Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pilipinas Bilang Isang Estado

No description
by

Mark Gil Ahyen Villaluna

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pilipinas Bilang Isang Estado

ANG ESTADO, ANG NASYON
AT MGA TEORYA SA PAGBUO NG ESTADO

May mga bansa na itinuturing na estado subalit binubuo ng mahigit sa isang nasyon. Mayroon ding mga bansa na isang estado at may isang nasyon. Mayroon din namang mga nasyon na walang estado. Mahalagang unawain ang pagkakaiba ng dalawang konsepto para sa pag-aaral ng Konstitusyon o Saligang Batas at mga nilalaman nito.

Panuto:

Ayusin ang mga titik sa ilalim ng bawat larawan
upang makatukoy ng isang elemento ng estado.


Ano ang Estado?
1. Ano ang pagkakaiba ng Estado at nasyon?
2. Paano nabubuo ang nasyon? Paano nabubuo ang Estado?
3. Ano- anong halimbawa ang mga bansa o nasyon pero hindi estado at mga
estado pero hindi nasyon?
4.

Kailan masasabi na ang nasyon ay isang estado at ang estado ay isang
nasyon?
5. Ano-ano ang elemento ng Estado? Ano ang kahulugan at
pamantayan ng bawat Estado?
aot
oryoetirt

hapmaalana

erebaynos
A. Tao

Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na naninirahan sa loob ng isang teritoryo. Ito ang itinuturing napinakamahalagang elemento. Ito ang personal na saligan ng isang estado. Hindi tiyak ang bilang ng populasyon ng taong kailangan ng isang estado. Ngunit hindi nararapat na ito ay masyadong maliit o malaki. Kinakailangang sapat lamang ang bilang ng tao upang pamunuang mabuti at
matugunan ang pangangailangan.

B. Teritoryo –
Kung pagbabalikan mo ang Modyul 2, ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan (pati na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito). Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamamahalaan ng pamahalaan. Ito ang likas na saligan ng isang estado. Walang partikular na sukat ang teritoryo. Ang mahalaga ay sapat ang yamang likas nito upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao dito.

C. Pamahalaan –
Ito ang samahang pampulitikal na itinataguyod ng tao at may layuning tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ito ang elementong nagsisilbing ahensya ng pagsasakatuparan ng mga mithiin ng estado.

Ang Estado


Ang estado ay isang konseptong pulitikal. Ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao nanakatira sa isang partikular na teritoryo at namumuhay alinsunod sa isang karaniwang legal at pulitikal na pamu nuan. Alinsunod sa Montevideo Convention ng 1933, ang isang bansa ay maituturing na bansa kung matatagpuan dito ang mga
sumusunod na elemento; (
Mga Elemento ng Estado
D. Soberenya o Ganap na Kalayaan

Tumutukoy naman ito sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Ito ay tumutukoy din sa kalayaan ng estado na magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang estado.

Hindi maituturing na estado ang isang pamayanan kung walang pagtanggap ng pandaigdigang komunidad. Gayundin, di maituturing na estado ang isang pamayanan kung wala itong kapangyarihang magpasunod at magtakda ng mga batas sa nasasakupang populasyon. Hindi rin maituturing na estado ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinman sa apat na elemento.
Full transcript