Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój fizyczny człowieka.

No description
by

Tomasz Osiak

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój fizyczny człowieka.


Rozwój fizyczny człowieka.
Przemiany w obrębie układów.
Układ Kostny
masa kości wzrasta podczas rozowju 27 krotnie
OSSYFIKACJA - przekształcenie tkanki chrzęstnej w kostną
noworodek- 270 elementów kostnych, koniec wzrastania - 223 elem.
wzrost wytrzymałości
funkcja oporowo lokomocyjna
zmienia się skład chemiczny kości
Układ nerwowy.
Okresy rozwojowe.
Okres noworodka
Okres ten jest tuż po zakończeniu życia łonowego. Zmiany polegają na adapatacji osobnika do otoczenia. Weiele układów juz w momencie przyjścia na świat jest już znacznie rozwiniętych. Okres ten stanowi przejście pomiędzy życiem łonowym, a poza łonowym.
ROZWÓJ FIZYCZNY CZŁOWIEKA
Układ mięśniowy.
Układ pokarmwy i wydalniczy
Układ krażenia
Układ limfatyczny
Układ dokrewny
Układ oddechowy
Poczatki prac nad rozwojem fizycznym
w. XVIII jedne z pierwszych prac naukowych
zaczęto zwracać uwagę na zwiazek między psychika, a rozwojem fizycznym czlowieka
wiedze na temat rozwoju fizycznego czlowieka zaczęto wykorzystywać do poprawy warunków życia
Przykładowe tamaty badań
wpływ czynnikow wrodzonych na jakość rozwoju
zwiazek procesow rozrostu z czynnikami środowiska
zjawiska akceleracji rozwoju
stan fizyczny populacji
objawy charakterystyczne dla etapów rozwojowych
pracanad budowa i postawa ciała
TOMASZ OSIAK
JAN SIELCZAK

Co to jest rozwój fizyczny?
Konsekwentny potok zmian prowadzacych organizm ludzki do osiagnięcia samodzielnej egzystencji i możliwości przedłużenia swojego istnienia przez wydanie potomstwa. Zmiany te objawiaja sie przede wszystkim w procesach
wzrastania
,
różnicowania
i
dojrzewania
organizmu oraz obejmuja właściwości somatyczne, funkcjonalne i wyodrębniajace sie czynności motoryczne.
R. Przywęda 1973
Od czego zależny jest rozwój fizyczny?
Na rozwój fizyczny wpływaja dwie grupy czynników:
Endogenne
genetyczne
paragenetyczna
niegenetyczne
Egzogenne
biogeograficzne
społeczno-ekonomiczne
Tryb życia

Zjawisko akceleracji rozwoju
Jest to fakt przyspieszonego rozwoju fizycznego młodych pokoleń. Do objawów akceleracji należa np. wzrost masy ciała noworodków, przyspieszenie zjawisk rozwojowych itp. Przyczynami najprawdopodobniej sa poprawa warunkow higienicznych, możliwość doboru partnera z odleglych miejsc, urbanizjacja i rozwój techniczny.
rozrost elementów
zwiększanie wydolności wysiłkowej
usprawnienie automatyzmu
brak większych z mnian w ogólnej budowie
szybszy i mocniejszy rozrost lewej komory
obniżenie tętna
wzrost ciśnienia krwi (szczególnie skurczowego)
zwiększenie pojemności wyrzutowej serca
zmniejszenie rozciagliwości naczyń
zmiany w składzie krwi
zwiększenie rozmiarów
zmniejszenie prędkości metabolizum
zmiany proporcji wielkości poszczególnych odcinków
zwiększenie ilości kwasu solnego
zmniejszenie ilości pobieranych składników z pożywienia
zmiana uzębienia
zmiana w składzie enzymów
rozwój bardzo dynamiczny
znaczacy wzrost węzłów chłonnych
pelni główna funkcje odpornościowa w organiznie dziecka
grasica rośnie do 2 roku życia, po okresie dojrzewania maleje
Okres poniemowlęcy
(do około 3 lat)
dzieko potrafi już przyjać spionizowana postawe ciała, ma opanowane podstawowe ruchu lokomotoryczne i manualne oraz ma za soba próby nawiazania kontaku
zmniejszenie tkanki tluszczowej
rozwuj mięśni szkieletowych
wzrost sily
wzrost odporności
obniżenie łaknienia
Okres przedszkolny
( do około 7 lat)
dziecko swobodnie się juz porusza
wszystkie zęby mleczne
porozumiewa się za pomoca mowy
zakończenie procesu mielinizajci
Młodszy wiek szkolny
(do 10-12 lat)
wymiana uzębienia mlecznego natałe
rozrost układu kostnego i mięśniowego
budowa ciała zaczyna przypominać budowe osób doroslych (inna u dziewczat i chłopców)
duża sprawnosc narzadów wewnętrznych
stabilizacja tętna
intensywny rozrost uladu limfatycznego
Jak oceniać rozwój fizyczny człowieka.
Zmiany w postawie ciała podczas rozwoju
Ontogenetyczna tendencje zmian w budowie i postawie ciała
Trudności w ocenie rozwoju organizmu dziecka
na rozwój składa sie wiele przemian
różny cykl, tempo, rytm zmian w poszczególnych narzadach i układach
zróżnicowanie osobnicze w rozwoju fizycznym
Metodu służace ocenie rozwoju fizycznego
Określenie wieku kostnego (szkieletowego)
Określenie wieku zębowego
Ocena wieku dojrzewania na podstawie cech płciowych
określenie wieku na podstawie zmian morfologicznych (wiek wzrastania lub wiek sylwetki)
Artykuł naukowy
Kwartalnik Problemy Higieny i Epidemiologii
2008, 89(1): 58-61

Elżbieta Chabros, Jadwiga Charzewska, Małgorzata Rogalska-Niedźwiedź, Bożena Wajszczyk, Zofia Chwojnowska, Joanna Fabiszewska

Zakład Epidemiologii i Norm Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

Problem naukowy:
Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwiatania sprzyja rozwojowi otyłości.

Grupa badana:
Badania przeprowadzono w latach 2005-2006 u młodzieży w wieku 11-15 lat w wylosowanych warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Zbadano 1054 uczniów. (500 chłopców 554 dziewczęta).

Stan wiedzy:
Coraz częściej konkurencyjnymi dla aktywności fizycznej są zajęcia związane z bezruchem. Aktywność fizyczna polskiego społeczeństwa jest niezawdowalająca. Od 2001 r. tygodniowy wymiar obowiązkowych lekcji z wychowania fizycznego dla szkół podstawowych (klasy od IV do VI) i dla gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne. W badanych szkołach prawie wszyscy uczniowie uczestniczyli w lekcjach wych fiz, a całkowicie zwolnioncyh byo 3,2% chłopców i 4,3% dziewcząt.

Wyniki badań:
W różnyh formach sporotwych zajęć pozalekcyjnych uczestniczyło 38,6 % chłopców 34,7% dziewcząt. Najczęsciej zajecia odbywały sie 1-3 razy w tygodniu. Zajęcia nie wymagających aktywności fizycznej (odrabianie lekcji, oglądanie telewizji itp) zajmowały młodzieży średnio 4,5h dziennie. Aż 30,6 % chłopców i 25,3 % dziewcząt spędzało w ten sposób ponad 5h dziennie. Większość uczniów (92,8 chłopców i 91,7 % dziewcząt) oceniło swoją aktywnośc fizyczną jako duża lub przeciętną. Tylko 7,2 % chłopców i 8,3% dziewcząt uważało, że ich aktywnośc fizyczna jest za mała. U 18,4 % chłopców i 11,9% dziewcząt stwierdzono nadwagę, a otyłość występowała u 2,8% chłopców i 3,4% dziewcząt.
Metody:
badania na podstawie wywiadu i na podstawie przeprowadzonych badań antropometrycznych, obliczono BMI i oceniona częstość występowania otyłości.

Dyskusja:
Wyniki badań prowadzonych w Europie wykazują spadek w rekreacyjnych formach aktywności fizyczne młodzieży. Z badań ststydtycznych wynika, że 30 % uczniów uprawia aktywność fizyczną rekreacyjną co najmniej raz w tyg. przez godzine lub więcej. Badania Cabaka i Woynarowskiej wynika, że 65% nastolatków nie osiąga zalecanego poziomu aktyności fizycznej oraz aktywność fiz zmniejsza sie wraz z wiekiem. Występuje wyrażna dysproporcja między czasem poświecanym na zajęcie ruchowe i biernym spędzaniem czasu wolnego. Zajęcia w pozycji siedzącej zajmowały średnio 4.5h dziennie. Konsekwencją małej aktywności fizycznej i niewłasciwej diety jest narastanie częstosci wyśtepowania nadwagi i otyłości. U warszawskiej młodzieży w wieku 11-15 zaobserwowano znaczny wzrost tch schorzeń w odniesieniu do lat 70.
Wnioski:
Aktywnośc fizyczna młodzieży warszawskiej w czasie wolnym w czasie wolnym jest niewystarczająca i daleka od zalecanej. Sytuacja ta wymaga szybkich działań w celu aktywności fizycznej w czasie wolnym poprzez wdrażanie dzieci i młodzieży do uczetnictwa w róznych formach systematycznej aktywności ruchowej i stworzenie warunków do jej bezpiecznego uprawiania.
Niemowlęctwo
Okres pokwitania
Okres młodzieńczy
Metody oceny postawy ciała
łącznik organizmu z otoczeniem
wydalanie produktów przemiany materii
przyrost pęcherzyków płucnych
zmiana budowy klatki piersiowej
zmiana rytmu oddechowego
zwiększa się masa mięśni
zmienia się skład chemiczny - więcej substancji białkoweych, mniej wody
rośnie liczba MIKROFIBRYLI - elementów kurczliwych
nie zmienia się liczba pasm mięśniowych
wrastanie w głąb mięsni włókien nerwowych
coraz lepsze zdolności ruchowe
koordynacja działania inncyh organów
rozrost mózgowia przez cały okres wzrostu - 3,5 krotnie.
rozwój przebiega w kolejności : 1 Rdzenń 2 podwzgórze 3 móżdżek 4mózg wraz z korą
MIELINIZACJA WŁÓKIEN - pokrywanie włókien otoczką tłuszczową która pełni funkcje "izolatora" - poprawia odbiór bodzców
Okres pokwitania ropozczyna się około 10/11 roku u dziewcząt i u 12/13 u chłopców. Już wczesniej (7-9 lat) obserwujemy rozrost gruczołów płciowych
W okresie pokwiatania szczególnie szybki jest rozrost narządów płciowych. w tym okresie zmieniaja się cechy płciowe 1,2,3 rzędne. Cały wiek pokwiatania trwa około 5 lat i dzieli się na dwa etapy.
trwa około 1 roku po okresie noworodkowym
znaczne tempo rozwoju
Niemowle podawaja swój ciężar po 5 miesiącach, a potraja po roku
zrastanie ciemiączka
słabo rozwinięty układ limfatyczny
z każdym miesiącem wzrasta odporność
Wiek młodzieńczy to ostateczne dorastanie organizmu. Powiększa się masa ciała przez przyrost tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Kończą się procesy OSSYFIKACJI w kościach długich. Ustala się ostateczna wielkość narządów wewnętrznych. Organizm skupia się na adaptacji do świata zewnętrznego, a nie do budowy.
Rozrost poszczególnych części ciała nie jest równy dla poszczególnych okresów. W rozwoju postawy ciała wyróżniamy okresy stabilizacji i chwiejności. Rozwój postawy kończy się około 18 roku życia i jest to proces bardzo indywidualny.
Trudności w opracowaniu metod:
Postawa ciała jest cecha labilna
Postawa ciała jest cecha indywidualna
Brak odpowiednich urzadzen
Problem w doborze odpowiednich metod
Metody oceny postaw ciała:
oceniajace cała sylwetkę
oceniajace poszczególne elementy ciała

Zmiany w postawie ciała – należy odrózniac pojęcia postawy ciała i jego budowy. Całe ciało człowieka możemy wyborazic sobie jako łańcuch składający się z wielu ogniw, które dysponują różnymi stopniami swobody ruchu. Ogniwa te, stanowiące elementy ciała mogą charakteryzować się różnym położeniem. Napięcie układu mięśniowego zapewniające wyporsotwana postawe ma charakter odruchu, który można wyrabiać przez oddziaływanie wychowawcze. Nawyk prawidłowej postawy ciała stał się tematem pedagogicznym. Warto wyjaśnić że liczba patologicznych wad budowy jest niewielka, natomiast często występują odchylenia od normy w poprawnym utrzymaniu postawy.
Znaczenie prawidłowej postawy ciała
stabilność wyprostowanej sylwetki człowieka
wydatkowanie energii
właściwe ułożenie organów i ich funkcje działające poprawnie
Bibliografia.

Rozwój somatyczny i motoryczny R. Przewęda
Bochenek Anatomia prawidłowa człowieka
Full transcript