Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les fonts del dret laboral

No description
by

Emili Marin

on 9 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les fonts del dret laboral

Les fonts generals del dret laboral FONTS
FORMALS FONTS
MATERIALS Poders o col·lectius amb facultat
per a crear normes jurídiques QUI crea el dret Formes mitjançant les quals es manifesten
les normes jurídiques NOM de la norma en funció
de qui l'ha creada NORMES COMUNITÀRIES (UNIÓ EUROPEA) Parlament de la Unió (i altres) La Constitució (CE) La Societat principi de jerarquia normativa El principi de jerarquia normativa implica que les normes de rang inferior no poden contradir el regulat en les de rang superior i que les normes únicament poden ser derogades (anul·lades) per altres del mateix rang o superior + - Tractats internacionals La comunitat internacional Lleis - Orgàniques - Ordinàries Diferències:
- Matèria que regula: de totes les matèries que la constitució reserva a llei, hi ha alguns que la constitució exigeix que siguin regulats per llei orgànica.
- Majoria exigida: llei orgànica, majoria absoluta; llei ordinària, majoria simple. El Parlament Reial decrets legislatius
Reial decrets - lleis El govern Concepte: - REIAL DECRET LEGISLATIU: normes
amb rang de llei que elabora el govern
per delegació del parlament - REIAL DECRET - LLEI: Normes amb rang
de llei que elabora el govern en casos
d'extraordinària i urgent necessitat (han
de ser convalidades pel parlament en el
termini de 30 dies). Hi ha determinades matèries que
la constitució diu que s'han de
regular per llei (per exemple: laboral) Reial decrets
Decrets Govern d'Espanya
Govern de Catalunya Representants dels treballadors
i empresaris Conveni Col·lectiu Costum Societat = jerarquia
normativa Manera d'actuar d'una col·lectivitat en matèries
no regulades per normes escrites, el compliment
de les quals és obligatori
En dret laboral, ha de ser local i professional
Principis generals del dret Societat norma exclusivament laboral
Full transcript