Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học

No description
by

Neko Nya

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học


Lý do chọn đề tài
Tình hình nghiên cứu
Năm 2012
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp
Bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh và tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.
Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học
Thực trạng và giải pháp cho vấn đề việc làm của sinh viên ngành CNTT trường ĐH Duy Tân
Phạm vi nghiên cứu
Về mặt không gian: tập trung nghiên cứu tại trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng.
và đưa ra giải pháp.
Về mặt thời gian: nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên ngành CNTT trong năm 2012-2013

Năm 2013
Đề tài: Tình hình việc làm của sinh viên ngành CNTT
ĐH Duy Tân sau khi tốt nghiệp: thục trạng và giải pháp

Cấu trúc các chương
Ngoài phần mở đầu và kết thúc, bài nghiên cứu của chúng tôi gồm 2 chương.
GV HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN THỊ KIM BÀI
NHÓM SV THỰC HIỆN:
1. NGUYỄN ĐĂNG VINH
2. NGUYỄN ĐĂNG MINH

Chương 1: Thực trạng việc làm của SV ngành CNTT ĐH Duy Tân hai năm gần đây
Chương 2: Phân tích và nêu ra giải pháp cho các vấn đề việc làm.
Full transcript