Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NÖROLOJİK SES BOZUKLUKLARI

No description
by

Berk Eryüksel

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NÖROLOJİK SES BOZUKLUKLARI

HİPERKİNETİK (KOREİK) DİSFONİ
£1.25
SALI, Nisan 21, 2015

Vol XIII, No. 157
ÖZEL DURUM:MİYASTENYA GRAVİS
1) NEDİR?

2) BULGULARI?

3)FLAKSİT DİZARTRİ İLE NEDEN KARIŞTIRILIR?

4)AYIRICI TANI?

5)ETİYOLOJİSİ

6)TEDAVİ

NÖROLOJİK SES BOZUKLUKLARI
ETİYOLOJİSİ

i

1)Göreceli olarak süreklilik gösteren nörolojik ses bozuklukları
2)Aritmik dalgalanmalar gösteren nörolojik ses bozuklukları
3)Ritmik dalgalanmalar gösteren nörolojik ses bozuklukları

4)Paroksismal nörolojik ses bozuklukları
5)İstemli fonasyonun kaybı ile birlikte olan nörolojik ses bozuklukları
Anormal ses kalitesi,gürlük veya ses perdesi bozuklukları

anormal kas fizyolojisi,aritmik gürlük ve perde dalgalanmaları
ritmik gürlük ve perde dalgalanmaları (özellikle ünlü uzatması sırasında)

düsük sıklıkla görülen ani ses patlamaları
dizartri olarak tanımlanmazlar
10. Kraniyal sinir lezyonlarının hareketine ve fonasyona etkisi
Larenkse giden tüm dalları etkileyen
Süperior Ve Reküren Larengeal Sinir
Farengeal
Süperior Larengeal Sinir
Reküren Larengeal Ve Farengeal Sinir
Reküren Larengeal Sinir
Süperior Larengeal Ve Farengeal
Miyasenta gravis
idyopatik
Trioidektomi
Kardiyovaskuler hastalıklar
Poliyomiyelit
MS ( Multipl Skleroz)
Travmalar
Enfeksiyon
İdyopatik
Juguler Foramendeki Lezyonlar
Wallenberg Sendromu
ATAKSİK DİSFONİ
Kafatasının arka fossasında bulunan "serebellum" anterior,posterior ve flokünoduler loblardan oluşur.Serebellum postür,denge ve yürüme gibi fonksiyonların dışında istemli hareketlerin kontrolünde de etkilidir.Bu bölgedeki lezyonlar disinerji,dismetri ve entasyonel tremora yol açar.Hastanın hareketlerinde hantallaşma ve koordinasyon bozukluğu olur.Disfoni,ataksinin şiddetine bağlı olarak değişir.
Hızlı,sıçrayıcı,düzensiz ve öngörülemez hareketlere yol açan,bazal gangliyonların lezyonları sonucu oluşur.Dudak,dil,çenenin ani ve kontrolsüz hareketlerine ek olarak solunum kasları ve larengeal kaslarda da sıkıntı vardır.Düzensiz perde dalgalanmaları ve ses kesilmeleri ile karakterize sıçrayıcı sesler çıkar. Lezyonlar çocuklukta Sydenham koresinde erişkinlikte ise Hunting koresinde bulunur.
Ses kusurları şunlardır;

Ani başlayan,zorlanan ekspirasyon ve inspirasyon
Pürüzlü ses kalitesi
Anormal gürlük değişikliği
Gergin,boğuk fonasyon
Monoton perde
Vurgulamada azalma
HİPERKİNETİK(DİSTONİK ) DİSFONİ
Tekrarlayıcı,kıvranma hareketleriyle veya kasların fleksiyon hareketleriyle karakterizedir.Dudaklarda yuvarlama,büzülme,uzatma,dönme ve yana kayma hareketlerine ek olarak larengeal spazmlarla olan gergin bir ses kısıklığı ve solukluğudur.Bu bozukluk artarsa disfoni inleyen,gıcırdayan bir hale gelir.
ATETÖZ; Genelde serebral paralizinin bir sonucu olan yavaş bir hiperkinezidir.Baş,boyun ve gövdenin kıvranmasına ek olarak benzer tarzda gergin bir disfoni ve solukluk olur.
BULGULAR;
Pürüzlü,gergin-boğuk ses
Kontrolsüz aşırı gürlük değişiklikleri
Ses kesilmeleri
Kısa ifadeler
Vurguda zayıflık,vurgu-ritim uyumsuzluğu
Konuşurken uyumsuz duraklama
PALATOFARANGEAL MİYOKLONİ
PM,yumuşak damağın,farenks duvarlarının,larenks kaslarının,gözlerin,diyaframın ve dilin ritmik ya da yarı ritmik hareketlerine denir.Tremorun yavaş bir formudur.Yumuşak damak kasılmaları ani,ritmik,anteroposterior ve vertikal olarak konuşmada ve istirahatta olabilir.Bulgular izole ya da kombinasyonla olabilir.Farengeal kas kasılmaları östaki borusunu açıp kapayabilir,bunun sonucunda tıkırtı sesi duyulabilir hatta bu ses dışarıdan da duyulabilir.Miyoklonik hareketler tek veya çift taraflı olabilir.Sendrom tüm yaşlarda görülebilir ama 50 yaş üstü sık olur.
ORGANİK (ESANSİYEL) SES TREMORU
Ses tremoru; baş,boyun ve yüz kaslarının tremoru ile beliren bir sendrom birleşimi olabileceği gibi tek bulgu olarakta oluşabilir.Sinir sisteminin belirli bir yerine ait lezyondan dolayı oluşmuştur diyemeyiz.Ses karakteristik olarak titrektir.Ağır olgularda ritmik ses kesilmeleri şeklinde oluşan "skatato ses" karakteri bulunur.Dilde de fiziksel titreme görülür.Tanı koymada en iyi yöntem ünlü uzatmadır.Yumuşak dalgalanmalara ya da ani duraklamalara larenksin vertikal hareketleri ile aynı anda tam glotik kapanma ve hava akımının kesintiye uğraması sebep olabilir.Organik ses tremorunun hızı 4-7 Hz arasındadır.
ESANSİYEL TREMOR SESİ ÜÇ ŞEKİLDE ETKİLER
1) Addüktör ve abdüktörlerin kasılma şiddeti aynıysa "tipik ses tremoru"dur.
2)Addüktor güçlüyse ses kıvrımları orta hatta birleşir ve "esansiyel tremorun addüktör spazmodik disfonisi" olur.
3)Abdüktör güçlüyse solukluluk artar ve "esasniyel tremorun abdüktör spazmodik disfonisi" olur.
GİLLES DE LA TOURETTE SENDROMU
Çoklu tikler,istemsiz küfürlü konuşma ve istemsiz vokalizasyonlar semptomlarıdır.Konuşma ve konuşma dışı sırasında homurdanma,havlama,öksürme,boğaz temizleme olabilir.
YABANCI AKSAN SENDROMU
Kişi anadilini farklıymışçasına bir aksanla konuşur.Serebrovasküler olay sonrasında ya da başka bir merkezi sinir sistemi lezyonunda olabilir.Sendroma dizartri,konuşma apraksisi veya afazi eşlik edebilir.Konuşmada,perde,ritim ve vurguda sorun çıkar.Fonetik ve fonemik sapmalar,ünlülerde kısalma olabilir.Yabancı aksan sendromu olan hastalar,karmaşık özellikleriyle en çok konuşma apraksisine benzer.Ancak apraksiden ayırıcı en net bulgu perde değişiklikleri ile yapılan tonlama örüntüleridir.Ani başlangıçlı yabancı aksan gelişiminde en sık tutulan yer Broca alanıdır.Bunun dışında yerleşim çok nadirdir.
SPASTİK DİSFONİ
Vagal nükleus üzerinde ve merkezi sinir sistemindeki lezyonlar sonucu oluşur.Pek çok ciddi merkezi sinir sistemi bozukluğuna rağmen (konjenital serebral agenezi,serebral hemisferlerde cerrahi müdahale,enfeksiyöz vs) fonasyon korunur.Merkezi sinir sisteminin larenks üzerindeki kontrolü ile ilgili öenmli konu,organizmanın yaşamaya devam etmek için yaygın ve fazladan yedekleme yapması ve larenkse yönelik fonksiyonların "çift taraflı" olmasıdır.Larenksin istemli kontrolü kortikobulber yollar diye tanımlanan piramidal ( doğrudan aktive edici) sistem ile yapılır.10. kraniyal sinir nükleusları hem piramidal hem de ekstrapiramidal sistemlerin etkisi altındadır.
PİRAMİDAL SİSTEM:
İstemli hareketlerin kararlaştırıldığı,bunlarla ilgili uyarıların yaratıldığı beyin bölgesi
EXTRAPİRAMİDAL SİSTEM:
Kasların kasılma öncesinde uygn bir ön gerginliğe sahip olmalarını sağlayan sistem
*Spastik disfoni'de sert,gergin,baskılı,aşırı kalın bir perde ve azalmış bir gürlükte,gerek perde gerekse gürlüğü monoton bir sesle karşılaşılır.Disfoni tablosu genelde dizartri ile birlikte olur.Bu gergin,baskılı ver sert ses kalitesinin nedeni ses kıvrımlarının ve ventriküler kıvrımların hiperaddüksiyonudur.
BULGULAR;
Hipernazalite
Anormal,yavaş konuşma
Ses kıvrımları yapı ve fonasyon olarak normal gözükür
PSÖDOBULBER AĞLAMA VE GÜLME
İnsanın ağlama ve gülme esnasında çıkardığı seslere denir.Buna merkezi sinir sisteminin çoklu odaklarla verdiği refleks yanıtı da diyebiliriz.Nörolojik bir hastalıkta bu refleks ortadan kalkabilir.Emosyonel labilite bu durumun tetikleyicisidir.Hasta önceden hic bir belirti vermeden ağlamaya ya da kahkaha atmaya başlayabilir.
Depresif ağlamanın diğer kompulsif nörolojik ağlamadan farkları;
Ani başlangıçlı,patlar tarzda olması
Giderek şiddetlenmemesi
Fasiyal,toraksik ve abdominal kas kasılması
Ağlama,gülme ve göz yaşının ses bulgularıyla bağdaşmayacak kadar abartı olması
Nedensiz yere öne arkaya yapılan salınımlar
HİPOKİNETİK DİSFONİ
Larinste ve rezonotuar organlarda hipotoni meydana gelmesi sonucu görülür,Gürlükte azalma ve perdenin monotonlaşması ile karakterizedir.Ses tellerinde fonasyon sırasında sıklıkla açıklık görülür,ses bu nedenle solukludur.Ses kalitesinin bozukluğu dışında;perdenin kalınlaşması,ses şiddetinin düşmesi gibi etkiler de görülür.Solunum egzersizleriyle birlikte hastaya yumusak ses kazandırılmaya çalışılır.
KARMA FLAKSİT-SPASTİK DİSFONİ
Karma dizartride her iki dizartinin ses bulguları aynı anda ortaya çıkar.En sık karşılaşılan örnek ALS'de görülen karma dizartridir.Spastik disfoni baskınsa ses kıvrımlarının ve ventriküler kıvrımların hiperaddüksiyonu,flaksit disfoni baskınsa hipoaddüksiyonu görülür.Karma dizartride tipik olarak sert,gergin-boğuk bir ses,solukluluk,azalmış gürlük,sesli nefes alma ve "ıslak ses kısıklığı" bulunur.
AKİNETİK MUTİZM
Serebral ve beyin sapında yerleşmiş yoğun ve geniş yayılımlı lezyonlarda hasta uyaranlara açık ,göz teması kurabiliyor ancak hekimin sorularını ve komutlarını yanıtlayamaz,sessiz ve kayıtsız kalırlar.Alzheimer,Pick hastalığı,hidrosefali,frotal lob lezyonları ve beyin sapı travmalarında ve çocuklarda geçirilen nöbet sonrası görülebilir.Gözleri açık halde hic hareket etmeden tepkisizce oturup kendisini muayene eden kişiye bakmayıp yüzünü yana çevirir.mutizm görecelidir,örneğin mutizme eşlik eden dizartri apraksi veya afazi yoksa hasta uyarıldığında normal konuşabilir.Hasta iyileşmenin erken dönemlerinde sessiz kalabilirken bir süre sonra aralıklı mutizme dönüşebilir,iyileşmenin ilerleyen dönemlerinde soruya geç yanıt verme gibi mutizm kalıntılarına rastlanabilir.
FRONTAL LOB KAYNAKLI DİSFONİ,AFONİ VE MUTİZM
Bu tür fonasyon bozukluklarında,duygu durumu,duygularını ve bunların vokal dışa vurumunu düzenleyen limbik sistemin( uyarıya karşı gösterilen duygusal tepki kontolü),bu sistemin kortikal ve subkortikal bağlantılarının hasara bağlı gelişen duygu durum kişilik bozukluğuna bağlı olduğu düşünülmüştür.Bu hastalar genelde güdüleri zayıflamış,apatik (çevresel uyaranlara ilgisiz,duygu yitimi) görünümdedirler.Nörolojik bir hastalığa sahip olan bu hastalar psikojen ses bozukluğu geliştirebilirler ve bu durum yanlışlıkla nörolojik bir hastalığın klinik belirtisi olarak algılanabilir.
FRONTAL LOB LEZYONLARINA EN SIK NEDEN OLAN SEBEPLER;
Kafa travmaları
Tümör ve vasküler hastalıklarda şiddetli solukluluk
APRAKSİK AFONİ VE DİSFONİ
Serebral hemisferde Broca alanında yer alan lezyonlarda ortaya çıkar.Artikülasyon apraksisi yanında konuşma ve solunum apraksiside olabilir.Artikülasyon hareketleri ve larenks kaynaklı ses yoktur.Ötümlü ve ötümsüz hic bir ses çıkarılamaz.Fısıltı gibi ötümsüz bir sesle artikülasyon hareketi yapılabilir.İstemli solunum hareketleri bozulmuştur,artikülasyon ise soluk verme hareketi olmaksızın yapılabilir.Hasta solunumu istemli olarak kontrol edemez,nefes alışverişi yaşamsal amaca yönelik otomatik bir işlev halindedir.Hastaya istemli olarak öksürmesi istendiğinde bunu yapamaz ancak ihtiyacı olduğunda istemsiz şekilde öksürük hareketini yapabilir.
Tonlu(ötümlü):ses üretimi sırasında vokal fordlarda vibrasyon oluyorsa "B,D,G,K,V,Y,Z,Ğ,M,N,R,L"

Tonsuz(ötümsüz):ses üretimi sırasında vokal fordlarda vibrasyon olmuyorsa
"P,T,K,Ç.S,Ş,H,F"
FİZYOPATALOJİSİ
Soluklu ve zayıf sesin sebebi transglottik hava akış hızının artmasıdır.
Glottik kapanma yetersiz kalır(ses kıvrımlarından uzaklaşır) ve bu yüzden ses kıvrımları tam bir vibrasyon yapamaz.
Tek taraflı paralizilerde diplofoni ( iki farklı perdenin aynı anda algılanması) görülebilir.
Her ses kıvrımı farklı gerginlikte olduğu için fonasyon sırasında farklı frekanslarda titreşir.
Sebebi kas sinir kavşağında asetilkonin nörotranstmitter maddesinin eksikliğidir.Dolayısıyla kas gücünde azalma görülür.İntrensek kasların çift taraflı güçsüzlüğüne neden olur.Tek taraflı tutulum olmaz.Ünlü uzatmaları sırasında tremor görülebilir.Gürlük azalmış,perde aralığı daralmıştır.Başta normalken daha sonra ses bozuklukları görülür.Hipernazalite ve artikülasyon bozukluğu eşlik edebilir.
SPASTİK DİSFONİ (PSÖDOBULBER)
Motor nöronlar korteksten aşağı inerken beyin sapında çaprazlanır ve kraniyal sinirlerin motor çekirdekleriyle sinaps yapar.Buna kortikobulber yol denir.Spastik disfoni,kortikobulber sistem lezyonlarıdır.İpsilateral geçişlerden dolayı sistem tek taraflı etkilenmez.Santral sinir sistemi etkilenir.Pek çok ciddi merkezi sinir sistemi bozukluğuna rağmen fonasyon korunur.Buna sebep vagusun bağlantılarının yaygın olması ve fazladan yedekleme yapmasıdır."Botulinum toksini" enjeksiyonu bazı hastaların şikayetlerini azaltmıştır.Larenksin istemli kontrolü kortikobulber yollar diye tanımlanan piramidal ( doğrudan aktive edici) sistem ile yapılır.10. kraniyal sinir nükleusları hem piramidal hem de ekstrapiramidal sistemlerin etkisi altındadır.
Kas hastalığı

NÖROLOJİK SES BOZUKLUKLARI
GÖRECELİ OLARAK SÜREKLİLİK GÖSTEREN NSB
FLAKSİT (ALT MOTOR NÖRON) DİSFONİ
SPASTİK (ÜST MOTOR NÖRON ) (PSÖDOBULBER) DİSFONİ
KARMA FLAKSİT-SPASTİK DİSFONİ
HİPOKİNETİK (BAZAL GANGLİYON) DİSFONİ
ARİTMİK DALGALANMALAR GÖSTEREN NSB
ATAKSİK (SEREBELLAR) DİSFONİ
KOREİK (BAZAL GANGLİYON) DİSFONİ
DİSTONİK ( BAZAL GANGLİYON ) DİSFONİ
RİTMİK DALGALANMALAR
GÖSTEREN NSB
PALATOFARENGEAL MİYOKLONİ DİSFONİSİ
ORGANİK (ESANSİYEL) TREMOR
PAROKSİSMAL NSB
GİLLE DE LA TOURETTE SENDROMU DİSFONİSİ
İSTEMLİ FONASYONUN KAYBI İLE BİRLİKTE OLAN NSB
FONASYON APRAKSİSİ
AKİNETİK MUTİZM
YABANCI AKSAN SENDROMU
VAGUS (10.KRANİYAL SİNİR)
İNFERİOR (REKÜREN) LARENGEAL DAL
FARENGEAL DAL
SUPERİOR LARENGEAL DAL
İNTERNAL (DUYU)
EXTERNAL (MOTOR)
!!! M.KRİKOTİROİD
FARENKS
YUMUŞAK DAMAK
D.İ.L.K
FLAKSİT DİSFONİ

HAZIRLAYANLAR
BERK ERYÜKSEL
SEÇİL YEĞİN
SUZAN USLU
MERT ARSLAN
BEKİR HELVACIOĞLU
VOLKAN TUTAR
YİĞİT PERKER
MUSTAFA DEMİRTAŞ
TEŞEKKÜRLER
ÖZET
NSB dizartrinin bileşenidir,lezyonun yerine ve kas fizyopatalojisine göre sınıflandırılır.
NSB'nin çoğu ayırıcı tanıyı kolaylaştıran bulgulara sahiptir
Flaksit disfonide hipoaddüksiyon nedeniyle solukluluk ve gürlük azalması vardır.
Spastik disfonide pürüzlü,gergin-boğuk bir ses vardır
Hipokinetik disfonide monoton perde ve azalmış gürlük karakterizedir.
Ataksik disfonide titrek ve gürlükte ani artışlar mevcut
Koreik disfonide sesin perde,gürlük ve kalitesinde ani değişimler,ses kesilmeleri vardır
Distonik disfonide sesin perde,gürlük ve kalitesinde daha yavaş değişiklikler olur
Organik ses tremorunda sesteki titreme 5-12 Hz arasında,ağır olgularda hiperaddüksiyona bağlı ses kesilmeleri olur.
Palatofarengeal miyoklonide ünlü uzatması sırasında ritmik kesintiler vardır
Gilles de la Tourette'de kendinden öksürük,homurtu,boğaz temizleme vardır
Konuşma apraksisi,fonasyon apraksisini de içerebilir,istemli fonasyon yapılamaz ancak öksürme,boğaz temizleme gibi hareketlerde normal ses duyulabilir
Mutizm,özellikle ağır olgularda tam bir sessizlik şeklinde olabilir

Full transcript