Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pam AU - Bl 11

No description
by

Llinos Williams

on 16 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pam AU - Bl 11

Bywyd Cymdeithasol
Gwaith
Byw oddi cartref
Cyrsiau
Cyfarfod pobl newydd
Gwaith:
Cymdeithasau a chlybiau:
Timau a chyfleusterau chwaraeon:
Clwb comedi i'r orsaf radio
Chwaraeon Eira i hoci tanddwr
Sialensiau newydd a ffordd wahanol o astudio
Darlithoedd, seminarau, gwaith ymarferol y rhan fwyaf o ddyddiau
Mwy o ryddid – nid proses ddysgu gaeth
Fy nghwrs
Social
SOCIAL
Llinos Angharad Williams
Swyddog Cyswllt Ysgolion
Llawer iawn o weithgareddau a chyfleusterau
Dros 40,000 o gyrsiau gwahanol
Profiad gwaith
Astudio dramor
Llai o amser cyswllt
Eich cyfrifoldeb chi yw mynd i’ch darlithoedd a
gwneud eich gwaith
Cael eich trin fel oedolyn

Dod yn fwy annibynnol

Byw gyda phobl yr un oed â chi

Profi amgylchoedd newydd

Cefnogaeth i fyfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr
Gwahanol ddulliau asesu a dysgu
Trefnu eich amser yn effeithiol
Terfynau amser caeth a datblygu sgiliau academaidd newydd
Pam mynd ymlaen i Addysg Uwch?
Gall prifysgol fod...

Y dewis iawn i chi

Yn amser anhygoel!

Yn rhywbeth na fyddwch fyth yn difaru ei wneud

Yn gyfle i chi wireddu eich potensial

Yn brofiad a wnaiff newid eich bywyd
Pam Addysg Uwch?
Gyrfa
Pobl o wahanol gefndiroedd a diwylliannau
Pawb yn yr un gwch
Mwy o ferched nag o ddynion
Ymweld â’ch ffrindiau
Eich Gyrfa
Mwy o gyfleoedd
Mwy o ddewisiadau o swyddi gwych
Mwy cyflogadwy
Dyrchafiad yn uwch ac yn
gyflymach
Llai tebygol o fod yn ddi-waith
Ennill mwy o gyflog
Be nesaf?
Be wnewch chi flwyddyn nesaf?

Lefel A, BTEC neu gyrsiau galwedigaethol arall?

Pa pynciau?

Be allwch chi wneud yn yr ysgol fydd yn helpu eich cais?
Rhai prifysgolion angen graddau, e.g.
ABB, CCC

Eraill angen pwyntiau, e.g.
128 pwynt
(=ABB),
96 pwynt
(=CCC)

Pwyntiau Lefel A:
A = 48 pwynt
B = 40 pwynt
C = 32 pwynt

O bosibl bydd gofynnion TGAU penodol hefyd e.e. Seicoleg at Fangor, C yn TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg
Prifysgol Bangor
@prifysgolbangor
prifysgolbangor
prifysgolbangor
www.bangor.ac.uk

www.opendays.com

www.studential.com

www.thestudentroom.co.uk

www.ucas.com

www.unistats.direct.gov.uk

www.university.which.co.uk

www.whatuni.com
Gwefannau defnyddiol
Prifysgol Bangor
@prifysgolbangor
prifysgolbangor
prifysgolbangor
Be fyddech chi angen er mwyn cael lle yn y brifysgol?
Mae cais prifysgol llwyddiannus yn golygu:

Dewis y cwrs cywir
Ysgrifennu datganiad personol da
(I rai) Llwyddo mewn cyfweliad

Gall
Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru
eich helpu gyda phob un o'r tri pheth

I wneud y mwyaf o'r cymhwyster, dylech:

Teilwra Bagloriaeth Cymru at eich diddordebau a'ch dyheadau o ran gyrfa i'r dyfodol
Cadw gofnod o'r profiadau a'r sgiliau yr ydych wedi eu datblygu
Manteisio ar y cyfleoedd sydd yn rhan o'r cymhwyster
Full transcript