Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategisch personeelsmanagement in Delft

No description
by

Nicolette Boersma

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategisch personeelsmanagement in Delft

Strategisch personeelsmanagement in Delft
Co creatie
Kennisveld HRM
Nicolette Boersma, Regisseur
naar een HRM strategie
2012 - 2020
Visie
Strategie
Doen!
Aantrekkelijke, flexibele, wendbare organisatie
Hoogwaardige
procesondersteuning
Degelijke
bedrijfsvoering
Innovatieve
werkomgeving
(Vernieuwing) duurzame infrastructuur
Vernieuwing CAO
Self service concept
functiewaarderingssysteem
management informatie
Delft 3.0
verzelfstandigingen
Brede, duurzame inzet van personeel
Hervormen (competenties) personeelsbestand
Ontwikkeltraject Ruimte
Leefstijl programma
Ontwikkeltraject Samenleving
Hauptmeier & Klotcher
Switch pool
i Lab
Train je collega
2020
2014
Lean management
'de Switch'
in regie brengen
plateau planning
2013
2015
Lessons
learned
Proces faciliteren
Communiceren
Regisseren
Labellen
Bestuursakkoord
Regie (rekenkamer rapp)
Stadskracht
KOERS
in regie brengen
Lessons
learned
'Stip'
Doel
'plan, do, check, act'
Leiderschapsprogramma
Competentie ontwikkeling
Nieuwe CAO
'Huis GBO'
Klantgericht
Meer digitaal
Zoveel mogelijk gestandaardiseerd
Maatwerk waar echt nodig
Trots zijn om voor Delft te werken -> ambassadeur
Ronde langs cluster MTs
Strategische beleidskern
hoofden BVTs
GMT
OR
Controllers
Concreet vormgeven
aan nieuwe competentie externe gerichtheid
HRM strategie verbinden met vraagstukken gemeente
Medewerkers ontwikkelen
Ontwikkeltraject 2013 en verder
Trekkingsrecht per cluster
Permanente educatie
Cafetaria aanbod -> opleidingskalender
In overleg met medewerker
en leidinggevende
Aandacht voor competenties: samenwerken en bestuurlijke sensitiviteit
Carriere perspectief en uitdaging bieden
Strategisch personeels-management
Rol leiderschap na KOERS
Potentials en jonge medewerkers kansen bieden

Opleidingsplan en ontwikkeling
KOERS concreet vormgeven en koppelen aan clusters
Toekomst-bestendige medewerkers
Bijdragen aan ontwikkel-traject van de
clusters
Regie ontwikkelen
'Regeren is vooruitzien'
Strategische personeelsplanning
Resultaatsturing aanbrengen in gesprekscyclus
Coaching van management in methodiek
Jaarcyclus
Kwantitatieve analyse + arbeidsmarkt analyse
Coachend leidinggeven
bijdragen aan doelen gemeente
Twee competenties per jaar centraal stellen
Moderniseren werkgeverschap
2020
2014
2002 March
(cc) image by jantik on Flickr
2013
2015
'Stip'
Doel
Leiderschapsprogramma
Competentie ontwikkeling
Doen!
Stimuleren mobiliteit
De 'Switch'
Early adaptors
Leefstijl programma
Pilot 'light versie'
55-plussers: full swing programma
Voeding, bewegen, stress management, social support
CAO van de toekomst
Aankoop instrument
Pilot
Landelijk initiatief van gemeentesecretarissen
Gedwongen mobiliteit: externe coordinator mobiliteit: spin in web, één aanspreekpunt
Aanstelling algemene dienst
Individueel keuze budget
Brede, duurzame functies
Vergroten flexibiliteit medewerkers
Eenvoudige, toekomstproof systematiek.
Plateuplanning
Het Nieuwe Werken
talent management
vitaliteitsmanagement
(strategisch) opleiden
arbeidsvoorwaarden
competentie-
management
(strategische) personeelsplanning
...
Yammer
Competenties ontwikkelen:
in jaarcycli 2 competenties centraal stellen
'Lerende organisatie'
Visie
Handelen
Fouten maken
Houding verbeteren
Fouten analyseren
Opnieuw proberen
Groei
Leiderschap ontwikkelen
Leidinggeven aan 'de Switch'
Resultaat sturing
Plan dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen geformuleerd in Stadskracht, regie en KOERS
Doel
Netwerk vaardigheden
Collegiale consultatie
Contextueel leren
Gekoppeld aan gesprekscyclus
Flexibele lerende organisatie
Visie
Vernieuwen functie inpassing
werkkosten regeling
Coachen van medewerkers
Eenvoudig
Transparant
Flexibele, breed inzetbare, toegeruste medewerkers
Toegerust: kennis, kunde, competenties, gedrag, houding (overtuiging/motivatie)
Resultaat
Verbinding
Ontwikkeltraject vorm onderdeel van plan de Switch
Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid
Draagt bij aan flexibele organisatie, vergroten mobiliteit, meer inidviduele keuzevrijheid, toekomstproof
Sturen op resultaat en geld = besparen
leren staat centraal
Smart resultaat afspraken
Permanent in gesprek zijn met elkaar over ontwikkeling
Sturen op kwaliteit: het gaat om mensen!
Voor sturen is inzicht nodig
Switch pool
Pilots 'zelfstandige public professional'
Aanhaken bij landelijke initiatieven: de Grote intocht, Flexbee, Peer to Peer....etc.
Beleidsrichtlijn voor het aanwenden van flankerend beleid budget
Vrijwillige mobiliteit beter benutten
De 'bolletjes' van HRM
Werving & selectie
Loopbaan & mobiliteit
Arbeidsvoorwaarden en beloning
Personeel & Planning
Werving & selectie
Arbo, verzuim & reintegratiebeleid
Opleiding & ontwikkeling
Leidinggeven
Feedback &
beoordeling
Taakinhoud & arbeidsorganisatie
Ontwikkeltraject
Switch pool
Strategisch personeelsmanagement
Kleinere, slimmere organisatie
Omgeving
Primair proces
Organisatie strategie
HRM totaal
Full transcript