára nem művészi, esztétikai élményt, hanem életélményt jelent. Nagyon hatékony eszköz a pedagógus kezében.


Végül
"Bábművészet nincs fantázia, innováció nélkül!
Innováció nélkül nincs gazdag jövő! A gyermekkor egyik ajándéka lehet – és kell is, hogy legyen – az örömmel elsajátított önbizalom, az alkotni vágyás, a határtalan képzelőerő birtoklása és alkotásba vitelének képessége. ... A test mindennapos nevelése mellé oda kell emelődjön a lélek mindennapos gondozása. Ép testben ép lélek csak akkor lesz, ha a tiszta lelkület, az erkölcs vivőközege – a művészet – ismét visszakerül a helyére. Puskás és  Bartók népét a világon mindenütt ismerik – róluk, általuk. A nyelvünket nem értők – a Bábszínház zseniális előadásainak,  Bartók, Kodály műveinek „megtekintése” után mértek nagyra a múltszázad végén. Tömegek szeretetét, szívét kell megnyerni újra, s erre a művészet különösen alkalmas. Ne legyünk vakok! Az út mentén kufárok ezrei kínálják bájos bóvlijaikat, mérgező kütyüiket!  A képlet egyszerű, a  gyerekekhez a bábszínházon át vezet az út. " Szentirmai László
Miért a báb?
Bábjáték a terápiában
A kisgyermek elvont fogalmi gondolkodása még fejletlen, nem tudja, – vagy csak alig – elmondani, mi bántja, mik a félelmei, mitől szorong, mire vágyik, leginkább csak játéka tükrözi tudatos és nem tudatos problémáit.
Ahogy a gyermek feldolgozatlan élményei, lelki sérülései a játékban megelevenednek, úgy képes a szakember ezek korrekciójára, a gyógyításra.
Kb. négy éves kortól a gyermek már képes arra, hogy az általa mozgatott babával létrehozza önállóan a cselekményt, melyet rendszerint nem vonatkoztat magára. Áttétel képződik közte és a probléma között, és ez a személytelenség engedi az elfojtott indulatok megnyilvánulását, hiszen óvva van a lojalitáskonfliktustól, a valós helyzet szorongásaitól.
A bábjáték, mint cél

Teremtés. életadás. A bábjáték valóságossága áll szemben a virtuális lét kettős tudatával.. Megálmodott, megtervezett, két kézel teremtett, élővé varázsolt, térbe helyezett, zenével, élő szóval, valódi közönségnek átadott..
Komplexitás: Képzőművészet, iparművészet, tárgy- és környezetkultúra, médiaművészet, színművészet, zene, tánc, pantomim...
Akotó- és előadóművészetként is fejleszti a személyiséget, sőt tudást is ad át, de ilyenkor a művészi produktum létrehozása, az alkotói folyamat megélése az elsődleges cél, mindent ennek rendel alá.
Az iskolában tanórán nem, de szakköri keretek között működhet.

A bábjáték, mint eszköz
Alkalmazott bábjáték
Világjáték
Nagyon hatékony, az egyik legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Előnye, hogy a vizsgált személyben játék-, alkotás- örömélményt kelt, korosztályra való tekintet nélkül. Maga az építés folyamata, a problémák és feszültségek megjelenítése alkotás és játék közben terápiás hatású. Pszichoterápiai gyakorlat nélkül sem ártalmas, amennyiben a gyerek szabad játékát empátiával követi a megfigyelő.
"Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem." Konfuciusz
A mese és a gyermek
A báb és a gyermek
Bábjáték
Életjáték
Bábtípusok
Kicsiknek
Síkbáb
Ujjbáb
Tenyérbáb
Nagyobbaknak
Kesztyűs báb
Asztali báb
Marionett
Gyors megoldások
Tárgyjáték
Maszkos játék
Árnyjáték
Botbáb, titiri báb
Papírszínház, mappaszínház
Taneszközök
Meseládikó
Varázsláda
Komplex művészet
A játék és a gyermek
Kettős tudatélmények: álom és ébrenlét, játék, művészet (irodalom, színház)
A gyermekek különösen fogékonyak a kettősségre, arra, hogy egy történést, egy helyzetet csaknem egyidejűleg kétféle rendszerben értsenek meg.
A játéknak vágyteljesítő funkciója van, csak varázsolni kell, és minden azonnal bekövetkezik. A játékban minden minden lehet, ez pedig közös vonása a gyermekinek és a művészinek.
A kettős tudatra való fogékonyság megmutatkozik abban, hogy a szürrealizmus kettős jelentésű ábrázolá­sainak legjobb megértői és műélvezői a gyerekek.
S megmutatkozik abban, ahogyan a gyerek játszik, és ahogy befogadja a mesét.
A világ jelenségeinek magyarázata - a gyermeki világkép
Artificializmus: a gyermek a természeti jelenségeket (Napot, Holdat, folyókat, hegyeket) úgy képzeli el, mint amit emberek készítettek.

Animizmus: az élettelen megelevenítése.

Antropomorfizmus: élettelen dolgokat emberi tulajdonságokkal ruház fel.

Mágikus gondolkodás: varázslatos oksági viszonyokat tételez fel egy-egy jelenség között.

Ez a fajta világnézet magyarázza azt, hogy a gyermek a játékot és a mesét valóságként éli meg. A kisiskolás korú gyerek még mindig elsősorban a mesét és a játékot szereti.


A mesei kettős tudat átjárhatóságot jelent a mese varázslatos világa és a valós világ között.
Az archetipikus képek lenyűgöző erejű személyes élményként jelennek meg, amelyek megélése a gyermeki személyiségre fejlesztő hatással bír.
A valóság, a világ megismerése a gyerek számára a mesék segítségével történhet, mert ez az a forma, mely megfelel a gyermeki gondolkodásnak. A mesét a gyerek szereti, élvezi, mert a mesei motívumok, fordulatok összhangban vannak a gyermek pszichés fejlődésének jellegzetes vonásaival.

Egyezések:
„minden minden lehet motívuma és az átváltozás”
„ellentétek preferenciája”
„ismétlés folyamatossága és biztonsága”
„veszély – megmenekülés”
„kompenzálás”
„a vágyteljesítés lelki dinamikája”

Ismét két párhuzam a mese és a játék között: a minden minden lehet, a metamorfózis szabad lehetősége és a vágyteljesítés logikája mindkettőben megfigyelhető azonos funkcióval.
A mese csodájának, természetes optimizmusának megkérdőjelezetlen elfogadása a gyermek mágikus világképével magyarázható.
Polc A. állította össze, sorozata 24 bábuból áll.
• Ezek a gyermek elsődleges és másodlagos környezetének tagjai, és néhány jelképes ember-állatfigura
• A feladat: a készlet segítségével megeleveníteni egy történetet, amit ő talál ki. Paraván mögött alkalmazzák.
• Egyénileg és csoportosan is működik
• Nem olyan időigényes, mint a világjáték, intenzitása magasabb fokú
• Szűkebb diagnosztikai felületet biztosít
• A paraván rejtettséget, védelmet nyújt, kiemel a valóság korlátai, szabályai közül, oldja a gátlásokat
• A kínos, rejtett tartalmak szabadon felszínre kerülhetnek
• A gyermek átadja magát a játéknak, így nem éli meg a vizsgálati szituációt, a helyzet természetes marad

Terápiás hatása a játék vágyteljesítő , illetve a feszültség-, agressziócsökkentő funkciójából fakad.Diagnosztikai támpontok, szimptomatikus jegyek
• Dezorganizáció
• Izoláció
• Üresség
• Merevség, rigiditás
• Kategória hiány
• Traumatikus jegyek
• Agresszió
• Szorongás
• Regresszió
• Depresszió
A bábjáték sajátosságai

• 1. Képszerű – ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának
• 2. Dramatikus – ez az előadásmód sajátosan megfelel a gyermeki pszichének
• 3. Mozgásra épül a cselekmény –gyermekeknél a mozgásos komponensek nagyon erősek, a mozgásos élmény örömet jelent.
• 4. Jelképes – a gyermek utalásos, sűrített gondolkodásának megfelelő
• 5. Csodálatos – az élettelen bábu megelevenedik, a gyermek egyszemélyben alkotó – varázsló- és a teremtett lény.
• 6. Az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja – elfojtásokat, vágyakat, indulatokat lehet kiélni (mindezt úgy, hogy a valóságban nincsenek következményei)

• Paraván – rejtettséget, takarást, védettséget nyújt. Védelem, fedezék. Ház és színház. Játékra hívó hely. Kiemel a valóság szabályai és korlátai közül.
• A báb – varázslatos lény, a játékos azonosulhat vele, kínálja az újabb rejtőzködési, átalakulási lehetőséget. Erős felhívó jellege van.
• Beszéd, mozgás – az ezzel egybekötött identifikáció a legteljesebb, hatása a legerősebb

• Elsődleges környezet figurái: anya, apa, tanító néni, tanító bácsi, nagymama, nagyapa, kisfiú, kislány, iskoláslány, iskolásfiú, csecsemő, malacka, serdülő fiú, serdülő lány
• Másodlagos környezet figurái: fehér köpenyes figura; erőszak, hatalom képviselője; estélyi ruhás nő; futballista
• Jelképes figurák: királyfi; hosszú aranyhajú, fiatal nő; anonim figura; mikulás, jóisten, püspök, pap kifejezésére alkalmas figura; klasszikus bohóc figura; vörös trikóanyagból készült ördögszerű figura; fekete állatfigura; kígyó
Tesztbábuk
A Bábjáték és Világjáték kiegészítik egymást.
Bábjáték: tartalmi elemek dominálnak
Világjáték: formai, számszerű és strukturális elemek dominálnak

Formai megvalósításában az Életjáték építkezik az Európában használt szceno tesztre, azonban megoldásában újszerű, valójában a Világjátékot a Bábjátékkal kombinálja. A gyermeki élet elsődleges és másodlagos környezetének alakjai, mese és fantázia elemei jeleníthetők meg, de nem paraván mögött, hanem egy tépőzáras színpadon,
Funkciójában hasonlít a Báb-, illetve Világjátékhoz, hiszen segíti a gyermek világának megismerését, megfigyelőképességét, találékonyságát. Fejleszti alkalmazkodó képességét, amikor a játékot segítő felnőttel együtt játszik, segíti a gátoltság, félénkség feloldását. A játékfigurákkal a gyermek azonosul, egy-egy figura tág lehetőséget ad az identifikációra.
Az Életjáték egyénileg és kiscsoportokban alkalmazható, terápiás vagy terápiát kiegészítő céllal, felhasználható támasznyújtásként, ill. diagnosztikai céllal is. sőt minden olyan fejlesztő tevékenységhez alkalmas, amely a kommunikáció, a szocializáció fejlesztését szolgálja akár verbális, akár nonverbális módon.

A Báb-, a Világ-, valamint az Életjátékok egymás kiegészítőjeként használhatók.
A figurák
Drótból készültek, hajlítható végtagokkal.
Stabilan megállnak, így több szereplő mozgatása is lehetséges.
A figurák változatossága sokféle projekciós felületet biztosít.
Az elsődleges környezet figurái az anya (középkorú nő), az apa (középkorú férfi), a nagymama ( idős nő), a nagypapa (idős férfi), a kisfiú és a kislány, a tinédzser fiú és a tini lány, egy csecsemő, valamint egy maci, mint a gyermekek kedvenc játékállata.
A másodlagos környezet figurái a fehér köpenyes figura ( aki lehet orvos, eladó, fodrász), a katona, az estélyi ruhás nő és a futballista.
Mesebeli és szimbolikus figura a királyfi (herceg, hős, a kard kiegészítővel vitéz, harcos), a hosszú aranyhajú fiatal nő (amely tündérré, menyasszonnyá, királylánnyá, angyallá öltöztethető a kiegészítő eszközök segítségével: korona, fátyol, angyalszárny), a klasszikus bohóc, az öregapó (mely lehet még Mikulás, Isten, püspök, pap, öreg király, a palást és a korona kiegészítőkkel), az ördög, a boszorkány, a manó, valamint a sárkány és a kígyó.
A készletben van egy kutya is, amely lehet az ember barátja de egy támadó farkas is.
A gyermeki érzés mindig ambivalens, gyűlöl és szeret, haragszik és vágyakozik. Saját gyűlöletét mint gonoszságot éli meg, gyenge, kialakulóban levő ÉN-je nem tudja elviselni szeretete tárgyának támadását, hiszen ezzel önmagát is támadja, ÉN-jét veszélyezteti. Ezért szinte lehetetlen a gyermekkel verbális terápiát folytatni: képtelen problémáit feltárni. A szerepjátszás – és ez az, amit az Életjáték a babafiguráival és színpadával felkínál-, a gyermek természetes közege, hiszen apró korától spontán alkalmazza a más élőlénnyé válás – változás módszerét.
A gyermekek kiszolgáltatottak, az őt körülvevő közeget, körülményeket nem tudják megváltoztatni, csupán jó esetben esetleg befolyásolni. Ezekkel a játékokkal sokat tehetünk értük, örömet okozhatunk, sok terhet levehetünk róluk, és erőt adhatunk nekik.
A meseládikó és a varázsláda két komplex taneszköz, amely a Nemzeti Fejlesztés Terv H.E.F.O.P. 3.1.1. központi programjának keretén belül született. 2004 és 2007 között
Óvodásoknak készült.
A bábok, fajátékok, az összeállítható bábkészlet a gyerekekben megmutatkozó egyéni képességek feltárását és azok kibontakoztatását segítik.
A játékos, mesés keret lehetőséget ad az önkifejezésre, a nyelvi képességek kibontakoztatására, megerősítésére, a szorongások feloldására, leküzdésére, a magabiztosság elérésére, a különböző képességű gyerekek együttes munkájának megszervezésére, az együttműködésre, a kreativitás, a humorérzék, a képzelet, a fantázia fejlesztésére.
A ládikóban található bábok összeállítása, a figurák összetétele, a három különböző bábméret együttes használata alkalmas arra, hogy a családi helyzeteket, a gyerekeket szorongató problémákat eljátszhassák, mesei világba helyezhessék. A fajátékokkal a nyelvi készség, a ritmusérzék, a verbális memória, a beszédkészség fejlesztésére van lehetőség.
A paravánból árnyszínpad is készíthető.
Segédanyag: Székely Andrea: Bábjáték – a világ befogadásának elérhetősége
A világ befogadásának elérhetősége - Játékok a bábokkal, játékok a meseládikóval
Iskolásoknak. Azért született a Varázsláda, hogy a ládában található eszközökkel játékos keretet adjunk a különböző képességű gyerekek készség- és képességfejlesztéséhez, segítsük az önkifejezés, a verbális és nonverbális kommunikáció, az együttműködés, a fantázia, a kreativitás, az absztrakciós készség, a humorérzék, a szorongásoldás, az egyéni képességek feltárását és kibontakoztatását.
A Varázsláda taneszköz használata, a játékos feladatok, az együttes munka által esélyt ad a gyerekek számára a szociális hátrányok csökkentésére és a kulturális különbségek tolerálására.
Tartalma
Kesztyűs bábok, amelyek készen vannak - királyfi, királylány, bolond, szegényasszony, szegénylegény, róka, medve, farkas, kutya, macska, egér, nyúl stb.
Kesztyűs bábok, amelyek nincsenek készen - összeállítható bábkészlet, amelyből a gyerekek tetszés szerint állíthatnak össze bábokat. Botos bábok, maszkok, papír- és textilanyagok.
Kész, és összeállítható bábok
Egy láda, melyből bábszínpad és paraván is kialakítható.
Segédanyag:
Függöny mögött varázsláda/Játékok tára
Függöny mögött varázsláda: szakmai koncepció és programtanterv (Tanórán kívüli fejlesztés 1-6 évfolyam – báb-dráma)
Függöny mögött varázsláda: szöveggyűjtemény
Továbbá: foglalkozástervek, kézikönyv, módszertani DVD, hanganyag
Célok
Játékosság megőrzése, fejlesztése, testi- szellemi, lelki élmény, kíváncsiság, nyitottság, tanulási kedv megőrzése, befogadás érzékenységének fenntartása.
Személyes tapasztalatok aktivizálása, egyéni adottságok kihasználása, fantázia, kreativitás fejlesztése.
Önismeret, önértékelés, önbizalom, belső fegyelem fejlesztése. Tanulást segítő alapkészségek fejlesztése: pl. érzékelés, memória, mozgáskoordináció, téri tájékozódás, beszédkészség, ritmusérzék, koncentráció, megosztott figyelem, időérzék.
A verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése. A szövegértési képesség fejlesztése.
Erkölcsi és kulturális értékek közvetítése. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási és önkifejezési képesség fejlesztése. Az alapvető bábos és dramatikus kifejezési formák megismertetése, szereplés bátorítása, színpadi viselkedés elemi szabályai.
Az empátia és az együttműködési készség fejlesztése.
Személyiségfejlesztés, nevelés
Képességfejlesztés, oktatás
A kettő ritkán választható el egymástól
Bábjáték a NAT-ban
Egyéb lehetőségei
Idegen nyelv oktatás
Vizuális kultúra
Módjai: tanár játszik a gyerekeknek (egy bábbal, több bábbal), egy gyerek a tanárnak, egy gyerek a többieknek, több gyerek a többieknek.
Irányított, vagy spontán játék, betanult játék
Helyzetek, amiben segíthet a báb:
pl. iskolakezdési nehézségek, beilleszkedési problémák, csoportkohézió és csoportszerkezet alakítása, agresszivitás kezelése ("Herkules-terápia"), beszédgátoltság, szorongás - tárgy nélküli félelme nehezen oldhatóA báb olyan utat tud megnyitni a gyermek és a felnôtt között, amely addig zárva volt. A bábu, mint „átmeneti tárgy” – a két személy között közvetít. Segít abban, hogy ne kelljen még önmagunkat megmutatni, hogy ne kelljen még önmagunkat elvállalni, hanem szépen lassan egy „álca”, egy „álarc” mögötti takarásból csak egy kicsit kelljen elôbújni, így ôrizve még saját gyermeki énünket.
Két módja is lehet: a gyerek a bábnak közli a szándékát, vagy a bábon keresztül közöl.
A választott technikát meghatározza játszó gyerekek életkori sajátossága, "bábos" képzettsége és a történet cselekménye, a bábjáték célja.
Spontán játékra alkalmas bármilyen alap bábkészlet meseszereplőkkel, Életjátékból ismertetett archetipikus figurákkal.
Ezen felül jó ha van egy adott személyiséggel felruházott, névvel rendelkező báb.
A Goethe Intézet programja: a Puppenkoffer
Cél:
A projektmódszer elterjesztése a korai nyelvoktatásban.
Két utazó báb egy bőröndben: Lotta és Fabian
Csak németül értenek.
Kilenc témakörben adnak impulzusokat: pl. bemutatkozás, iskola, sport, öltözködés, étkezés
A magyar tanulók életét szeretnék megismerni, amit a gyerekek miniprojektek keretében dolgoznak ki.
A témák a tananyaghoz kapcsolódnak, érdekesek, életszerűek.
A tanítók a 3-4 órás projekt megvalósításához részletes útmutatást kapnak.
Eredetileg 3-4. osztályosoknak szánták.
Lehetőségek
Az anyanyelvi oktatásban is alkalmazott módszerek, csak idegen nyelven
Báb, mint közvetítő alkalmazása
Egy identifikációs tárgy, melyen keresztül könnyebb a kommunikáció.
Egyidejűleg kisgyerek, jóbarát, és bohóc.
Leginkább a korai nyelvoktatásban játszik komoly szerepet.
Mozgó száj, és fogásra alkalmas kéz.
Saját hangja, személyisége, története van, hibákkal, mai gyerekekre jellemző érdeklődéssel, de legfőképpen kommunikatív, játékos, barátságos és kíváncsi. Legyen rokonszenves!
Dicsér, javaslatokat tesz, korrigál, kritizál, hibázik, viccel, jókedvet teremt, kérdez, szabályokat állít fel, emlékeztet a szabályokra, irányítja a beszélgetést.
Csak az oktatott idegen nyelven ért, a tanár a tolmács szerepét veheti fel kezdetben.
A gyerekek kettős tudatára épít.
A báb folyamatosan jelen van az órán.
Negyedik osztályig működőképes.
Lehetséges szerepkörök
Tanár a báb közvetítésével beszélget a gyerekekkel.
Gyerek a báb közvetítésével beszélget a többi gyerekkel.
Tanár beszélget a bábbal, a gyerekek hallgatják.
A gyerek beszélget a bábbal, a többiek hallgatják.
A tanár közvetít a gyerekek és a báb között.
A gyerekek jelenetet adnak elő a báb/bábok segítségével a többieknek.
Helyzetek, amiben jó szogálatot tehet
A báb felmenti a tanárt szigorú és értékelő szerepkörből.
A gyerekek könnyebben veszik fel a kapcsolatot a bábbal, mint a felnőttel.
Kényszer nélkül motivál a kötetlen idegen nyelvű kommunikációra.
Enged hibázni.
Szórakoztatóvá teszi a nyelvtanulás monoton elemeit.
Rituálékban működhet közre, ami gördülékenyebbé teszi az oktatást.
A kész bábjátékig vezető út nagyban szolgálja fejlődését.

"A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása.
Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-tárgyi világban történő tájékozódás minősége.
A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása.."

Dráma és tánc - választható tantárgy.

Eszközkészletében a báb fontos szerepet kap alsó tagozaton. Nem véletlen.

"Tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.
segíti a tanulók személyes megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, ön- és társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában. A hagyományok megismerése hatékonyan járulhat hozzá a közösségi tudat és az önazonosság erősítéséhez.
A mozgásos tevékenységek fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást, a testtudatot, a mozgáskoordinációt és az állóképességet."
Fejlesztési területek, amiben szerepet játszik
Kapcsolódási pontok
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
erkölcstan,
környezetismeret,
technika, életvitel és gyakorlat,
ének-zene

Erkölcsi nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés: erkölcsi érzék fejlesztésében, felelősségtudat, igazságérzet.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, családi életre nevelés: néphagyományok, szűkebb környezet szokásai.
Testi és lelki egészségre nevelés: figyelem összpontosítása, koncentrációs és lazító játékok.
Önismeret és a társas kultúra, felelősségvállalás másokért, önkéntesség: érzelmek hiteles kifejezése, empátia és kölcsönös elfogadás. Ön- és társismeret, együttes tevékenységek öröme. Kapcsolatok létrehozása és fenntartása, másik ember iránti kíváncsiság, együttérző képesség, segítő magatartás.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: mérlegelés, döntéshozatal, döntések következményei – gyakorlatban, védett környezetben tapasztalhatja meg.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: az aktív tevékenységek folytán jelentős szerepet játszik. Bővül a tanuló szókincse, fejlődik a szóbeli kapcsolatteremtési képessége és a szövegértése.
Szilágyi Barnabás
Olaf Möller, színházpedagógus, szociálpedagógus, bábszínész
Full transcript