Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Szkoła Podstawowa

No description
by

Mariusz Nosal

on 14 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Szkoła Podstawowa

KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE
ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA
w roku szkolnym 2014/2015


Oddział przedszkolny
Z 21 osobowej grupy wychowanków oddziału przedszkolnego, 18 zostało zapisanych do klasy pierwszej.

Klasy I – III
Z grupy 51 uczniów – 50 uczniów uzyskało pozytywną ocenę opisową.

Klasy IV – VI
Z grupy 38 uczniów – wszyscy zostali klasyfikowani, wszyscy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.

a) Średnia ocen w szkole –
4.62

b) Średnia ocen w szkole z trzech przedmiotów (matematyka, język polski oraz język angielski) –
3.73

c)
16
uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 co stanowi
42,1 %
ogółu uczniów klas IV - VI

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
Wyniki szkoły w układzie terytorialnym – rok 2015
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA
SZKOŁA - WIZUALIZACJA
Programy realizowane przez szkołę
1. „Owoce w szkole”
2. „Szklanka mleka”
3. „Eko Asy”
4. „Klub Bezpiecznego Puchatka”
5. „UNPLUGGED”
6. „ORTOGRAFFITI z Bratkiem”
7. „Myślę, liczę, działam”
Nasz budynek ...
szkoda, że nie tak piekny i kolorowy jak wewnątrz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy

w Kunowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kunowie istnieje od 20 czerwca 1945 roku. Początkowo uczęszczało do niej 48 uczniów z Kunowa, Skalina, Wierzchlądu i Zieleniewa, zgromadzonych w dwóch oddziałach. Obecnie obok uczniów z w/w miejscowości uczęszczają do nas uczniowie z Morzyczyna, Kobylanki, Koszewa i Koszewka. W latach 1981 – 2001 szkoła nosiła imię Józefa Mozolewskiego, pedagoga i organizatora szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w okresie powojennym. Duch czasu wymusił jednak zmianę patrona szkoły, dlatego też w 65 rocznicę powstania szkoły podjęto decyzję o realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole”. 4 listopada 2010 roku przeprowadzono ogólnoszkolne tajne wybory. W wyniku głosowania wybrano Jana Brzechwę na patrona Szkoły Podstawowej w Kunowie. Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 28 października 2011 r.
W szkole znajduje się w siedem sal lekcyjnych, sala gimnastyczna z pełnym węzłem sanitarnym, biblioteka, świetlica, gabinet pedagoga i psychologa, w pełni wyposażony gabinet logopedyczny, stołówka z zapleczem kuchennym. Obok szkoły jest plac zabaw oraz boisko trawiaste. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny – tablice interaktywne (5 sztuk), rzutnik oraz komputery. Pracownia informatyczna wyposażona jest w komputery Apple Macintosh oraz tablicę interaktywną. Uczymy w dwóch systemach operacyjnych: Mac OSX oraz Windows.
Obecnie w szkole uczy się
100
uczniów. Najmniejsza klasa liczy 8 uczniów, największa - 17. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 11 dzieci.

W dniach
28.10.2014 – 30.10.2014
w naszej szkole gościł zespół starszych wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w skład którego weszły
Panie Alina Sukiennicka i Elżbieta Kanicka.

Badaniem objęto 38 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 55 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiady grupowe). Przeprowadzono ankietę i wywiad indywidualny dyrektorem szkoły, wywiad grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, a także 7 obserwacji lekcji oraz dokonano analizy danych zastanych. Na podstawie zebranych informacji został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe 3 obszary działania szkoły.

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach.

Oto nasze oceny:
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Poziom spełniania wymagania: A
KLASY
LEKCYJNE
KOMPUTEROWA
KLASA 1
KLASA 2
KLASA 3
ŚWIETLICA
KORYTARZ
SZKOLNY
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Mariusz Nosal
gabinet logopedyczny
stołówka
sala gimnastyczna
Od roku szkolnego 2012/2013 w szkole realizowany był projekt „Myślę, liczę, działam” na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów klas IV – VI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzone były dwutorowo. Część zajęć prowadzona była przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim, a część przez nauczycieli uczących w szkole. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia przygotowujące uczniów klas szóstych do sprawdzianu. Były to zajęcia z języka polskiego, matematyki, przyrody oraz języka angielskiego. Poza tym odbywały się rownież zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
W styczniu 2016 r. Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie. Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu.
Analiza wyników nauczania w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016
Klasa IV – 4,76
Klasa V – 4,35
Klasa VI – 4,19

W I semestrze 2013/2014 – 4,27
W I semestrze 2014/2015 – 4,37
W I semestrze 2015/2016 –
4,43
Średnia ocen w szkole 3 z trzech przedmiotów (tj. język polski, matematyka i język angielski) -
3,42
Klasa IV – 3,98
Klasa V – 3,42
Klasa VI – 2,86
Full transcript