Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ndikimi i bioteknologjise ne ushqimet e modifikuara gjenetikisht

No description
by

Durim Alija

on 25 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ndikimi i bioteknologjise ne ushqimet e modifikuara gjenetikisht

Dhe si fund, besoj se përmbajtja e kësaj teme do t'ju bëjë më të sigurtë nëqoftëse vendoseni në pozitë që ti përgjigjeni pyetjes:
Të konsumojmë ose jo ushqime të modifiuara gjenetikisht?
Cilat janë arsyet për modifikme ?
1. Rritja e rrezistencës ndaj dëmtuesve
2. Përmirësimi i rendimentit
3. Reduktimi i përdorimit të herbicideve,
pesticideve dhe insekticideve
4. Rritja e vlerave ushqyese të prodhimeve
Çka janë OMGJ-të
e çka UMGJ-të ?
Detektimi i OMGJ-së
Anët pozitive të modifikimit
c) inxhinieria gjenetike
është zhvilluar te kafshët për :
- shtimi i rritjes në peshë e kafshës
- rritja e sasisë së qumështit
- rritja e afatit të produktit
- rritja e rezistencës ndaj sëmundjeve
Mirëpo e gjithë kjo mund të rezultojë me efekte
anësore tek kafshët
Shtimi i nevojës për ushqim si rrjedhojë e rritjes së popullsisë në nivel global, gjeneron nevoja për ushqime te modifikuara gjenetike, të cilët mund të themi se kanë shije më të mirë, vlera ushqyese më të larta, janë më rezistentë ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve.
Anë të tjera pozitive të këtyre ushqimeve:
më pak kimikate,kohë e makineri
kohë më e shkurtë e pjekjes
tokat të cilat do të jenë më të qëndrushme për kulturat me çrast do të ndihmojë në zvoglimin e ndotjes së mjedisit si dhe erozionit të tokës
zhdukja e kequshqyerjes në botë
ushqim më kalorik

Organizmat e modifikuara gjenetikisht të njohura si OMGJ, krijohen kur gjenet nga organizma të ndryshëm kombinohen së bashku.

Ushqimet e mofikuara gjenetikisht të njohura si UMGJ përfitohen përmes procedurës së rekombinimit të ADN-së,që lejojnë përmisimin e gjeneve të një ushqimi.
Si e dimë nëse modifikimi
ka patur sukses?
Inxhinieria gjenetike në kulturat bujqësore
Qëllimi i inxhinierisë gjenetike është të arrihet rrezistencë ndaj:
* te pemët: ndaj dëmtuesve, sëmundjeve , bakterieve,
kërpudhave si dhe sëmundjeve të ndryshme
*përmisimin e karakteristikave

produktit .


Karakteristikat e OMG-së
Ushqimet e modifikuar gjenetikisht nuk kanë karakterisitka te dallueshme nga ato tradicionale, konsumatori për këto lloj ushqimesh duhet të dijë nëse është i deklaruar se a janë me prejardhje nga organizmat e modifikuar gjenektikisht , gjegjësisht këto ushqime duhet të etiketohen nga prodhuesi.
Dëmet dhe pasojat nga OMGJ
Pasi bioteknologjia ec përpara me një hap të vrullshëm , shkenca nuk arrin të bëjë analiza afatgjate të një shkalle të gjërë andaj tërhjek vëmendjen për një sërë reziqesh të mundshme nga UMGJ si:
or bad???
Anët negative

rreziqe shëndetësore të mundshme
paraqitja e alergjive të ndryshme nga ushqimet
ulë rrezistencën ndaj antibiotikëve
migrimi i gjeneve ( arratisja ) bartja e tyre ne organizmin e njeriut
c) Rezistent ndaj antibiotikëve - "Gjene markatore" tregues nëse gjeni i dëshiruar është futur me sukses.
d) Përhapja e "superbarërave"
Një nga rreziqet më të mëdha është që pas mbjelljes së bimëve të modifikuara , gjenet mund të kalojnë nëpërmjet farërave tek bimët e përafërta që janë barëra të këqia, duke krijuar
superbarëra që mund t'ju rezistojnë herbiciteve
e) Dëmtim i organizmave të tjerë (ADN)

b) produkte ushqimore - për prodhimet e proteinave, biopolimerëve, acideve yndyrore, vajëra, dyllra dhe ngjyra. Këto komponentë janë zhvilluar në vetë produktet ushqimore, kështu që kryqëzim-kontaminimi mund të ndodhë.
Qëllimi
Në botë ka shumë pyetje të papërgjigjura rreth sigurisë së ushqimit që e konsumojmë në ditët e sotme. Ky shqetësim më nxiti që si temë diplome të zgjedh "Ndikimin e bioteknologjisë në UMGJ"
Ushqimet me më shumë përmbajtje të OMGJ-së
Universiteti i Tetovës
Fakulteti i teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit
Drejtimi: Teknologji Ushqimore
PUNIM DIPLOME
Kandidati : Durim Alija

NDIKIMI I BIOTEKNOLOGJISË NË USHQIMET
E MODIFIKUARA GJENETIKE

Përmbajtja e temës :
1. Çka janë OMGJ dhe çka UMGJ ?

5. Inxhinieria gjenetike në kulturat bujqësore
6. Anët pozitive OMGJ-së
7. Anët negative të OMGJ-së
8. Dëmet dhe pasojat nga OMGJ-të
9. Mënyra e detektimit të OMGJ-së
10. Top UMGJ-të
2. Zanafilla e OMGJ-së
4. Karakteristikat e përgjithshme të UMGJ-së
3. Metodologjia e krijimit të UMGJ-së
Metodat dhe teknikat e përfitimit të OMGJ-së bazohen kryesisht në teknikën e rekombinimit të ADN-së qelizore,
transferimit të gjeneve nga një organizëm në tjetrin.
Konkretisht, për modifikim gjentik përdoren tre teknika:
a) e transformimit - shfrytëzohet aftësia e qelizave bakteriale për të marrë sekuenca të ADN-së
b) e konjugimit - për shkëmbim e materialit gjenetik të pranishëm mes baketrieve
c) e transduksionit - futja e materilait gjenetik në qelizë
përmes një bakteriofag uqë nuk është më i aftë për replikimin
brenda qelizës bakteriale.
a) Reagime alergjike - nëse një gjen prodhon proteine alergjike , atëherë njerëzit që vuajnë nga ajo alergji mund të ekspozohen ndaj një rreziku të madh
b) Aftësi helmuese - kur një gjen bëhet
aktiv te një bimë përveç efektit të
dëshiruar , ai mund të prodhojë
edhe helme
natyrore
Përpjekjet e para për modifikim datojnë që
nga fillimi i shek.XIX, kur fermerët filluan të njohin termin "HIBRIDE".
1953- James Watson dhe Francis Crick publikojnë zbulimin e tyre për një strukturë 3D të ADN-së
1973- Herbert Boyer dhe Stanley Cohen organizmi i parë rikombinim i ADN-së
1980- Gjykata supreme në SHBA patenton format e ndryshuara gjenetikisht
1982- Organizata amerikane për ushqim dhe shëndet miratori barin e parë të inxhinierisë gjenetike HUMULIN GENENTECH formë e insulinës
19986/87 - në Belgjikë dhe SHBA bëhet testi i parë i duhanit, domates dhe patates së modifikuar në terren-fushë të hapur.
Full transcript