Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Innovasjon i Lunner og Gran kommuner

11. mars 2016: PILOTen Hadeland, delprosjekt org/ledelse, lederkurs - innovasjonsledelse
by

Ellen Sagengen

on 29 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Innovasjon i Lunner og Gran kommuner

- hvordan det traff Lunner og Gran
og dermed traff deg..........
Casestudier

Hvorfor dette i-ordet?

Innovasjonspolitiker
Ledernettverk
Erfaringer fra Danmark
Implementering
Fra policy-takers til policy-makers
Gjør det attraktivt å være kommunepolitiker
Mer lokalpolitisk debatt, mindre fokus på at
administrere
Gjør det viktig for interessenter å samarbeide med kommunen
Staten og KS får annen 'motstand'
Gir mulighet for annerledes forankring

Delprosjekt
Politikerrollen

Innovasjonsarbeid er en naturlig del av planer og strategier
Innovasjonsarbeid trenger et tillitsbasert handlingsrom
Innovasjonsprosesser gir mulighet for politisk langsiktighet
Administrasjonen har rom for å prøve og feile
Forutsetter endret involvering av innbyggere og andre aktører i utformingen av nye løsninger

Innovasjon
– nye ideer/kunnskap/teknologi som omsettes til handling og som skaper merverdi
- Neste praksis: noe nytt i kommunal sektor

Fornyelse
– innføring og oversettelse av kjente ideer/kunnskap/teknologi som omsettes til handling og som skaper merverdi
- Beste praksis: innføre gode løsninger fra kommunal sektor
• Gjennom gode prosesser med læring og refleksjon, bevisstgjøre de folkevalgte i forhold til sin rolle som «innovasjonspolitikere»

• Involvere de folkevalgte i alle faser av arbeidet med en langsiktig innovasjonsstrategi for en fornyet kommune

Hvor startet vi?
Hvor er vi?
Hvor skal vi?
Fornyelse og
Innovasjon

Handling
Gjennomføring
Iverksetting
Skape EFFEKT
Mening - Mot - Mestring
Åpenhet - Støtte - Dialog - Lojalitet
Uredd innføring
Innovasjonsfokus: medarbeiderdrevet, brukerorientert, kulturbyggende, initiativbasert
Planlagte prosesser (top-down)
Initiativbaserte prosesser
(bottom-up)
Medarbeiderskap
Fornyelse
Kontinuerlig forbedringer
gjennom LEAN i daglig drift
Styring
Kvalitetssystem
Internkontroll
Delprosjekt
Helse og omsorg
Erfaringer fra høstens ledernettverk


Behov for…..
… tettere samarbeid utenom nettverksgruppemøter
… å bli utfordret gjennom klare forventninger
… å jobbe med kultur for innovasjon
Kompetansemiljøer i Oppland
Målrettet satsning på utvikling av innovasjonskompetanse i kommunene

Ønsker den mest innovative
kommunesektoren i landet
Overordnede mål
• Utvikle en tydelig innovasjonsstrategi for en
fornyet kommune, hvor innovasjon er en del av
organisasjonens arbeid
• Etablere et metodeverk for utvikling av
tjenester i en fornyet kommune
• Finne tiltak som gir økt politisk
handlingsrom

Delprosjekt
organisasjonsutvikling og ledelse
S
Administrative styringsprosesser
F
I
Innovasjon
• Utforske muligheter for og utviklingen av helse- og omsorgtjenestene gjennom bruk av teknologi
• Foreslå utvalgte optimaliserte tjenester, slik at kompetanse, ressurser og brukernes behov balanseres, gjennom innovative løsninger og kreative teknikker
• Øke medarbeidernes kompetanse i forhold til fornyelse og innovasjon, med vekt på endringsledelse for alle ledere
1.
Velferdsteknologi
skal bli en integrert del av tjenestetilbudet i
Lunner og Gran kommuner innen 2018
2. Gjennom tjenestedesign er sømløse tjenester innenfor forløp for
personer med
demens og kognitiv svikt
beskrevet og implementert
3.
Hverdagsmestring
som tankesett i utøvelsen av pleie- og
omsorgstjenestene er implementert innen 2018
4.
Frivillig sektor
har en sterk og viktig rolle i utviklingen
av det lokale velferdssamfunnet- bruker, familie,
sosialt nettverk, i nærmiljø og lokalsamfunnet
Kompetanseheving
Psykisk helse
• Bygge felles lederplattform med vekt på innovasjonsledelse
• Drive organisasjonsutvikling hvor styrker fra begge
kommuner videreutvikles
• Etablere ledernettverk som best mulig fremmer
innovasjon i en fornyet kommune
Tverrfaglige nettverksgrupper m/gruppelederopplæring
Kultur - Klima - Kompetanse
Medarbeiderundersøkelser og andre kartlegginger
Verktyøkasse
Lederplattform
Lederkurs
Innsikt - realistisk utopi
Innsiktshypotese: «Jeg har stort utbytte av nettverksgrupper og ledersamlinger, men faller fort tilbake til det gamle i hverdagen.»
Ledernettverk som en strukturell rammefaktor
Lederne er avgjørende for å skape kultur og klima for innovasjon
Idetid og
risikovilje
!
Fra intervjuer med
ledere i Gran og Lunner
Testing av nye former for ledersamarbeid
Kollegaveiledning i praksis
Samarbeid i par (evt. trio)
Praktisk øving på kommunikasjon og formidling
Lede aktiviteter og prosesser innen fornyelse og innovasjon
Ingen nye metoder, men gjerne gjenbruk
Fortsatt fokus på «Vi i Gran» og «LEA’N i Lunner»
Oppfølging fra RLG/SLG

Opplegg høsten 2015
Praksis
M
Trepart
Verdibasert
Nærvær
L
L
ea'n
Kontinuerlig
forbedring
Fornyelse og innovasjon
i praksis
S
S
trategisk
kompetansestyring
TjenesteOptimal
Samskaping
Deling - læring - undring
Full transcript