Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblia, a stworzenie

No description
by

Katarzyna Rybińska

on 4 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblia, a stworzenie

Teorie o pochodzeniu człowieka
Ziemia ma 6 tysięcy lat (nie 3 mld lat)
Dowody na to, że ziemia ma
miliardy lat
:
Dzień 1
Księga Rodzaju 1:1-5
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem
i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży
unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się
światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była
dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i
nastał poranek - dzień pierwszy.
Dzień 3
Księga Rodzaju 1:9-13
Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno
miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. Wtedy nazwał
Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.
I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni
ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem
owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym
jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. I wydała ziemia zieleń,
ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo
owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział
Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek -
dzień trzeci.

Dzień 2
Księga Rodzaju 1:6-8
Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i
niech oddzieli wody od wód! Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił
wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak
się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i
nastał poranek - dzień drugi.

Księga rodzaju - o kreacjonizmie młodej ziemii
Czy biblia ma również rację co do stworzenia świata (księga Rodzaju)?
Pracę wyk. Katarzyna Rybińska

EWOLUCJA
System wierzeń, z których wynika światopoglad.
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?
Skąd przyszliśmy?
Z niczego
Kim jesteśmy?
Formami przejściowymi
Dokąd idziemy?
Do nikąd
Wyznawcy: Ateiści
EWOLUCJA TEISTYCZNA
Skąd przyszliśmy?
Z materii, którą stworzył Bóg
Kim jesteśmy?
Formami przejściowymi, którym Bóg dał duszę
Dokąd idziemy?
Do zbawienia lub potępienia
Czy Bóg naprawdę mógł posłużyć się ewolucją?
"Skoro śmierć przyszła na świat z powodu człowieka - Adama [...]
1 Kor
"Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożem, tak iż rzeczy, które widzimy,
nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego."
Hbr
"Jeśli Bóg posłużył się ewolucją, to znaczy, że nie potrafił zaplanować wszystkiego doskonale, musiał posłużyć się tworzeniem kolejnych wersji i ich poprawianiem. Jest to metoda podobna do człowieka, a nie doskonałego Boga. Założenie to stoi również w sprzeczności z tym, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Bo skoro człowiek ewoluował, to Bóg również musiał? Zgodnie z ewolucją, proces rozwoju istot żywych ciągle trwa. Oznacza to, że dzieło stworzenia nie jest skończone i dalej wymaga poprawek. Biblia mówi o tym, że proces stwarzania dawno się ukończył. Ponadto, wg teorii ewolucji człowiek powstał w wyniku doboru naturalnego, oznacza że Bóg posłużył się śmiercią słabszych, by doprowadzic do powstania człowieka. Jest to niezgodne z obrazem Boga miłosiernego, który kazał opiekować się słabszymi". - Aleksander Barański

Taki pogląd prowadzi do DEWALUACJI OBRAZU BOGA, niezgodnego z Biblią
Z teorii ewolucji wynika, że człowiek jest jedynie zwierzęciem
na wyższym stopniu rozwoju. Nasz gatunek traci w ten sposób specjalne miejsce,
jakie przewidział dla nas Bóg. W oczach ewolucjonisty przestaliśmy
być Bożymi stworzeniami, które Pan uczynił w specjalny sposób, na obraz
i podobieństwo Swoje. Staliśmy się po prostu innym rodzajem zwierząt.

CZŁOWIEK ZWIERZĘCIEM
Wyznawcy: Kościół prawosławny, katolicki
Papież Franciszek:
"Teorie ewolucji i Wielkiego Wybuchu są zgodne z prawdą,
a Bóg nie jest czarodziejem
z magiczną różdżką"
KREACJONIZM MŁODEJ ZIEMII
Skąd przyszliśmy?
Stworzył nas Bóg swoim słowem
Kim jesteśmy?
Ludźmi stworzonymi na obraz Boga
Dokąd idziemy?
Do zbawienia lub potępienia
Do roku 2006 kościół Katolicki odrzucał zupełnie teorię ewolucji
i miał stanowisko kreacjonizmu młodej ziemii.
Kreacjonizm - pojęcie zgodne z Biblią.
Był on pod silnym wpływem rozpowszechniającej
się wówczas teorii ewolucji. W wyniku swoich rozważań sformułował
on między innymi koncepcję nadczłowieka. Miała być to istota, obdarzona
wielką mocą woli, bardzo kreatywna, osiągająca pełnię życia. Te cechy
powodowałyby, że żyłaby ona poza obowiązującym resztę społeczeństwa prawem. Metodą na „wyhodowanie” nadczłowieka miało być selektywne
rozmnażanie ludzi o wyjątkowych cechach. De facto koncepcja nadczłowieka
miała zastąpić koncepcję Boga – spowodować aby człowiek stał
się równy Bogu.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
- filozof
TEORIA EWOLUCJI DOPROWADZIŁA DO HOLOKAUSTU!
Filozofię tą przyjął Józef Stalin oraz Adolf Hitler
Słabe ogniwo ewolucjne wg. Hitlera.
Ewolucja NIE JEST NAUKĄ, jest RELIGIĄ
Nauka -
systematyczna wiedza o świecie fizycznym
i materialnym zdobyta podczas
obserwacji i eksperymentów
.
(definicja słownikowa dictionary.com)
Mikroewolucji (teoria ewolucji na niej się opiera)
NIE DA SIĘ ZAOBSERWOWAĆ!
Na pytanie, skąd się wzięła materia? Nauka do dziś dnia nie zna odpowiedzi.
Wielki wybuch (część teorii ewolucji) mówi, że na początku nie było materii. Dla ew0lucjonistów, jak i dla nauki, problem powstania materii pozostaje zagadnienim niewyjaśnionym. Innym problemem ewolucjonistów jest brak form przejściowych pomiędzy gatunkami. Ewolucjoniści twierdząc, że gatunki ewoluowały muszą
w tę teorię po prostu WIERZYĆ, więc teoria ewolucji jest religią.
* - ewolucja kosmiczna
(pochodzenie czasu, materii, przestrzeni. Teoria Wielkiego Wybuchu)
-
teoria bez dowodów naukowych
* - ewolucja chemiczna -
teoria bez dowodów naukowych
* - ewolucja planetarna
(pochodzenie planet i gwiazd)
-
teoria bez dowodów naukowych
* - ewolucja organiczna
(pochodzenie życia z materii nieożywionej)
-
teoria bez dowodów naukowych
* - makroewolucja
(zmiana jednego gatunku w drugi, u roślin i zwierząt) - teoria bez dowodów naukowych

* -
mikroewolucja (
zmienność w obrębie danego gatunku zwierzęcia, rośliny) →
tylko to jest obserwowalne, i naukowo udowodnione. (jest również opisane w biblii!)

UWAGA! NIE DAJCIE SIĘ ZŁAPAĆ W PUŁAPKĘ EWOLUCJONISTÓW!

Ewolucjoniści-amatorzy krążący po sieci, opisują tysiące przykładów mikroewolucji (jedynego faktu z tej teorii) na udowodnienie, że CAŁA teoria ewolucji to prawda. Powołują się min. na to że żyrafa z czasem zaczęła mieć dłuższą szyję, człowiek na antarktydzie stał się bardziej odporny na mróz, jakieś bakterie po jakimś czasie stały się bardziej odporne na antybiotyk itd. To wszystko to są ciągle jedynie zmiany w GATUNKU, takie zmiany nawet są opisane w BIBLII. Ewolucjoniści wykorzystują tu sztuczkę psychologiczną, najpierw mówią fakt, a potem kłamstwo. Dzięki temu że usłyszeliśmy na początku prawdę, to co mówi dalej wydaje nam się prawdą.
Wynika to z nieznajomości dokładnie teorii ewolucji!

Założenia ewolucyjne, bez żadnych dowodów
Dr Karl Popper
powiedział:
"Ewolucja to nie fakt.
Nie kwalifikuje się nawet jako teoria czy hipoteza.
To metafizyczny program poszukiwań i to nie jest naprawdę testowalna nauka."
Julian Huxley
-
Szef UNESCO
"Przypuszczam, że powodem dla którego zostawiliśmy pochodzenie gatunków było to, że idea Boga przeciwstawiała się naszym standardom."
Profesor Louis Bounoure
powiedział:
"Ewolucja to bajka dla wyrostków. Teoria nie przyczyniła się do postępu w nauce.
Jest bezużyteczna."
Naukowiec Malcolm Muggeridge
powiedział:
"Jestem przekonany, że teoria ewolucji, zwłaszcza znaczenie jakie zostało jej dane, zostanie jednym z największych żartów książek historii w przyszłości. Potomni będą dziwić się, że tak marne i wątpliwe hipotezy mogły zostać zaakceptowane z takim ogromnym zaufaniem jak miało to miejsce. Jak ludzie mogą wierzyć, że powstali z kamienia 4,5 miliarda lat temu?Naukowcy którzy uczą, że ewolucja to fakt naukowy są wielkimi kanciarzami. Natomiast nauka, która tak twierdzi może być największą mistyfikacją w historii. W wyjaśnieniu powstania życia w wyniku ewolucji nie ma jednej joty faktu."
Dowody na to, że ziemia ma około
6 tysięcy lat
:
Założenie wielu wieków jest ikoną modelu ewolucyjnego. Prawie każdy podręcznik i magazyn popularnonaukowy naucza, iż ziemia ma miliardy lat.
Korzystając z datowania radioaktywnego naukowcy określili wiek ziemi na około 4,5 miliarda lat, a to wystarczająco wiele, aby wszystkie gatunki uformowały się na drodze ewolucji.
Naukowcy wykorzystują datowanie radioizotopowe jako podstawową/najważniejszą metodę obliczającą wiek ziemi.
Datowanie radioizotopowe (rozkład pierwiastków)
W 1997 roku grupa RATE wyruszyła, aby dokładnie zbadać założenia hipotezy stawiane w praktyce standardowego datowania radioizotopowego
Steve Austin, doktor geologii oraz członek zespołu RATE, miał skałę
ze świeżo uformowanej (1986r) lawy - lava dome - z Góry Świętej Heleny (datowanej na 1986 rok)
Korzystając z datowania metodą potas argon, świeżo uformowane skały okazały się mieć
pomiędzy 0,5 i 2,8 miliona lat
Góra Ngauruhoe jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów tego kraju (Nowe Zelandii).
Pobrano 11 próbek ze stwardniałej skały oraz obliczono ich wiek.
Wiadomo, iż skały te uformowały się z erupcji w 1949 roku; 1954 roku i 1975 roku. Próbki zostały wysłane do szanowanego, komercyjnego laboratorium (Laboratoria Geochron w Cambridge w Massachusetts).
Wieki tych skał różniły się od
0,27 do 3,5 miliona lat
. Ponieważ wiadomo, iż
skały te mają mniej niż 70 lat
, jasnym jest, iż przypuszczenie pierwsze jest ponownie fałszywe.

Podręczniki uczą, że Czerwone Gwiazdy zamieniają się w białe karły przez miliardy lat.
SYRIUSZ - BIAŁY KARZEŁ
Syriusz obecnie
1. Egipskie hieroglify sprzed 4000 lat, opisują Syriusza jako czerwoną gwiazdę.
2. Cycero w r. 50 przed Chrystusem stwierdził, że Syriusz był czerwony
3. Seneka opisał Syriusza jako bardziej czerwonego od Marsa
4. Ptolemeusz wymienił Syriusza jako jedną z sześciu czerwonych gwiazd w 150 r.


Super novy
Astronomowie zaobserwowali, że w czasie około 30 lat gwiazda "umiera" eksplodując do super novej. Jeśli wszechświat ma miliardy lat, to jak to jest, że istnieje MNIEJ NIŻ 300 SUPER NOVYCH (martwych gwiazd)? Według teorii ewolucji powinno być ich kilkaset milionów.
Poruszające się komety tracą materię. Maksymalnie komety powinny istnieć około 10.000 lat. Skoro świat ma miliardy lat, dlaczego widzimy je do dzisiaj?
Ewolucjoniści wpadli na taki pomysł:
"W 1950r, Jan Oort postawił HIPOTEZĘ (hypóthesis – przypuszczenie), że na krańcu układu słonecznego istniała powłoka komet"
Nowe dane poparły istnienie obłoku Oorta odledłego od 50,000 AU (AU - jednostka astronomiczna)
Pole Magnetyczne ziemii
Carl Friedrich Gauss zauważył, że pole magnetyczne z czasem słabnie. W ostatnich 150 latach osłabło o 6%,
a 4 w okresie 1000 lat o 40%. Po obliczeniach okazuje się, że ziemia nie może być starsza niż 25.000 lat.
30% deszczówki wpada do oceanów wprowadzając ze sobą sole mineralne. W wyniku tego oceany są coraz bardziej zasolone. Obecnie poziom zasolenia oceanów to 3.6%. Do 3.6% zasolenia wód w oceanach mogło dość w czasie krótszym niż 5000 lat. Skoro oceany istnieją od milionów lat, jak twierdzą ewolucjonści, to dlaczego zasolenie ich wód wynosi tylko 3,6% ?
Zasolenie oceanów
Bóg rozdziela wodę na dwie części. Widać wyraźnie, że
woda jest na dole, ale również unosi się na górze. Patrząc teraz przez okno,
zobaczymy niebo w zupełnie innym stanie. Być może będą tam chmury, ale
nie zobaczymy takiego obrazu, o jakim mówi Biblia. Tam jest opisany
płaszcz, zbudowany z wody, otaczający całą ziemię.
Fakt, że za oknami nie ma w tej chwili takiego zjawiska jest powodem,
dla którego ludzie odrzucają ten fragment lub dowodzą, że występuje
tutaj przenośnia – co w dalszym rozumowaniu przenoszą na cały rozdział.
Następuje tu jednak błąd logiczny. Jest nim założenie, że to, w jaki
sposób widzimy współczesny nam świat dowodzi, że tak było zawsze.
Możliwość fizycznego istnienia takiego płaszcza wodnego została
pozytywnie zweryfikowana. Efektem jego działania była znacznie lepsza
ochrona żywych organizmów na Ziemi przed działaniem promieniowania z kosmosu, powodującego szkodliwe mutacje. Mniejsza ilość uszkodzeń
kodu genetycznego przekładała się na znacznie lepszą kondycję populacji:
to może być jedno z wyjaśnień długowieczności pierwszych ludzi.

W takich warunkach na całej kuli ziemskiej panował jednolity klimat.Nie występowały
duże wahania temperatury i nie było wielkich kataklizmów, związanych
ze zmianami pogody. Mówiąc, innymi słowy, panowały wówczas najlepsze warunki, jakie możemy sobie wyobrazić tak dla życia człowieka jak i przyrody tzn.
zwierząt i rozwoju roślin.
Zmniejszona ilość promieniowania kosmicznego powodowała
również inne proporcje izotopów (odmian) poszczególnych pierwiastków
chemicznych, występujących na Ziemi, niż ma to miejsce obecnie. Jest to o
tyle istotne, że naukowe metody datowania za pomocą izotopów (między
innymi słynna metoda węgla c14) opierają się na założeniu, że w czasach
historycznych proporcje te były zbliżone do tych, jakie można zaobserwować
współcześnie. Minimalna zmiana warunków początkowych wpływa na
dokładność pomiarową tych metod w sposób radykalny, nawet o całe rzędy wielkości.

Trzeciego dnia wyłonił się ląd. Powstał on poprzez zgromadzenie się
wody w jednym miejscu. W wyniku tego działania powstał ocean, a wyłaniający się ląd stanowił jedną całość (jeden kontynent). Naukowcy w większości są zgodni co do tego, że na początku istniał właśnie jeden kontynent.
Dowody:
- Kontynenty wydają się do siebie pasować
- Podobne skamieliny znajdują się po obu stronach oceanów


O czym nie mówią:
- te same skamieliny są znajdywane na CAŁYM ŚWIECIE.
- Afryka została zmniejszona o 35% żeby pasowała do obrazka
- Wycięli Meksyk, Amerykę Centralną
- Dwa kontynenty zostały skręcone, jeden w jedną stronę, natomiast drugi w drugą

"fundamentalistyczny kreacjonizm nie jest zgodny z nauką katolicką."
- Biskupi podczas Rady Naukowej Episkopatu Polski w 2006
Zagadnienie ewolucji staje się dzisiaj na nowo przedmiotem
sporów i dyskusji. Z jednej strony, pewne środowiska ateistyczne
usiłują zastępować chrześcijańską naukę o stworzeniu, ideologicznym ewolucjonizmem. Działania te mają niezwykle szeroki zasięg:
od głoszenia "przypadku" jako źródła wszystkiego, co istnieje,
przez przyjęcie "ślepych sił natury", jako wyłącznych sił sprawczych
w procesach ewolucyjnych. Po drugiej stronie stoją przedstawiciele fideistycznego kreacjonizmu. Interpretują oni dosłownie
biblijne opowiadanie o stworzeniu świata. Ustalają wiek ziemi
na kilka tysięcy lat. Uznają istnienie jedynie tej liczby gatunków,
które zostały powołane do życia na początku. Ich zdaniem gatunki nie ulegają żadnym zmianom ewolucyjnym.
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią».
I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
Dzień 4
Dzień 5
Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
Dzień 6
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 3A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.
Dzień 7
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].
A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=2
https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/zoologia/11903-formy-przejsciowe-kregowcow.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemskie_pole_magnetyczne
http://mlot.blogspot.com/2011/04/teoria-ewolucji-stanowisko-koscioa.html
http://www.inteligentny-projekt.pl/pl/index.php/teoria-darwina
Źródła:
Teoria ewolucji Darwina, teoria doboru naturalnego - teoria wyjaśniająca mechanizmy ewolucji biologicznej, przedstawiona przez Karola Darwina w dziele "O powstawaniu gatunków" w 1858. 
W "O powstawaniu gatunków" Darwin wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. Chciał wyjaśnić zjawisko życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji.
Zaproponowane przez Darwina wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane, że szybko zostało przyjęte przez większość biologów.

Swoją teorię Darwin oparł na następujących obserwacjach i założeniach:
- gatunki są bardzo płodne, a liczba potomstwa przekracza liczbę osobników, które osiągną wiek reprodukcyjny,
- liczebność populacji, z niewielkimi zmianami, pozostaje stała,
- źródła pokarmu są ograniczone, ale na przestrzeni czasu są stosunkowo stabilne, wiąże się z tym
"ślepa walka o byt",
- w obrębie gatunków rozmnażających się płciowo, właściwie nie ma dwóch identycznych osobników,
- niektóre z tych zmienności bezpośrednio wpływają na zdolność osobnika do przeżycia w danym środowisku,
- większość tych zmienności jest dziedziczna
- osobniki mniej przystosowane do środowiska mają mniejsze zdolności przeżycia i mniejsze szanse
rozmnożenia się,
- osobniki lepiej przystosowane mają większe prawdopodobieństwo przeżycia i tym samym reprodukcji,
- osobniki, które przeżyją, mają większe szanse na przekazanie swoich dziedzicznych cech potomstwu.
Darwinizm
i wiele, wiele innych...
Full transcript