Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik

No description
by

Çiğdem Düğdü

on 4 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik

2007 yılında ise; verimliliği arttırmak ve müşteri tarafında memnuniyetin en üst seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla, Toplam Kalite Yönetimi departmanı oluşturulmuştur. Lojistik şirketleri de her geçen gün kalite konusunda çıtalarını yükseltirken,
TKY felsefesini tam olarak benimsemişlerdir. 2007 yılında yayınlanan UTİKAD sektör raporu lojistiğin sorunlarını ele almış, buna bağlı olarak yapılan iyileştirmelere değinmiştir. Kalitenin insan ve sürecin birlikte iyileştirilmesiyle mümkün olduğu bilinmektedir.
Bu da insana yatırım yapılması gerektiği tezini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de lojistik sektörü hızla gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak kalite standartları sürekli gelişmekte ve toplam kalite yönetimi şirketler için önem kazanmaktadır. Taşıma ve depolamada en yüksek verimin nasıl sağlanacağı artık simülasyonlarla belirlenmektedir.
Simülasyon programları ile depolama simülasyonları yaparak;
en uygun ve verimli yöntemler bulunup gerçekleştirilmektedir. Daha önceleri bu kalitenin sağlanması için daha değişik yöntemler kullanılmaya çalışılırken; gelişen teknolojiyle birlikte artık kalite için gereksiz maliyetler harcanmasına gerek kalmamıştır. Aksi takdirde üretimden müşteriye ulaşana kadar kalitenin o işletme tarafından tam olarak uygulandığını söylemek mümkün olmayacaktır. Lojistik uygulamaları, üretici ile müşteri arasında bir ara halka olarak görürsek, kalite beklentileri ve stratejik yönetim açısından büyük bir öneme sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Mükemmele yakın sıfır hatalı üretim yapabilme becerisi gösteren işletmeler, ürünlerini zamanında teslim edemediklerinde veya uygun koşullarda müşterilerine ulaştırmadıklarında
TKY’ nin sadece üretim sürecine değil tüm lojistik operasyon alanlarına uygulanması gereğini fark etmişlerdir. LOJİSTİK
VE
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ Toplam Kalite Yönetimi, ilk olarak özel sektörde mal üreten şirketlerde ortaya çıkmıştır. Daha sonra hizmet üreten özel sektör kurumları da Toplam Kalite Yönetimi uygulama alanları bulmaya başlamıştır. Toplam kalitenin asıl amacı, süreci iyileştirmektir.
Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısında tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk yaratmaktır. Kaliteye ulaşmanın yolu,
“düzeltme” değil “önleme” dir. Toplam Kalite Yönetimi ise;
’’her kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan düzenli iyileştirme faaliyetleri’’ şeklinde tanımlanır. Kalite, işletmelerin içinde bulunduğu günümüz kuvvetli rekabet ortamının  temel rekabet unsurlarından biridir.
Üretimde uygulamaları ve üretime katkıda bulunan kişileri iyileştirmeyi ifade eder. Bu gibi gelişmeler devam ettiği sürece ülkemizde kaliteli hizmetler alınabilecek ve lojistik sektörü de TKY felsefesini eksiksiz uygulayan şirketlerle bu hizmetlerin başında gelecektir. Ayrıca ülkemizde 1991 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği ;
Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulayan ve uygulayacak kuruluşları bünyesinde toplamıştır. Örneğin 1990 yılında kurulan Ekol Lojistik’te;
2004 yılında “ISO 9001:2000”,
2005’te ise “OHSAS 18001:1999” standartlarının uygulanmasına geçilmiş ve eş zamanlı olarak
2004 yılında TKY felsefesi benimsenmiştir. Bu amaçla gerekli kalite yönetim organizasyonu oluşturulmuştur. Bu raporda özellikle karayolu taşımacılığında kaliteyi arttırmanın yolları görülmektedir.
Şirketler araç filolarını yenileyerek taşımacılık yönlerini güçlendirmektedir.
Ayrıca çalışanlar eğitimler alarak kendilerini geliştirip sürecin hatasız olarak devam etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde ise bu kaliteyi sağlamak için lojistik okulları kurulmuş, bu şekilde ilk önce sürece etki edecek kişilerin iyi yetiştirilmesi amaçlanmıştır. ÜLKEMİZDE LOJİSTİK
VE
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bilindiği gibi lojistik maliyetler geri döndürülemez maliyetlerdir.
Buna bağlı olarak kalitenin sağlanması için süreç iyileştirilmelidir. Lojistik, 1950’lerden sonra,Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması sebebiyle iş hayatına uyum sağlamıştır.
Bu da Toplam Kalite Yönetimi'nin
lojistik sektörüne uygulanmasının yakın bir zamana dayandığını gösterir. Ayrıca; kendi üretim sürecinde TKY felsefesini noksansız olarak uygulayan bir işletmenin; ürünlerini depolattığı ve taşıttığı işletmelerde de bu kalite standardını araması çok doğaldır. Her aşamadaki zayıf lojistik performans ürün kalitesini kökünden sarsmaktadır.Bu da işletmelerin hatasız üretime ulaşsalar bile lojistik faaliyetlerini iyileştirmeden kalite konusunda bir aşama kaydedemediklerini göstermiştir. Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulama alanları genişledikçe işletmelerin ürettiği ürünlerdeki hata oranları azalmış ve neredeyse sıfır hatayla üretim yapmaya başlamışlardır. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
VE
LOJİSTİK Sonuç Olarak
Full transcript