Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sveriges statsskick

En titt på hur vår demokrati fungerar i praktiken.
by

Rolf Fält

on 5 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sveriges statsskick

Sveriges statsskick
1. Grundlagarna
"All offentlig makt utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger
på fri åsiktsbildning och på allmän
och lika rösträtt. Den förverkligas
genom ett representativt och par-
lamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse."
Regeringsformen (RF)
Tryckfrihetsförordningen (TF)
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
Successionsordningen (SO)
"Konungen ska alltid vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är."
2. Riksdagen
Allmän rösträtt
Proportionella val
4% spärren
349 mandat som fördelas efter valresultatet.
Utse statsminister
- talmannen föreslår
- riksdagen röstar
Stifta lagar
Proposition

Motion
Kontrollera regeringen
Interpellation

Konstitutionsutskottet (KU)

Misstroendeförklaring
Statens budget
Finansministern lämnar varje år en budgetproposition.
Arbetet i riksdagen
motioner
propositioner
interpellationer
frågestunder
Kammaren (Plenisalen)
Utskotten
Utskotten är indelade i olika specialområden.

Efter att utrett och debatterat ett ärende så lämnar utskottet ett betänkande till riksdagen.
Partigruppen
Viktigt för att riksdagsledamöterna ska vet vad partiet vill.
Besluten förberedes i utskotten.
Ett utskott är som en miniriksdag.
Alla ledamöter från samma
parti ingår i en partigrupp
I partigruppen diskuteras
hur partiets ledamöter
ska arbeta i utskotten.
3. Regeringen
Statsrådsberedning och departementen
bildar regeringskansliet med 4500 anställda,
varav ca 120 politiker.
Regeringens uppgifter
Lämna propositioner till riksdagen
Ansvar för utrikespolitiken
Sker i samråd med utrikesnämnden
.

Regeringen kan via EU sluta avtal utan
riksdagens godkännande.

Militära uppdrag utomlands kräver
riksdagens godkännande.
Genomföra riksdagens beslut
Statsförvaltningen
Detta sker genom
Regleringbrev
Förordningar
Årsredovisningar
Självständighet
Lyder under regeringen

Styr genom kungörelser

Kan handla om allt från kontroll och övervakning
till rådgivning och forskning

Finns på central, regional och lokal nivå
5. Kommunerna
4. Landstingen
Demokrati & Diktatur
makten vara koncentrerad till en enskild person eller ett enskilt parti
åsikts- och yttrandefrihet vara begränsad
rätten till myndighetsinsyn vara liten
rätten till fria val inte finnas
I en diktatur ska...
I en demokrati ska...
makten utgår från folket
alla ha rätt att uttrycka sina åsikter
myndigheterna ansvara inför folket
alla har rätt att rösta i hemliga och regelbundna val
Sverige är en demokrati
demos krati = folekts styre
dictatura = [lång krånglig historia om Rom]
gråzon
[verkligheten har en tendens att vara krånglig]
Sveriges statsskick
eller ja ...en konstitutionell monarki
1. Grundlagarna

2. Riksdagen

3. Regeringen

4. Landstingen

5. Kommunerna

kännetecken
- sätter grunden för hur den svenska statens lagar ska se ut
- väljs av svenska folket och skriver och utfärdar lagarna
- är det verkställande organet som styr Sverige
- självstyrande regionell politisk enhet
- självstyrande politisk enhet
För att förändra en grundlag krävs det en majoritet i riksdagen två gånger med ett val emellan.
skola och barnomsorg
äldrevård
socialtjänst
omsorg av funktionshindrade
miljö- & renhållning
räddningstjänst
vattenförsörjning
VAL
Uppgifter
1921 fick kvinnor röst för första gången

1907 fick alla män för första gången rösta
I Sveriges riksdag så får du rösta när...
du är över 18 år
du är svensk medborgare sedan 3 år tillbaka
majoritetsregering

minoritetsregering
om regeringen har tillräckligt med mandat för att själv styra Sverige
kräver att regeringen hela tiden kan kompromissa med oppositionen
- undersöker om regeringen brytit mot lagen
- kan tvinga regeringen att avgå
- skriftlig fråga till en minister
Magdalena Anderson
Förslag till riksdagen från riksdagen.
Förslag till riksdagen från regeringen.
mötena kallas plenum
här sker...
LIKE A BOSS
klubba besluten
Partipiskan!
Här träffas alla som kommer från samma parti.
15 utskott med
17 ledmöter i varje
TALMANNEN
Statsminister: Stefan Löfven (S)

Finansminister: Magdalena Andersson (S)

Kultur- och demokratiminister: Alice Bah Kuhnke (MP)

Samordnings- och energiminister: Ibrahim Baylan (S)

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister: Per Bolund (MP)

Landsbygdsminister: Sven-Erik Bucht (S)

Närings- och innovationsminister: Mikael Damberg (S)

Utbildningsminister: Gustav Fridolin (MP)

Gymnasie- och kunskapslyftsminister: Aida Hadzialic (S)

Minister för högre utbildning och forskning: Helene Hellmark Knutsson (S)

Försvarsminister: Peter Hultqvist (S)

Infrastrukturminister: Anna Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister: Morgan Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister: Ylva Johansson (S)

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat: Isabella Lövin (MP)

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister: Åsa Regnér (S)

Miljöminister: Karolina Skog (MP)

Civilminister: Ardalan Shekarabi (S)

Socialförsäkringsminister: Annika Strandhäll (S)

Utrikesminister: Margot Wallström (S)

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister: Gabriel Wikström (S)

Inrikesminister: Anders Ygeman (S)

EU- och handelsminister: Ann Linde (S)

Bostad- och digitaliseringsminister: Peter Eriksson (MP)
Sveriges regering
Utrikesminister
Carl Bildt
riksdagen
Ett hundratal lämnas varje år.
Budgettpropositionen är den viktigaste.
Handlar oftast om lagförslag.
utredning
remiss
lagrådet
1. Statlig förvaltningsmyndigheter (246 st)
2. Myndigheter under riksdagen (4 st)
3. Statliga affärsverk (3 st)
4. AP-fonder (6 st)
5. Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84 st)
6. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter (23 st)
7. Svenska utlandsmyndigheter (103 st)
Totalt finns det 469 myndigheter!
självstyrande regionell politisk enhet
självstyrande lokal politisk enhet
Sveriges högsta politiska nivå
(val vart fjärde år)
(val vart fjärde år)
(val vart fjärde år)
En av sveriges största arbetsgivare
Europeiska Unionen
6 av 10 lagförslag till riksdagen kommer från Bryssel.
(EU-val vart 5:e år)
27 medlemsländer
500 miljoner invånare
Världens största ekonomi
Kort fakta
Syftet med EU
Skapa fred genom demokrati
Gemensamt frihandelsområde
Sammarbete i utrikespolitiska frågor
EU-kommission
EU-parlamentet
Ministerrådet
LAG
1. EU-kommissionen - Här förberedds alla lagförslag. Liknar våra utskott.
2. EU-parlamentet - här sitter de folkvalda EU-politikerna, precis som vår riksdag.
3. Ministerrådet - består av representanter från alla regeringar i EU.
4. När EU-parlamentet och ministerrådet kommit överens stiftas en ny EU-lag.
Hur mycket av våra friheter ska bestämmas i Bryssel?
Inga tullar inom EU
EU har en egen centralbank & valuta (euro)
EU:s budget är på 132 miljarder euro (2013)
EKONOMI
Hur ser EU:s ekonomiska framtid ut?
Hur kommer EU se ut om 10 år?
politisk radikalisering
minskat förtroende för staten
avskaffad välfärd
ökande klyfter
Sölvesborgs kommun
Budget: 1050 miljoner kronor
Anarki
Ingen ska styra!
Monarki
EN som styr
Fredrik Reindelt
p
Ytterligare åtagande sker på frivillig basis.
EX migrations- , fritids- , kultur- , energi- & bostadsfrågor.
Ansvarar för
Ytterligare åtagande sker på frivillig basis.
EX migrations- , fritids- , kultur- , energi- & bostadsfrågor.
Ansvarar för
sjukvård
tandvård
lokaltrafik
kulturfrågor
Styrs av: S+V+MP, 24 av 47 (majoritet)
Styrs av: S+V+MP 24 av 49 (minoritet)
Budget:
Full transcript