Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Untitled Prezi

No description
by

Grace Branzuela

on 12 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Untitled Prezi

TEKNOLOHIYA SA PAGTUTURO:
EPEKTO SA PAGKATUTO Kahalagahan
ng Pag-aaral para sa mga guro Katuturan ng mga
Salitang Ginamit Computer Laboratory lugar o silid kung saan natitipon ang lahat ng mga kompyuter Digital Video Disc digital video disc, kagamitang ginagamit sa panonood ng video disc E-TV popular sa tawag na "educational television", isang panoorin sa telebisyon na nagpapalabas ng mga edukasyonal at kapupulutan ng aral na panonoorin na nararapat sa mga mag-aaral ICT Information and Communication Technology Internet gamit sa pang-akademya at pangkomersiyong pananaliksik na lumilikha ng maraming server na kilala sa tawag na websites; isang koneksiyon ng isang kompyuter sa buong mundo; ginagamit bilang isang daan ng pakikipagkomunikasyon at isang daan upang makakuha ng impormasyon sa buong mundo Kompyuter galing sa salitang Ingles na "computer", isang kagamitan na pwedeng makakuha ng ano mang impormasyon, isa rin itong kagamitan na kasangkot sa paglinang ng kaalaman ng mga kabataan; isang makinang nagbibilang, gumagawa ng mga operasyong lohikal at makina sa pagtatrabaho LCD Projector light crystal display projector; ito ay may kakayahan na palakihin ang mga imahe upang mas maayos na maipakita ang mga halimbawa ng mga tagapagturo/guro Pamanahong Papel isang pagsulat ng awtput ng isang semestreng pag-aaral at pananaliksik ng isa o pangkat ng mga mag-aaral upang manaliksik; ito at tinatawag sa Ingles na "term paper" Teknolohiya isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan, at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao Telebisyon isang parisukat na aparato na mapanonooran ng mga paboritong palabas; isang pasilidad na nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga manonood para sa mga mag-aaral para sa mga gobyerno para sa iba pang mga paaralan Paglalahad, Pagsusuri, at Pagpapahalaga sa mga Datos Talahanayan blg. 1 Gaano kadalas ang paggamit ng mga sumusunod na kagamitang panteknolohiya? telebisyon at decoder Talahanayan blg. 1.1 Talahanayan blg. 1.2 LCD Projector Talahanayan blg. 1.3 kompyuter Talahanayan blg. 1.4 devices for digital imaging and video processing Talahanayan blg.1.5 special softwares Talahanayan blg. 2 Gaano kadalas nagagamit ang mga kagamitang panteknolohiya sa mga sumusunod na asignatura? Talahanayan blg. 2.1 Filipino Talahanayan blg. 2.2 English Talahanayan blg. 2.3 Math Talahanayan blg. 2.4 Science Talahanayan blg. 2.5 Araling Panlipunan Talahanayan blg. 2.6 Music, Arts,Physical Education and Health Talahanayan blg. 2.7 Technology and Livelihood Education Talahanayan blg. 2.8 Values Education Talahanayan Blg. 3 Gaano nakaaapekto sa inyo ang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral? Talahanayan blg. 3.1 Nagiging interesado at aktibo sa pakikinig sa talakayan Talahanayan blg. 3.2 Mas naiintindihan ang mga aralin Talahanayan blg. 3.3 Napadadali ang pakikipagkomunikasyon sa loob ng paaralan Talahanayan blg. 3.4 Mas maraming reperensya na mapagkukunan ng mga impormasiyon Talahanayan blg. 3.5 Mas napadadali at napabibilis ang mga gawain sa paaralan Talahanayan Blg. 4 Ano ang higit na nakabubuting epekto ng paggamit ng teknolohiya sa iyong pag-aaral? Talahanayan Blg. 5 Ano ang higit na nakasasamang epekto ng paggamit ng teknolohiya sa iyong pag-aaral? Talahanayan Blg. 6 Ano ang estratehiyang madalas ginagamit ng mga guro sa pagtuturo gamit ang mga kagamitang panteknolohiya? Talahanayan Blg. 7 Paano nagagamit ang mga kagamitang panteknolohiya sa pag-aaral? Lorielyn Joyce D. Secretario
Camielle Anne T. Pederio
Judith O. Valenzuela Paglalagom, Natuklasan, Konklusyos at Rekomendasyon Paglalagom Natuklasan Sa isinagawang pag-aaral na may paksang Teknolohiya sa Pagtuturo: Epekto sa Pagkatuto, nabatid ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 1. Na higit na marami ang gumagamit ng telebisyon at decoder sa silid-aralan sa halip na LCD projector, computer at kung ano pang kagamitang panteknolohiya. 2. Na lahat ng asignatura maliban sa Values Education ay araw-araw gumagamit ng teknolohiya sa pagtuturo lalo na sa Aghan. 3. Na talagang malaki ang naitutulong ng paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 4. Na maraming mabuting epekto ang paggamit ng teknolohiya, unang una na rito ang pagiging interesado at aktibo ng mga mag-aaral sa talakayan. 5. Na mayroon din masamang dulot ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo tulad nga pagiging tamad ng mga mag-aaral. 6. Na ang madalas gamiting estratehiya sa pagtuturo ay ang paggamit ng "powerpoint presentation". 7. Na pagsasaliksik sa pamamagitan ng internet at panonood ng mga educational programs tulad ng mga programa sa knowledge channel, national geographic channel, at discovery channel ang pinakanapakikinabangan ng mga mag-aaral. Konklusyon Rekomendasyon Ang mga sumusunod ay mga rekomendasisyong nabuo ng mga mananaliksik sa pananaliksik na may paksang Teknolohiya sa Pagtuturo: Epekto sa Pagkatuto: 1. Nararapat din gumamit ng kagamitang panteknolohiya sa pagtuturo ng Values Education dahil kailangan din rito ang biswat at mga palabas na makatutulong sa paghubog ng kagandahang asal ng mga mag-aaral 2. Iwasan ang walang pakundangang paggamit ng mga kagamitang panteknolohiya kung hindi kailangan dahil aksaya ito sa oras at resorses. 3. Huwag umasa ng labis sa mga kagamitang panteknolohiya. 4. Alamin ang iba pang mga pasilidad ng paaralan na maaring makatulong sa pag-aaral. 5. Gamitin ang telebisyon, kompyuter, at iba pang kagamitang sa panonood ng mga makabuluhang palabas. 6. Ibahagi ang mga kaalamang panteknolohiya. 7. Alamin ang tamang paggamit ng mga nabanggit na kagamitang panteknolohiya. 8. Dapat suportahan ng pamahalaan ang mga paaralan na walang kakayahan na makagamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagamitan o ng pondo. Napili ng mga mananaliksik ang paksang "Teknolohiya sa Pagtuturo: Epekto sa Pagkatuto, na naglalayong malaman ng mga mambabasa lalo na ng mga guro, mag-aaral, pamahalaan at ng ibang mga paaralan kung ano ang maaaring maging epekto ng patuloy na paglaganap at paggamit ng teknolohiya sa sistema ng ating edukasyon. Upang makapangalap ng mga kinakailangang datos, ay nagsarbey ang mga mananaliksik. Ang mga tumugon sa nasabing sarbey ay tatlompu't porsyento ng mga mag-aaral ng Santolan High School na may bilang na limang daan at pitompu't walo (578). Upang lalong mapagtibay ang nasabing saliksik, sumangguni din ang mga mananaliksik sa mga aklat, internet, tesis at mga pamanahong papel upang mangalap ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. 9. Pagsasanay sa mga guro na gumamit ng kompyuter at iba pang mga kagamitang panteknolohiya at kung paano ito magagamit sa pagtuturo. 10. Dapat hikayatin ng pamahalaan o ng Kagawaran ng Edukasyon ang ibang mga paaralan na gumamit rin ng teknolohiya sa pagtuturo. 11. Ipagpatuloy at payabungin ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. 12. Pagkakaroon ng "fund raising" upang matugunan at maisakatuparan ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. 13. Pagkakaroon ng pagpapahalaga ng bawat isa sa edukasyon. 14. Pagsasagawa ng mas malawak na pag-aaral ukol sa naturang paksa upang makumpirma o mapabulaanan ang mga natuklasan ng mga mananaliksik. Mga Mananaliksik Ang Suliranin at Ang Kaligirang Kasaysayan Balangkas Teoretikal Ayon kay Riel, ang teknolohiya ay mabilis na nagpapago sa maraming aspeto sa lipunan at higit na malaki ang epekto nito sa mgs kabataan kaya nararapat lamang na iksamining mabuti ang mga pagpaplano ng paggamit ng multimedia sa loob ng klase upang maibigay sa kanila ang mainam na edukasyon. Inilabas naman ni Shepherd ang kanyang teorya na hinggil sa kabutihan ng "Multimedia" sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Iginiit din niya na mayroong kabutihang hatid ang paggamit ng "Multimedia" sa klase gaya ng mga sumusunod: Nagiging aktibo at nakikisali sa talahayan ang mga mag-aaral. Mas nagiging interesado sila sa mga itinuturo ng mga guro gamit ang "powerpoint presentation". At dahil dito mas nadaragdagan ang kanilang kaalaman. Nadaragdagan ang kanilang kaalaman, tungkol sa teknolohiya at dahil dito ay hindi sila magiging mangmang o walang muwang sa patuloy na pag-unlad nito. Bumilis ang kanilang pagkatuto o kaalaman.. Nalilinang ang mataas na kakayahan sa pag-iisip. Ayon kay Boethel at Dimock, ang kaalaman sa paggamit ng kompyuter at ang akses ng teknolohiya sa loob ng klasrum ay higit na maigi kaysa sa mga tradisyunal na paraan sa pagtuturo. Ayon kay Merrill sa librong "Computer in Education" na ang pinakamahalagang layunin ng edukasyon ay ang maihanda ang mga mag-aaral sa mundong laging nagbabago at malinang ang kanilang mga kakayahan at papel ng teknolohiya sa lipunan ay isa sa mga importanteng salik upang mapatupad ang layuning ito. Ayon sa teorya ni Van Merrienboer, ang kondisyon ng pagkatuto ay nababase sa mga itinuturo ng mga guro, kung mahusay ang aplikasyon ng pagtuturo ay magiging maganda ang kanilang perpormans idinagdag pa niya ang mga makabagong teknik at kagamitan sa pagtuturo ay isa sa mga daan upang ang proseso ng pagkatuto ay maging maganda at maging kapakipakinabang. Pamamaraang Ginamit Pormulang ginamit sa pag-alam ng bahagdan ng mga sumagot: Ang dalas ng paggamit ng mga kagamitang panteknolohiya
ay nakabatay sa kahalagahan, gamit at magiging epekto nito, mabuti man o masama, sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa panahon ngayon, lubos nang ginagamit ang teknolohiya sa pagtuturo sa mg asignatura dahil ito ay nagiging mabisang instrumento sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga kagamitang panteknolohiya ay may higit na mabubuti at masasamang epekto na naayon sa paraan at dalas ng paggamit nito. Ang mga guro ay gumagamit ng estratehiya upang maging mabisa ang kanilang pagtuturo. Isa sa mga estratehiyang ito ang paggamit ng kagamitang panteknolohiya. Sa panahon ngayon, ang mga kagamitang panteknolohiya ay isa sa mga kasangkapan o instrumento sa pagtuturo kaya hindi natin maitatanggi na mayroon itong malaking tulong o ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito'y hindi lamang upang baguhin ang nakagisnan natin na sistema ng edukasyon kung hindi upang baguhin din ang mga paraan ng pagtuturo na may malaking tulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral.
Full transcript