Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RådgivningsDanmark

Møde i fagligt panel

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RådgivningsDanmark

Model 2
RådgivningsDanmark
Model 1
Styrker
Svagheder
1. Læring kan anvendes indadtil i RD til understøttelse af kvalitetsudvikling.
2. Kvalitetsmodellen og akkrediteringsfaglighed forankres i RD
3. Rådgivningsfaglig legitimitet indadtil hos dem, der skal akkrediteres.
4. Udgiftsniveauet kan reguleres af RD
1. Selvvurdering fjerner legitimitet udadtil
2. Usikkerhed indadtil ift. om auditorerne er partiske
3. Udfordringer med at få opretholdt/vedligeholdt et tilstrækkeligt kompetenceniveau, hvilket kan underminere kvaliteten af akkrediteringen
4. Auditørkorpset er sårbart overfor frafald og udskiftning og ved et stort reservekorps risikeres, at den enkelte auditor ikke får vedligeholdt kompetencen

Styrker
Svagheder
1. Legitimitet omkring udførelse og resultat af akkrediteringsforløb.
2. Auditorerne er upartiske og habile, uanset hvilket tilbud der skal akkrediteres.
3. Nødvendige ressourcer til rådighed til løsning af akkrediteringsopgaver, idet de ’ikke laver andet’
4. Auditorerne har kompetencerne ift gennemførsel af akkrediteringsprocessen.

1. Risiko for kontrol frem for læring
2. Viden og læring hos auditorerne forankres ikke automatisk i RD
3. Tvivl indadtil ift. fornødne rådgivningskompetence til at kunne vurdere rådgivningerne.
4. RD får mindre priskontrol

Model 3
Diskutér:
Hvad er Jeres umiddelbare reaktion på model 3? Er der opmærksomhedspunkter, som vi har overset?

Hvad nu?
Bureau Veritas?
IKAST?
Eksterne konsulenter?
Fagligt panel
1. Den viden og læring auditorerne får i akkrediteringsprocessen forankres ikke automatisk
2. Behov for øget koordination af samarbejdet mellem akkrediteringsfaglige samt rådgivningsfaglige

1.Legitimitet både udadtil og indadtil
2. Udgiftsniveauet kan reguleres.
3. Upartiske og habile auditorer, uanset tilbud.
5. Auditorerne har tilsammen kompetencerne ift gennemførsel af akkrediteringsprocessen samt rådgivningsfaglig forståelse
Styrker
Svagheder
Auditorkorpset består af en ligelig fordeling af eksterne indkøbt akkrediteringsfaglige samt indkøbte rådgivningsfaglige, som ikke er medlemmer af RådgivningsDanmark.
Diskutér
Auditornævnet skal bestå af et ulige antal...
Skal rådgivningsfagligheden eller akkrditeringsfagligheden vægtes? Hvilke implikationer har valget?
Bud på en tredje part i nævnet?

Uddannelse
Vi tænker...
Fælles uddannelse af auditorerne - uanset faglig baggrund
Hvad tænker I?

Vi tænker...
Det værdiskabende i forskellige fagligheder skal tænkes ind i uddannelsen
Hvordan tænker I, at det kan gøres?

Dagens program:

Bordrunde
Kort status - hvor er vi?
Uddannelse af auditorer
Værdi-drøftelse - hvad er RD's kerneværdier?

Status:
Fase 3: 'Overgang til drift'
Uddannelse af auditorer - efterår 16
Sikring af finansieringsgrundlag - asap
Etablering af sekreratriat - forår 17
Afprøvning af andre akvititeter - hele året
RD skal stå på egne ben - sommer 17 :-)
RågivningsDanmarks
auditorkorps
3 MODELLER
RådgivningsDanmarks kerneværdi
Kvalitetsstemplet - hensigt:
Tillid og legitimitet eksternt
Redskab til at blive klogere og forbedre internt

På den længere bane - hensigt:
Tilbyde andre services – netværk, temadage, kurser mv.
Fælles talerør - interessevaretagelse
Forhandle fælles aftaler

Svært pt. at se ’hvad man får’ – modellens værdi fås først i brug og betaling er up front.
Man får ikke noget ekstra – bedre chancer for puljer el.lign. – vil akkrediteringen være ’sellingpoint’ i sig selv?
Skal de langsigtede intentioner realiseres kræver det investering i kompetencer mv., det vil kræve risikovillig finansiering – er det realistisk?

Dilemmaer/spørgsmål til drøftelse
Full transcript