Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KNJIŽEVNOST RENESANSE

Dio hrvatske renesansne književnosti. Ponavljanje za ispit.
by

B P

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KNJIŽEVNOST RENESANSE

KNJIŽEVNOST RENESANSE
ponavljanje za B-ispit

Humanizam i predrenesansa
U kojoj se zemlji prvo javlja humanizam i predrenesansa?
Koja je književnost uzor humanističke književnosti?
Tko je u središtu interesa književnosti?
Na kojem jeziku se pišu djela humanizma?
Koja je razlika između humanizma i (pred)renesanse?
Renesansa
Od koje riječi dolazi riječ renesansa i što znači?
Gdje se prvo javlja?
Što je to renesansni humanizam?
Tko je renesensni čovjek?
Kakav je renesansni stil?
Objasni renesansni svjetonazor!
Koje promjene u društvu utječu na pojavu renesanse?
Hrvatska renesansa
Kada se javlja?
Koje su povijesne prilike u Hrvatskoj toga doba?
Koji je jedini slobodni dio Hrvatske?
Nabroji 4 renesansna središta i pripadajuće autore.
Predrenesansa
Predrenesansa je prijelaz između kojih dvaju razdoblja?
Nabroji barem dva predrenesansna europska pisca!
Što je
Kanconijer
i tko ga je napisao? Kako je koncipiran
Kanconijer
?
Što je to sonet?
Kome je posvećen
Kanconijer
?
Tko je Giovanni Boccaccio?
Žena kao inspiracija
Kako je opisana žena u djelima renesansnih pjesnika?
Koje pjesme i autore poznaješ?
Kako nazivamo imitiranje Petrarkina stila?
Kako se zove najstarija rukopisna zbirka hrvatskih petrarkističkih pjesama?
Tko su autori sljedećih pjesama:
Draža je od zlata
,
Prvi pogled
,
Blažen čas i hip
,
Jur nijedna na svit vila
?
Italija
antika
čovjek
latinski jezik
homo universalis
Humanizam
Giovanni Boccaccio: Dekameron
Koju je književnu vrstu utemeljio Boccaccio u
Dekameronu
?
Koji je temeljni motiv djela?
U koju je godinu smještena radnja?
Kako autor objašnjava kugu u Firenci?
Kako je struktirirano djelo?
Kakve su teme novela? Nabroji bar tri teme iz
Dekamerona
!
Kako završava svaka od novela?
Koja su obilježja srednjega vijeka, a koja obilježja predrenesanse u
Dekameronu
?
HRVATSKI HUMANIZAM
U kojim stoljećima nastaju djela hrvatskoga humanizma?
Na koje je dvije regije Hrvatska podijeljena u doba humanizma?
Nabroji humanistička središta!
Zašto je Italija važna za razvoj hrvatskoga humanizma?
Gdje djeluju humanisti iz sjeverne Hrvatske?
Koji je najznačajniji hrvatski humanistički autor?
Ivan Česmički: U smrt majke Barbare
Što je po književnoj vrsti
U smrt majke Barbare
?
Što je elegija?
Koje su teme pogodne za pisanje elegije?
Kako tumačiš to da je u humanizmu česta autobiografska elegija?
Juraj Šišgorić: Elegija o pustošenju Šibenskog polja
Odakle je Juraj Šišgorić?
Po čemu vidimo da je Hrvatska u to doba "antemurale christianitatis"?
Zašto je u hrvatskome humanizmu i renesensi česta protuturska tematika?
Kako se zove prva hrvatska tiskana zbirka pjesama? Gdje i kada je tiskana?
J. Šišgorić: Elegiarum et carminum libri tres, 1477. Mleci
Izumi i otkrića
kompas
barut
tiskarski stroj (Guteneberg) (sred. 15. st.)
otkriće Amerike 1492.
Ekonomija i društvo
robno-novčana privreda
trgovina i obrt
gradovi i građanski stalež
Znanost i nova slika svijeta
racionalna, empirijska metoda (eksperiment)
Znanje je moć (Francis Bacon)
heliocentrični sustav (Kopernik, Galilei, Newton, Kepler)
Umjetnost
Leonardo da Vinci - genij renesanse
umjetnost - Mona Lisa, Posljednja večera
znanstvenik - astronomija, aerodinamika...
racionalnost i znanstvena metoda
RENESANSNI ČOVJEK
Spoznaj sama sebe!
Hrvatski petrarkisti
Koliko generacija hrvatskih petrarkista poznaješ?
U kojoj zbirci su zastupljeni autori prve generacije?
Što znaš o ovoj zbirci? Koji su temeljni motivi ovoga zbornika?
Koji je dominantni stih hrvatske renesasne poezije?
Što je akrostih?
Tko je napisao najljepšu pjesmu hrvatske renesanse poezije?
Kako je strukturirana pjesma?
Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje
Koje je godine napisano djelo? Komu je posvećeno? Kako nazivamo djelo pisano u obliku pisma?
Kojoj književnoj vrsti pripada
Ribanje
?
Objasni naslov djela?
Koja je struktira djela?
Što je poučno u
Ribanju
?
Koji su likovi u djelu?
Koje narodne pjesme Hektorović zapisuje u djelu?
Zašto se pjesnik odlučuje na putovanje Jadranom?
Full transcript