Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

præsentation adm.ba. praktikkens dag

No description
by

Mirjam Gork-Jensen

on 2 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of præsentation adm.ba. praktikkens dag

Administrationsbacheloruddannelsen UCSJ

Din Karriere
Adgangskrav

Viden

Den uddannede har viden om
1) viden om
anvendt teori og metode
inden for det offentlige administrative område,
2) viden om den
offentlige sektors opbygning, finansiering og kompleksite
t,
3) viden om den
samfundsmæssige, retlige og institutionelle
baggrund for
velfærdssamfundet
og den offentlige sektor,
4) viden om administrationsbachelorers videngrundlag og samspil med andre professioner i
tværprofessionelle
og tværsektorielle sammenhænge og
5) forståelse af
embedmandens professionelle rolle.
Mål for læringsudbytte
- STAT, REGION, KOMMUNE
- PRIVATE ARBEJDSMARKED
Professionsbachelor i offentlig administration
- En akademisk uddannelsen på bachelorniveau, men med stor fokus på professionen
- varighed 3,5 år - 4 mdr. praktik
- første hold i Næsved sept. 2013
- udbydes som e-læring og alm. fremmøde fra sep. 2014

Indflydelse
Fremtidens velfærdssamfund


En bred vifte af undervisningsformer

- praksisuge
- holdundervisning
- øvelser
- e-læring
- etc
Ansvar
JOBPARAT
Kvote 1 :

Dansk gymnasial eksamen

Engelsk på C-niveau, Matematik eller Erhvervsøkonomi på C-niveau eller Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Kvote 2

En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1

En kontoruddannelse med specialer

En relevant erhvervsuddannelse med engelsk på C-niveau, matematik på C-niveau eller Erhvervsøkonomi på C-niveau

Ingen adgangsgivende eksamen - Individuel Kompetencevurdering
Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse.
UCSJ uddanner til hele region Sjælland og resten af verdenen
Studiestart:
1. september 2014
Fremmøde + E-læring
2. februar 2015
Fremmøde


Attraktiv arbejdskraft
Sagsbehandler, kommunikationskonsulent, rådgiver, vejleder, HR-medarbejder, personalekonsulent, direktionssekretrær, beskæftigelseskonsulent, økonomimedarbejder, udddannelsesvejleder og meget andet
Kommunkationsopgaver, sagsbehandling, projektstyring, vejlednings- og konsulentopgaver, administrative opgaver af enhver art, udviklingsopgaver
tjek vores hjemmeside: http://ucsj.dk/uddannelser/administrationsbachelor/

Ønskes mere info:
Uddannelsesleder, Mirjam Gork-jensen, 72481062, mgj@ucsj.dk

Studievejleder Peter Thystrup, pth@ucsj.dk, tlf: 7248 10 02

Optagelse: optagelse@ucsj.dk, tlf: 7248 10 01

http://ucsj.dk/optagelse/

Formål med uddannelsen
Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration er at kvalificere den uddannede til
selvstændigt og på tværs af p
rofessioner og sektorer at
løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver
i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offentlige sektor


Kerneområder

1) Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning.
2) Borger og demokrati, herunder demokratiudvikling og borgerinvolvering.
3) Politik og policy, herunder forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger.
4) Kvalitet og innovation, herunder innovativ opgaveløsning.


Fokus på handlekompetencer
Eksempel fra praksisugen på, hvordan de studerende arbejder
Den uddannede kan (færdigheder)

1) vurdere konkrete
administrative problemstillinge
r samt begrunde og formidle relevante
løsningsmodeller
til relevante målgrupper,
2) vurdere og
optimere processer
i opgavevaretagelsen i den offentlige sektor,
3) vurdere, f
ormidle, dokumentere og kvalitetssikre d
rifts- og udviklingsopgaver i den offentlige administration,
4) agere inden for
relevant lovgivning og forvaltningspraksis
,
5) foretage og formidle begrundede valg af
analyse- og løsningsmodeller
på baggrund af relevant forsknings- og udviklingsbaseret viden og dokumenterede erfaringer og
6) initiere og
gennemføre administrative opgave
r i en politisk styret organisation.
Den uddannede kan (kompetencer)

1)
optimere opgaveløsningen
i den offentlige sektors administration, herunder
agere innovativt
i håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede opgaver i feltet mellem borger, forvaltning og politiker,
2)
selvstændigt
og professionelt koordinere tværprofessionelt og
projektorganiseret
samarbejde,
3) identificere, vurdere og anvende r
elevante teorier og metoder
med henblik på opgaveløsningen og udviklingen heraf og
4) identificere og vurdere
egne læringsbehov
i arbejdsmæssige sammenhænge for at kunne tilføre den nødvendige viden for opgavens løsning.

E- læring

Uddannelsens udbydes første gang som e-læring 1. september 2014
Samme uddannelse - samme læringsmål, samme eksaminer, men andre måder at lære på
Større fleksibilitet og større krav til selvstændighed
2-4 fremmøde dage pr. måned i Næstved
Praktikpladser garanteres i region Sjælland
Full transcript