Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az elméricskélt család

Részben elhangzott a Magyar Családterápiás Egyesület XXVIII. Vándorgyűlésén (2014. ápr. 27)
by

Katalin Vida

on 27 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az elméricskélt család

„Nem minden megszámlálható, ami számít, és nem minden számít, ami megszámlálható”
(A. Einstein).


Dr. Túry Ferenc vezetésével a SOTE-n a gyermekkori éjszakai ágybavizelés (enurézis nokturna) családterápiája
Dr. Hardy Júlia koordinálásával SCORE projekt honosítása
???

Ma Magyarországon a hatékonyság kutatások

Grounded theory approach
(„lehorgonyzott elmélet”) (Glaser and Strauss (1967): a kutatási téma azonosítására
Diskurzus elemzés:
a nagyobb témák azonosítására, a mintázatok felismerésére (hogyan és minek tulajdonítanak jelentést a kliensek, milyen témákat járnak körül, milyen pozícióból beszélnek)
Narratív elemzés:
a történet, a szereplők, a cselekmény azonosítása
Change process research
- Robert Elliott (2010):
Segítő faktorok:
megkérdezni a klienst, hogy mi segített neki
Fontos események
: megkérdezni a klienst, hogy mi volt fordulópont számára
sequential processes:
microanalysis of interactions between clients and therapistsFolyamatra koncentráló kvalitatív módszerek

Kvalitatív (és kvantitatív) kutatási módszer
Konstruktivista tudományos paradigma
Antropológiai kutatáshoz hasonlóan az „egyediség”-re kíváncsi
Módszert továbbfejlessze, gyakorló szakembereknek nyújtson információt

Ld. (Coulehan et al., 1998; Couture and Sutherland, 2004; Friedlander et al., 1994; Frosh et al., 1996; Gerhard, 2001; Helmeke and Sprenkle, 2000; Kogan, 1998; Kogan and Gale, 1997; Sprenkle and Moon, 1996).


2. „folyamatra” fókuszáló kutatások

What is effective in therapy?
(Miller and Duncan, 2000)

Kvantitatív kutatási módszer
Pozitivista, objektív tudományos paradigma
RCT, szigorú protokoll, és megismételhetőség
CST helyét biztosítsa a terápiák között (közpolitika, lobbi tevékenység, egészségügy)

Ld. (Carr, 2000; Cottrell, 2003; Cottrell and Boston, 2002; Law and Crane, 2000; Leff et al., 2000; Sprenkle, 2003)

--> Evidence-based családterápia?

1. „Kimenetre” fókuszáló kutatások

„Rangsorolja, mit tekint hasznos információ forrásnak a terápiás munkájában?”

Saját terápiás munka korábbi tapasztalatai
Szupervízió
Saját pszichoterápiás kutatás
Sajátélmény, mint kliens
Elméleti publikációk olvasása
Kutatási jelentések olvasása

Safran et al 2011

Objektív természettudományosság kritikus szemlélete
a pszichológiai kutatások eredményei objektív mérések eredményei (szélesebb társadalmi és szűkebb intézményi kontextus?)
kutatási témának korábbi eredmények variációját preferálja
pszichofiziológiai és jól megragadható témákat részesíti előnyben

Tudatosítani, hogy milyen kutatási témát preferálunk, mert a pszichológia ez egyik legfontosabb tudomány, amelyik a „normalitást” konstruálja


Kvalitatív kutatás mint kritikai pszichológiai paradigma II.

Neutralitás kritikus szemlélete:
a tudomány értékmentes, ami ideológiával terhelt az hiteltelen
a tudomány logikai alapon fejlődik és univerzális megállapításokat tesz
a terápiás viszonyulás semleges


tudatosítani az értékeinket és előfeltevéseinket
tudatosan viszonyulni ahhoz, hogy mit tekintünk „normálisnak” (pl. gyermektelen, sikeres nő meg nem élt "nőisége)

Kvalitatív kutatás mint kritikai pszichológiai paradigma I.

(Az előadás Charlotte Burck, az EFTA heidelbergi
konferenciáján elhangzott előadásának továbbgondolt változata)


Vida Katalin

ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola,
Tanácsadás Pszichológiája Tanszék
vida.katalin@ppk.elte.hu


Evidence-based terápia követelményei:

Kettős vak elrendezésű kutatások szerint nagyobb a hatékonyság, mint akiket nem kezelnek
Szigorú protokollal rendelkezik
Jól körülhatárolt módszer jól körülhatárolt kliens csoporthoz


Családterápia módszerek és iskolák integrált szemlélete, nem lehet szigorú protokollt gyártani belőle

Nem is kell, hiszen a rendszerszemlélet eleve egy másik logika mentén szerveződik mint a kutatások ok-okozati logikája


Evidence-based családterápia

Családterápiás hatékonyságvizsgálatok

Hogyan működik a módszer? - „Process research”

Működik-e a módszer? - „Outcome research”

ld. még: http://prezi.com/gfwymeo5jx5l/kritikai-pszichologia-a-pszichologia-kritikaja/
Családterápia MA szintű képzésével talán újra összeér a módszer oktatása, kutatása és a gyakorlat és így beindulnak majd az egyetemeken a terápiás kutatások
Terápia
Kutatás
Oktatás
Az elméricskélt család

„Rangsorolja, mit tekint hasznos információ forrásnak a terápiás munkájában?”

Saját terápiás munka korábbi tapasztalatai
Szupervízió
Saját pszichoterápiás kutatás
Sajátélmény, mint kliens
Elméleti publikációk olvasása
Kutatási jelentések olvasása
Safran et al 2011
15%
Kvalitatív vizsgálat a terápiás változatos sarkalatos pontjaoról
(pivotal moments)

Helmeke & Sprenkle (2000): Clients' perspective on pivotal moments
egy házasságon belül is szétválik a férázassága és a feleség házassága, ahogyan a terapeuták is máshogyan élik meg a terápiát --> párterápiás ülésen három/négyféle valóság konstruálódik
MÓDSZER:
3 párterápia elemzése (videófelvétel) - ugyanaz a terapeuta
bemeneti kérdőív: Dyadic Adjusment Scale (http://trieft.org/wp-content/uploads/2010/09/DAS+1.pdf)
minden terápiás ülés után rövid kérdőív (PSQ) a párnak és a terapeutának is:
házastársak arra válaszoltak, hogy szerintük mik voltak az adott ülés jelentős pillanatai,
a terapueta arra válaszolt, hogy szerinte mik voltak az adott ülés jelentős pillanatai és miért
10 ülés, majd a terápia lezárta után interjú (PTI)
1. a kliensekkel újranézették a videókon azokat a pillanatokat, amelyeket a PSQ alapján jelentősnek ítéltek és megkérdezték, hogy miért voltak jelentősek
2. a párterapeuta és a kliensekkel közös interjún a terapeutával együtt visszanézik és egyértelműsítik, hogy mik voltak a párnak a jelentős pillanatok
Eredmények
24 sarkalatos
pillanat az összes 23 ülés alatt
habár ez azt jelentené, hogy "átlagosan" 1 sarkalatos pillanat ülésenként, de ezek eloszlása nem volt egyenlő, a 2/3-a sarkalatos pillanatoknak együtt jelent meg, tehát ritka volt, hogy egy ülésen csak egy történjen
a nők jellemzen többet jelöltek meg
a sarkalatos pillanatokat a PSQ-ban nagyrészt azonnal jelölték, az a pár, amelyik abbahagyta a terápiát 3 ülés után, viszont csak utólag jelölt meg egyet (változás észlelése -> terápiás motiváció)
a
2. ülésen történt
a legtöbb jelentős pillanat
a kezdeti sarkalatos pillanatok, amiket a PSQ-n jelöltek, a későbbi PTI-n nem bizonyultak annak, nem tudták felidézni miért jelölték meg, ugyanakkor a terápiás célmeghatározás a terápiás elköteleződés miatt később mégis fontosnak bizonyoltak
a 24 sarkalatos pillanatból 3 olyan volt
, amit a
férj ÉS a feleség
is annak jelölt, ebből 2 a terápia utolsó szakaszában és
2 olyan volt, amit mind a három résztvevő annakí ítélt (<10%)!
a terapeuta 50%-kal többe eseményt jelölt jelentőségtelinek, de ez nem volt összefüggésben azzal, hogy mennyire voltak elégedettek a terapeuta rájuk hangoltásgával
egy-egy kifejezés bizonyult gyakran sarkalatos pontnak,
még ha a téma el is hangztt már
, egy új kifejezés tudott "bekattani" valamelyik félnek
a változást a felek elsősorban a saját sarkalatos pontjaikhoz kötötték
a sarkalatos pontok akutális problémákhoz kötődtek
Kutatási terv?
több párt bevonni
két terapeutával vizsgálni?
kezdő és gyakorlott terapeutát bevonni?
hatékonyabb-e terápia, ha a terapeuta nagyobb arányban tudja "eltalálni", hogy mik voltak a sarkalatos pillanatok?
hatékonyabb-e a terápia, ha a sarkalatos pillanatok ki vannak hangosítva a résztvevők számára?
Full transcript